Hasta Rıza Belgeleri (Onamlar)

(Alfabetik sıraya göre)

 1. ARTİFİSYEL ÜRİNER SFİNKTER
 2. BİYOPSİ
 3. BÖBREK KİSTİ (LAPAROSKOPİK)
 4. BÖBREK KİSTİ ASPİRASYONU (PERKÜTAN)
 5. EPİDİDİM KİST EKSİZYONU
 6. EPİSPADİAS
 7. ESWL
 8. ESWT
 9. FOURNİER GANGRENİ DEBRİDMANI
 10. HİPOSPADİAS
 11. İNTERNAL ÜRETROTOMİ
 12. İNTRAKAVERNOZAL ENJEKSİYON
 13. İNTRAVEZİKAL BCG
 14. İNTRAVEZİKAL BOTULİNUM
 15. İNTRAVEZİKAL KEMOTERAPÖTİK
 16. KONDİLOM
 17. MEATOMİ
 18. MESANE AUGMENTASYONU
 19. NEFEREKTOMİ-BASİT (AÇIK)
 20. NEFREKTOMİ (LAPAROSKOPİK) + MESANE CUFF EKSİZYONU
 21. NEFREKTOMİ (LAPAROSKOPİK)
 22. NEFREKTOMİ-DONÖR (AÇIK)
 23. NEFREKTOMİ-PARSİYEL (LAPAROSKOPİK)
 24. NEFREKTOMİ-PARSİYEL
 25. NEFREKTOMİ-PARSİYEL-BİLATERAL (AÇIK)
 26. NEFREKTOMİ-RADİKAL (AÇIK)
 27. NEFROLİTOTOMİ (AÇIK)
 28. NEFROLİTOTOMİ (PERKÜTAN)
 29. NEFROSTOMİ (PERKÜTAN)
 30. ORŞİEKTOMİ-RADİKAL İNGUİNAL
 31. ORŞİEKTOMİ-SKROTAL
 32. ORŞİOPEKSİ (AÇIK)
 33. ORŞİOPEKSİ (LAPAROSKOPİK)
 34. PENEKTOMİ
 35. PENİL KURVATÜR DÜZELTİLMESİ
 36. PENİL PROTEZ TAKILMASI
 37. PENİS FRAKTÜRÜ ONARIMI
 38. PENİS UZATMA VE KALINLAŞTIRMA
 39. PRİAPİZM CERRAHİ TEDAVİSİ
 40. PROSTATEKTOMİ (AÇIK)
 41. PROSTATEKTOMİ-RADİKAL (AÇIK)
 42. PROSTATEKTOMİ-RADİKAL (LAPAROSKOPİK )
 43. PROSTATEKTOMİ-LAZER (HOLEP)
 44. PİYELOPLASTİ (AÇIK)
 45. PİYELOPLASTİ (LAPAROSKOPİK )
 46. RETROPERİTONEAL LENF NODU DİSEKSİYONU
 47. RİRC
 48. SAKROKOLPOPEKSİ (LAPAROSKOPİK )
 49. SİSTEKTOMİ (PARSİYEL)-DİVERTİKÜLEKTOMİ
 50. SİSTEKTOMİ-ÜRİNER DİVERSİYON
 51. SİSTOLİTOTOMİ (AÇIK)
 52. SİSTOLİTOTOMİ (ENDOSKOPİK)
 53. SİSTOSKOPİ, SİSTOSKOPİ EŞLİĞİNDE BİYOPSİ, DJ STENT YERLEŞTİRİLMESİ-ÇIKARILMASI, RGP
 54. SİSTOSTOMİ
 55. SKROTAL APSE DRENAJI
 56. SLİNG (ERKEK)
 57. SLİNGLER (KADIN)
 58. STİNG
 59. SÜNNET
 60. SÜRRENALEKTOMİ (AÇIK)
 61. SÜRRENALEKTOMİ (LAPAROSKOPİK )
 62. TESE
 63. TESTİS PROTEZ İMPLANTASYONU
 64. TOT
 65. TRANSPLANTASYON
 66. TRANSÜRETRAL PROSTATİK STENT YERLEŞTİRİLMESİ
 67. TUR-ED
 68. TUR-M
 69. TUR-P
 70. TVT
 71. ÜRETEROLİTOTOMİ (AÇIK)
 72. ÜRETEROLİTOTOMİ (LAPAROSKOPİK )
 73. ÜRETEROLİZİS
 74. ÜRETERONEOSİSTOSTOMİ
 75. ÜRETERORENOSKOPİ-URS
 76. ÜRETRA RÜPTÜR ONARIMI
 77. ÜRETROPLASTİ
 78. ÜRİNOMEKTOMİ
 79. ÜRODİNAMİ
 80. VARİKOSELEKTOMİ
 81. VAZEKTOMİ
 82. VEZİKOVAJİNAL FİSTÜL ONARIMI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat