Hasta Rıza Belgeleri (Onamlar)

(Alfabetik sıraya göre)

 1. Anestezi
 2. Artifisyel üriner sfinkter
 3. Böbrek kisti (Laparoskopik)
 4. Epididim kisti eksizyonu
 5. Epispadias
 6. ESWL
 7. Hidroselektomi
 8. Hipospadias
 9. İnternal üretratomi
 10. İntrakavernozal Enjeksiyon
 11. İntravezikal BCG
 12. İntravezikal kemoterapi
 13. Kan transfüzyonu
 14. Kondilom koterizasyonu
 15. Meatomi
 16. Mesane augmentasyonu
 17. Nefrektomi (Laparoskopik)
 18. Nefrektomi donör
 19. Nefrektomi parsiyel (Laparoskopik)
 20. Nefrektomi parsiyel bilateral (Açık)
 21. Nefrektomi parsiyel
 22. Nefrektomi radikal
 23. Nefrektomi simple (Açık)
 24. Nefrolitotomi (Açık)
 25. Nefrolitotomi perkütan
 26. Nefrostomi
 27. Orşiektomi radikal inguinal
 28. Orşiektomi skrotal
 29. Orşiopeksi (Açık)
 30. Orşiopeksi (Laparoskopik)
 31. Penektomi radikal parsiyel
 32. Penil kurvatur düzeltmesi
 33. Penil protez takılması
 34. Perkütan böbrek kisti aspirasonu
 35. Prostatektomi radikal (Açık)
 36. Prostatektomi radikal (Laparoskopik)
 37. Prostatektomi simple (Açık)
 38. Pyeloplasti (Açık)
 39. Pyeloplasti (Laparoskopik)
 40. Retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu
 41. RİRC
 42. Sakrokolpopeksi (Laparoskopik)
 43. Sistektomi parsiyel, divertikülektomi
 44. Sistektomi ve üriner diversiyon (Açık)
 45. Sistektomi ve üriner diversiyon (Laparoskopik)
 46. Sistolitotomi (Açık)
 47. Sistolitotomi (Endoskopik)
 48. Sistostomi
 49. Sistoüretroskopi, biyopsi, stent takılması, çekilmesi, RGP
 50. Skrotal abse drenajı
 51. Sling erkek
 52. Sling midüretral
 53. Sting
 54. Sünnet
 55. Sürrenalektomi (Açık)
 56. Sürrenalektomi (Laparoskopik)
 57. TESE
 58. Testis protez implantasyonu
 59. TOT
 60. Transplantasyon
 61. Transüretral prostatik stent
 62. TRUS biyopsi
 63. TUR ED
 64. TUR M
 65. TUR P
 66. TVT
 67. Üreterolitotomi (Açık)
 68. Üreterolitotomi (Laparoskopik)
 69. Üreterolizis
 70. Üreteroneosistostomi
 71. Üreterorenoskopi (URS)
 72. Üretra rüptürü onarımı
 73. Üretroplasti
 74. Ürinomektomi
 75. Ürodinami
 76. Varikoselektomi
 77. Vezikovajinal fistül onarımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat