Erkek Sling

Size bu rıza belgesinde hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler, hastalığınızın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, tıbbi müdahalenin/ girişimin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile sağlığınız üzerindeki muhtemel etkileri, tıbbi müdahalenin/ girişimin muhtemel komplikasyonları, girişimi reddetmeniz durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler, kullanacağınız ilaçların önemli özellikleri, sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri ve gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceğiniz konularında bilgi verilecektir. Girişim-işlem-ameliyat öncesinde yapılması gereken, yaş, tıbbi durumunuz ve size uygulanacak girişime göre değişen bazı tetkikler bulunmaktadır. Doktorunuz veya anestezi uzmanı sizi bu tetkikleri yaptırmanız için yönlendirecektir. Bu bilgilendirmenin sonunda serbest iradeniz ile girişime onay verebilirsiniz ya da girişimi reddedebilirsiniz.

1-Planlanan Girişimin – Tıbbi Müdahalenin Adı: Erkek Sling (Askı) Ameliyatı

2-Hastalığınızın Muhtemel Sebepleri, Nasıl Seyredeceği ve Hastalığınız Hakkında Bilmeniz Gerekenler: İdrarınızı tutmanızı sağlayan büzük (sfinkter) işlev göstermemektedir. Bu yüzden sürekli idrar kaçırmaktasınız.

3-İşlemden Beklenen Faydalar: Erkek sling (askı) ameliyatı, idrar kaçırma sorunu yaşayan erkeklerde kullanılan bir cerrahi tedavi yöntemidir. Bu ameliyatın amacı, idrar kaçırmayı kontrol altına almak ve idrar tutma yeteneğini iyileştirmektir. Erkek sling ameliyatından beklenen faydalar şunlar olabilir:

 • İdrar Kaçırmanın Azalması veya Sonlanması: Erkek sling ameliyatı, idrar kaçırma sorununu önemli ölçüde azaltabilir veya tamamen sonlandırabilir. Özellikle stres tipi idrar kaçırmalarda (fiziksel aktiviteler sırasında, öksürme, hapşırma vb.) etkili bir tedavi yöntemidir.
 • İyileşmiş Yaşam Kalitesi: İdrar kaçırma sorunu yaşayan erkeklerde, bu durum günlük yaşam aktivitelerini ve sosyal yaşantıyı olumsuz etkileyebilir. Erkek sling ameliyatı, idrar kaçırmanın kontrol altına alınmasıyla birlikte yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayabilir.
 • Kısa Hastane Kalış Süresi: Erkek sling ameliyatı, genellikle hastanede kısa bir süre kalma gerektiren bir prosedürdür. Ameliyat sonrası iyileşme süreci hızlıdır ve hastalar genellikle kısa süre sonra taburcu edilebilir.
 • Uzun Süreli Etki: Erkek sling ameliyatı, idrar kaçırmanın uzun süreli kontrolünü sağlayabilir. Bu, hastanın idrar tutma fonksiyonunda kalıcı bir düzelme sağlayabilir.

Ameliyattan sonra başarı hastanın idrarını yapabilmesi, tutabilmesi ve idrar kaçırmanın önlenmesidir. Ameliyatın başarı şansı % 60-80 arasında değişmektedir.

4-İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar; Muhtemel Fayda ve Riskler: Girişimin yapılmaması durumunda sürekli idrar kaçırmanız devam eder. Enfeksiyon kapma riskiniz normale göre yüksektir ve sık idrar yolu enfeksiyonu geçirirsiniz. Enfeksiyonlar ilaçla tedavi edilebilir, ancak zamanla tedaviye direnç gelişebilir ve tedavi için hastanede yatmanız gerekebilir. Bu enfeksiyon böbreklerinize sıçrayabilir böbrek iltihaplanması (piyelonefrit) olabilirsiniz. Enfeksiyon tüm vücudunuza yayılabilir ve tedavide yetersiz kalınabilir. Devamlı idrar kaçağı nedeniyle genital bölgenin ıslak kalmasına bağlı olarak buralarda tahriş ve enfeksiyon gelişebilir ve tedaviye ihtiyaç duyulabilir.

5-Diğer Tanı ve Tedavi Seçenekleri, Bu Seçeneklerin Getireceği Fayda ve Riskler ile Hastanın Sağlığı Üzerindeki Muhtemel Etkileri: Bu tedaviye alternatif olarak; mesane geliştirme teknikleri ile idrar tutma yeteneğini geliştirmeye çalışılabilir. Mesane boynuna idrar yapılan kanaldan girilerek kitle etkisi sağlayan maddeler enjekte edilebilir ve bu sayede idrarın tutulmasına yardım edilmeye çalışılabilir. Penise dıştan sonda takarak (prezervatif sonda) idrar bir torbada toplanabilir veya penis klempleri ile idrarın kaçırılması engellenmeye çalışılabilir. Yapay genitoüriner büzükler açık cerrahi yolu ile yerleştirilebilir ve bu cihaz sayesinde hastanın istemli zamanlarda idrar yapması temin edilmeye çalışılabilir.

6-İşlemin Riskleri-Komplikasyonları:

Genel Riskler:

 • Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini artırabilir. Antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
 • Bacaklardaki pıhtılaşmalar (derin ven trombozu) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Nadiren bu pıhtıları bir kısmı yerinden kopup akciğere gider ve ölümcül olabilir.
 • Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir.
 • İşlem nedeniyle ölüm olabilir.

Bu ameliyatın riskleri:

 • İdrar yollarında ya da ameliyat yerinde enfeksiyon olabilir, antibiyotik ile tedavi edilir. Konulan sentetik malzeme enfekte olur ise çıkartılması gerekebilir (% 0-2).
 • İdrar kaçırmayı önlemek amacıyla yapılan bu operasyon sonrası; idrar yapamama (% 4-5), idrar kaçırmada değişiklik olmaması (%12), düzelme olup da tam anlamıyla idrar kaçırmanın durmaması gibi sonuçlarla karşılaşılabilir. İdrar yapamama durumunda aralıklı sonda kullanılması gerekebilir (% 2).
 • Kullanılan yamanın kemiğe sabitlenmesi nedeniyle kemik iltihabı gelişebilir.
 • Şişman insanlarda ve sigara içenlerde yara enfeksiyonu, göğüs enfeksiyonu, kalp ve akciğer komplikasyonları ve tromboz riski artmıştır (%1-2).
 • Mesane yaralanması ~% 5.4 (%0-23) oranında izlenebilir.

7-Tıbbi Müdahalenin – Girişimin Kim Tarafından, Nerede, Ne Şekilde ve Nasıl Yapılacağı İle Tahmini Süresi: Üroloji uzmanı tarafından ameliyathanede yapılacaktır. ~90 dakika (ek cerrahiler gerekemeyecek ise) sürecek bu işlem genel, spinal (belden aşağı) veya lokal (bölgesel) anestezi altında yapılmaktadır. Ameliyat önceden planlanmış olarak perineal bir insizyon (testisler ve makat arasından) yapılır. İdrar kanalına, leğen kemiğine konan çiviler ve arasına gerilen prolen greft (yama) kullanılarak baskı oluşturulur. İdrar kaçağı engellenmeye çalışılır. Ameliyattan sonra erken dönemde hastalar idrar yapmada zorlanabilirler. Bu durum genellikle geçici olup bir süre üretral kateter veya perkütan sistostomi takılması gerekli olabilmektedir. Hastalarda daha önceden mevcut olan düzensiz mesane kasılmaları şiddetlenebilir ve farklı bir idrar kaçırma şekli olan sıkışma idrar kaçırması (urge inkontinans) gelişebilir. Bu durumda hastanın ilaç ile tedavisi gerekebilir. Bazen yapılan ameliyat yetersiz kalabilir ve hastanın şikayetleri azalmakla birlikte devam edebilir veya aynı kalır. Bu durumda ek girişimlere ihtiyaç duyulabilir.

8-Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Genel/Spinal anestezi için verilen ilaçlardan başka bölgesel (lokal) olarak uyuşturucu ilaç verilebilir. Bazı hastalara profilaksi denilen işlem gereği işlemle birlikte antibiyotik verilebilir. Enfeksiyon durumlarında bu antibiyotikler işlem öncesinde de verilebilir veya işlem sonrasında da devam edebilir. Ayrıca işlem sonrasında ağrıyı azalmak için damardan veya kas içine uygun ağrı kesiciler uygulanabilir.

9-Sağlığınız İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri:

a) Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat günü saat: 00:00’dan itibaren katı ve sıvı gıdalar alınmaması gerekmektedir. Katı ve sıvı gıdalar alınırsa veya sigara içilirse anestezi verilemeyebilir ve ameliyatınız ertelenebilir.
 • Hipertansiyon ilaçlarınız sabah çok az bir su ile alabilirsiniz. Tansiyon ilaçlarınız almazsanız ve ameliyathanede tansiyonunuz yükselirse ameliyatınız ertelenebilir.
 • Kan sulandırıcı ilaçlarınızı doktorunuza bildiriniz. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilecektir. Kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Diğer kronik hastalıklarınız için sürekli kullandığınız ilaçları doktoruna bildirmeniz gereklidir. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilebilir, kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına), intramuskuler (kas içine) ve intravenöz (damar içine) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Ameliyat olacağınız bölgedeki kılların mümkünse tıraş makinesi ile almanız önerilir. Bu ameliyat işlemine kolaylık sağladığı gibi ameliyat sonrası enfeksiyon gelişmesini ve pansumanların değiştirilmesi esnasında olabilecek ağrılarınızı azaltır.

b) Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat sonrası az ziyaretçi kabul edin ve mümkün olduğunca ziyaretlerin kısa süreli olmasına dikkat etmelisiniz. Enfeksiyon gelişme ihtimalini azaltacaktır.
 • Doktorunuz size söylemeden asla katı veya sıvı gıdalar almayınız. Alırsanız bulantı ve kusma gibi istenmeyen durumlar ile karşılaşılabilirsiniz. Gıda ve sıvı ihtiyacınız serum ve/veya parenteral nutrisyon (damardan beslenme sıvıları) ile sağlanacaktır.
 • Vizit saatlerinde yatağınızda olmanız gerekmektedir.
 • Doktorunuz size söylemeden asla ayağa kalkmayınız ve dolaşmayınız. Anestezi etkileri geçmeden kalkarsanız düşmenize ve yaralanmanıza sebep olabilir.
 • Taburcu olduktan sonra doktorunuzun size söyleyeceği tarihe kadar pansumanlarınızı düzenli yapmalı veya yaptırmalısınız. Pansuman yapılmazsa yara yerinizde enfeksiyonlar gelişebilir.
 • 1 hafta sonra dikişlerinizi aldırmalısınız.
 • 1 aylık bir sürede ağır egzersiz ve yük taşımaktan kaçınmalısınız.
 • Patoloji alınmış ise (ameliyatta vücut dışına çıkarılan parça) sonucu ile üroloji poliklinik kontrolüne gelmelisiniz. Patoloji sonucunun ne zaman çıkacağını ilgili bölümden öğrenmelisiniz.
 • Hekimce önerilen perhiz ve ilaç tedavileri kullanılmalı, size önerilen zamanlarda düzenli poliklinik kontrollerine gelmelisiniz.

10-Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşılabilir: Tedavi/ameliyat uygulanmasını kabul etmemek serbest iradenizle vereceğiniz bir karardır. Sağlık mevzuatı gereği her bireyin hastane ve hekim seçme özgürlüğü vardır. Gerektiğinde aynı konuda, hastanemiz veya diğer hastanelerdeki uzmanlarından tıbbi yardım alabilirsiniz. Acil durumlarda size en yakın bir sağlık kuruluşunda ya da acil çağrı merkezi (telefon: 112) aracılığıyla tıbbi yardıma ulaşmanız mümkündür.

Gökçe Dündar avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat