Hasta Rıza Belgeleri (Onamlar)

(Alfabetik sıraya göre)

 1. ARTİFİSYEL ÜRİNER SFİNKTER
 2. BİYOPSİ
 3. BÖBREK KİSTİ (LAPAROSKOPİK)
 4. BÖBREK KİSTİ ASPİRASYONU (PERKÜTAN)
 5. EPİDİDİM KİST EKSİZYONU
 6. EPİSPADİAS
 7. ESWL
 8. ESWT
 9. FOURNİER GANGRENİ DEBRİDMANI
 10. HİPOSPADİAS
 11. İNTERNAL ÜRETROTOMİ
 12. İNTRAKAVERNOZAL ENJEKSİYON
 13. İNTRAVEZİKAL BCG
 14. İNTRAVEZİKAL BOTULİNUM
 15. İNTRAVEZİKAL KEMOTERAPÖTİK
 16. KONDİLOM
 17. MEATOMİ
 18. MESANE AUGMENTASYONU
 19. NEFEREKTOMİ-BASİT (AÇIK)
 20. NEFREKTOMİ (LAPAROSKOPİK) + MESANE CUFF EKSİZYONU
 21. NEFREKTOMİ (LAPAROSKOPİK)
 22. NEFREKTOMİ-DONÖR (AÇIK)
 23. NEFREKTOMİ-PARSİYEL (LAPAROSKOPİK)
 24. NEFREKTOMİ-PARSİYEL
 25. NEFREKTOMİ-PARSİYEL-BİLATERAL (AÇIK)
 26. NEFREKTOMİ-RADİKAL (AÇIK)
 27. NEFROLİTOTOMİ (AÇIK)
 28. NEFROLİTOTOMİ (PERKÜTAN)
 29. NEFROSTOMİ (PERKÜTAN)
 30. ORŞİEKTOMİ-RADİKAL İNGUİNAL
 31. ORŞİEKTOMİ-SKROTAL
 32. ORŞİOPEKSİ (AÇIK)
 33. ORŞİOPEKSİ (LAPAROSKOPİK)
 34. PENEKTOMİ
 35. PENİL KURVATÜR DÜZELTİLMESİ
 36. PENİL PROTEZ TAKILMASI
 37. PENİS FRAKTÜRÜ ONARIMI
 38. PENİS UZATMA VE KALINLAŞTIRMA
 39. PRİAPİZM CERRAHİ TEDAVİSİ
 40. PROSTATEKTOMİ (AÇIK)
 41. PROSTATEKTOMİ-RADİKAL (AÇIK)
 42. PROSTATEKTOMİ-RADİKAL (LAPAROSKOPİK )
 43. PİYELOPLASTİ (AÇIK)
 44. PİYELOPLASTİ (LAPAROSKOPİK )
 45. RETROPERİTONEAL LENF NODU DİSEKSİYONU
 46. RİRC
 47. SAKROKOLPOPEKSİ (LAPAROSKOPİK )
 48. SİSTEKTOMİ (PARSİYEL)-DİVERTİKÜLEKTOMİ
 49. SİSTEKTOMİ-ÜRİNER DİVERSİYON
 50. SİSTOLİTOTOMİ (AÇIK)
 51. SİSTOLİTOTOMİ (ENDOSKOPİK)
 52. SİSTOSKOPİ, SİSTOSKOPİ EŞLİĞİNDE BİYOPSİ, DJ STENT YERLEŞTİRİLMESİ-ÇIKARILMASI, RGP
 53. SİSTOSTOMİ
 54. SKROTAL APSE DRENAJI
 55. SLİNG (ERKEK)
 56. SLİNGLER (KADIN)
 57. STİNG
 58. SÜNNET
 59. SÜRRENALEKTOMİ (AÇIK)
 60. SÜRRENALEKTOMİ (LAPAROSKOPİK )
 61. TESE
 62. TESTİS PROTEZ İMPLANTASYONU
 63. TOT
 64. TRANSPLANTASYON
 65. TRANSÜRETRAL PROSTATİK STENT YERLEŞTİRİLMESİ
 66. TUR-ED
 67. TUR-M
 68. TUR-P
 69. TVT
 70. ÜRETEROLİTOTOMİ (AÇIK)
 71. ÜRETEROLİTOTOMİ (LAPAROSKOPİK )
 72. ÜRETEROLİZİS
 73. ÜRETERONEOSİSTOSTOMİ
 74. ÜRETERORENOSKOPİ-URS
 75. ÜRETRA RÜPTÜR ONARIMI
 76. ÜRETROPLASTİ
 77. ÜRİNOMEKTOMİ
 78. ÜRODİNAMİ
 79. VARİKOSELEKTOMİ
 80. VAZEKTOMİ
 81. VEZİKOVAJİNAL FİSTÜL ONARIMI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat