Laparoskopik Nefrektomi

Size bu rıza belgesinde hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler, hastalığınızın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, tıbbi müdahalenin/ girişimin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile sağlığınız üzerindeki muhtemel etkileri, tıbbi müdahalenin/ girişimin muhtemel komplikasyonları, girişimi reddetmeniz durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler, kullanacağınız ilaçların önemli özellikleri, sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri ve gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceğiniz konularında bilgi verilecektir. Girişim-işlem-ameliyat öncesinde yapılması gereken, yaş, tıbbi durumunuz ve size uygulanacak girişime göre değişen bazı tetkikler bulunmaktadır. Doktorunuz veya anestezi uzmanı sizi bu tetkikleri yaptırmanız için yönlendirecektir. Bu bilgilendirmenin sonunda serbest iradeniz ile girişime onay verebilirsiniz ya da girişimi reddedebilirsiniz.

1-Planlanan Girişimin – Tıbbi Müdahalenin Adı: Laparoskopik Nefrektomi Ameliyatı

2-Hastalığınızın Muhtemel Sebepleri, Nasıl Seyredeceği ve Hastalığınız Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Renal kitle için; böreğinizde bir kitle var. Fakat bu kitlenin iyi ya da kötü huylu olup olmadığı bilinmiyor. Böbreğinizin tamamının ya da kitle olan kısmının çıkarılıp patolojik olarak incelenmesi ile tanı konulabilir. Non fonksiyone (hiç ya da yetersiz fonksiyon gören) böbrekler için; böbreğiniz yeterli fonksiyonu gösterememektedir. Enfeksiyon, taş ve kanama için sürekli bir odak oluşturmaktadır.

Bunların dışında böbrek nakli için gereken böbreğin alınması da laparoskopik yöntemle olabilir.

3-İşlemden Beklenen Faydalar: Laparoskopik nefrektomi, böbreğin minimal invaziv bir şekilde çıkarılmasını sağlayan bir cerrahi işlemdir. Bu işlemin beklenen faydaları şunlardır:

 • Daha az ağrı: Laparoskopik nefrektomi, açık cerrahiye kıyasla daha az postoperatif ağrıya neden olur. Küçük kesiler kullanılarak gerçekleştirilen işlem, kaslarda daha az travmaya ve sinir uçlarına daha az hasara yol açar. Bu nedenle, hastalar genellikle daha az ağrı hissederler ve daha az ağrı kesici kullanımı gerekebilir.
 • Daha küçük yara izleri: Laparoskopik nefrektomi, daha küçük kesilerle gerçekleştirildiği için daha az belirgin yara izleriyle sonuçlanır. Bu estetik açıdan daha olumlu bir sonuç sağlar ve hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlar.
 • Daha kısa hastanede kalış süresi: Laparoskopik nefrektomi, hastanede kalış süresini genellikle kısaltır. Daha az invaziv bir işlem olduğu için hastalar daha hızlı iyileşme gösterebilir ve daha kısa sürede taburcu edilebilirler.
 • Daha hızlı iyileşme süreci: Laparoskopik nefrektomi, açık cerrahiye kıyasla daha hızlı bir iyileşme süreci sunar. Daha az doku travması ve daha az postoperatif komplikasyon nedeniyle hastalar genellikle daha çabuk günlük aktivitelere ve işlerine dönebilirler.
 • Daha az kan kaybı: Laparoskopik nefrektomi sırasında daha az kanama olması, hastaların daha az kan transfüzyonu ihtiyacı duymasını sağlar. Bu, potansiyel kanla ilişkili komplikasyon riskini azaltır.
 • Daha az enfeksiyon riski: Laparoskopik nefrektomi, açık cerrahiden farklı olarak daha az enfeksiyon riski taşır. Küçük kesiler ve daha az doku manipülasyonu, enfeksiyon riskini azaltır.
 • İyi kozmetik sonuçlar: Daha küçük kesiler ve daha az belirgin yara izleri, hastaların estetik açıdan daha olumlu sonuçlar elde etmelerini sağlar.

4-İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar; Muhtemel Fayda ve Riskler: Eğer kitle kötü huylu ise kan ve lenf yoluyla önce çevre dokulara, daha sonrasında tüm vücuda yayılabilir. İyi huylu ise hiç büyümeden zararsız bir şekilde kalabilir. Böbreğinizde enfeksiyon (piyelonefrit, renal apse, perinefritik apse), taş ve kanama gelişebilir. Ek cerrahi ve medikal tedaviler gerekebilir. Böbrek nakli için yapılıyorsa alıcıya başka bir böbrek bulmak gerekecektir.

5-Diğer Tanı ve Tedavi Seçenekleri, Bu Seçeneklerin Getireceği Fayda ve Riskler ile Hastanın Sağlığı Üzerindeki Muhtemel Etkileri: Alternatif olarak seçilmiş vakalarda açık olarak bu işlem gerçekleştirilebilir. Gövdenin yan bölümünde 15-30 cm’lik bir kesi ile operasyon gerçekleştirilir. Operasyon başlangıcında mesaneye bir kateter ve bitiminde operasyon bölgesine bir dren konur. Bu tedavi şeklinin başarı şansı laparoskopik cerrahi ile aynı olup, hastanede kalış ve iyileşme süresi daha uzundur. Ayrıca daha fazla ağrı şikâyeti olmaktadır ve kozmetik açıdan daha büyük yara izi olması gibi dezavantajları vardır.

6-İşlemin Riskleri-Komplikasyonları:

Genel Riskler:

 • Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini artırabilir. Antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
 • Bacaklardaki pıhtılaşmalar (derin ven trombozu) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Nadiren bu pıhtıları bir kısmı yerinden kopup akciğere gider ve ölümcül olabilir.
 • Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir.
 • İşlem nedeniyle ölüm olabilir.

Bu ameliyatın riskleri:

 • Operasyon sırasında vücudunuza verilen pozisyona bağlı olarak operasyondan sonra kas ağrıları olabilir.
 • Büyük böbrek damarlarından % 3,3 kanama olabilir. Bu durumda ek cerrahi girişim ve kan nakli gerekebilir.
 • Böbreğin bir kısmı alınıyorsa, ameliyat bölgesinde % 17 idrar kaçağı olabilir. Bu durumda ek cerrahi girişim gerekebilir.
 • Karın içinde % 2 gizli kanama olabilir. Bu durumda sıvı tedavisi veya ek cerrahi girişim gerekebilir.
 • Karın içinde % 2 cerahat birikmesi gibi enfeksiyon komplikasyonları olabilir. Bu durumda ek cerrahi ile boşaltılması veya antibiyotik tedavisi gerekebilir.
 • Özellikle erkek hastalarda, ameliyat sonrası idrar kesesinin % 1 rahat boşalamaması nedeniyle idrar sondası gerekebilir. Bu durum genelde geçicidir ve idrar kesesi fonksiyonları normale gelene kadardır.
 • % 1.6 Bağırsak içeriğinin kaçağına neden olan bağırsak yaralanması olabilir. Bu durumda ek cerrahi girişim gerekebilir.
 • Ameliyat sonrası % 5 bağırsak hareketleri yavaşlayabilir ve durabilir. Bağırsaklarda şişkinlik ve kusmalara neden olabilen bu durumda ek tedavi ihtiyacı doğacaktır.
 • Bazı hastalarda yara iyileşmesi anormal olabilir, bu durumda yara ağzı kalınlaşabilir, kızarık veya ağrılı olabilir.
 • Özellikle şişman hastalarda, kısmen veya tamamen yara yeri açılması gelişebilir.
 • Ameliyat sonrası bağırsaklar arasında % 1 yapışıklıklar gelişebilir. Kısa dönemde veya uzun dönemde gelişebilecek bu komplikasyonda cerrahi tedavi gerekebilir.
 • Böbrek yetmezliği gelişebilir. Diyaliz ihtiyacı olabilir.
 • Ameliyat sırasında % 8 çalışma sahasının oluşturulması için kullanılan karbondioksit gazının emilmesi ve cilt altında, akciğerlerde ve bağırsaklarda birikmesi riski vardır. Uygun tedavilerle düzeltilebilir bir durumdur.

7-Tıbbi Müdahalenin – Girişimin Kim Tarafından, Nerede, Ne Şekilde ve Nasıl Yapılacağı İle Tahmini Süresi: Üroloji uzmanı tarafından ameliyathanede yapılacaktır. ~120 dakika sürecek bu işlem genel anestezi altında yapılmaktadır. Böbreğin tamamının çıkarılmasıdır. Böbrek tümör nedeni ile çıkarılıyorsa aynı tarafın gerato fasyası adı verilen ve böreği saran yağ dokusu ve böbrek üstü bezi de beraber çıkarılmaktadır. Diğer böbrek çıkarılan böbreğin tüm fonksiyonlarını üstlenecektir. Gövdenin yan bölümünde 4 veya 5 adet 1 cm’lik kesiden yerleştirilen özel ekipman (trokar) kullanılarak operasyon gerçekleştirilir. Karın alt kesiminde, çıkartılan böbreğin boyutuna göre bir kesi yapılarak organ dışarı alınır. Operasyon başlangıcında mesaneye bir kateter (sonda) ve bitiminde operasyon bölgesine bir dren (ameliyat alanında oluşan kan ve sıvı birikimini dışarıya almak amacıyla kullanılan bir tüp) yerleştirilir.

8-Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Ameliyat öncesinde bağırsak temizliği yapılır. Bu temizlik esnasında lavmanlar ve antibiyotik kullanılacaktır. Genel anestezi için verilen ilaçlardan başka bölgesel (lokal) olarak uyuşturucu ilaç verilebilir. Bazı hastalara profilaksi denilen işlem gereği işlemle birlikte antibiyotik verilebilir. Ayrıca işlem sonrasında ağrıyı azalmak için makattan (küçük çocuklarda), damardan veya kas içine uygun ağrı kesiciler uygulanabilir.

9-Sağlığınız İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri:

a) Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat günü saat: 00:00’dan itibaren katı ve sıvı gıdalar alınmaması gerekmektedir. Katı ve sıvı gıdalar alınırsa veya sigara içilirse anestezi verilemeyebilir ve ameliyatınız ertelenebilir.
 • Hipertansiyon ilaçlarınız sabah çok az bir su ile alabilirsiniz. Tansiyon ilaçlarınız almazsanız ve ameliyathanede tansiyonunuz yükselirse ameliyatınız ertelenebilir.
 • Kan sulandırıcı ilaçlarınızı doktorunuza bildiriniz. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilecektir. Kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Diğer kronik hastalıklarınız için sürekli kullandığınız ilaçları doktoruna bildirmeniz gereklidir. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilebilir, kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına), intramuskuler  (kas içine) ve intravenöz (damar içine) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Ameliyat olacağınız bölgedeki kılların mümkünse tıraş makinesi ile almanız önerilir. Bu ameliyat işlemine kolaylık sağladığı gibi ameliyat sonrası enfeksiyon gelişmesini ve pansumanların değiştirilmesi esnasında olabilecek ağrılarınızı azaltır.
 • İşlem öncesi gece ve işlemin sabahında hekiminizce önerilen şekilde bağırsak temizliği yapmalısınız.

b) Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat sonrası az ziyaretçi kabul edin ve mümkün olduğunca ziyaretlerin kısa süreli olmasına dikkat etmelisiniz. Enfeksiyon gelişme ihtimalini azaltacaktır.
 • Doktorunuz size söylemeden asla katı veya sıvı gıdalar almayınız. Alırsanız bulantı ve kusma gibi istenmeyen durumlar ile karşılaşılabilirsiniz. Gıda ve sıvı ihtiyacınız serum ve/veya parenteral nutrisyon (damardan beslenme sıvıları) ile sağlanacaktır.
 • Vizit saatlerinde yatağınızda olmanız gerekmektedir.
 • Doktorunuz size söylemeden asla ayağa kalkmayınız ve dolaşmayınız. Anestezi etkileri geçmeden kalkarsanız düşmenize ve yaralanmanıza sebep olabilir.
 • Taburcu olduktan sonra doktorunuzun size söyleyeceği tarihe kadar pansumanlarınızı düzenli yapmalı veya yaptırmalısınız. Pansuman yapılmazsa yara yerinizde enfeksiyonlar gelişebilir.
 • 1 hafta sonra dikişlerinizi aldırmalısınız.
 • 1 aylık bir sürede ağır egzersiz ve yük taşımaktan kaçınmalısınız.
 • Patoloji (ameliyatta vücut dışına çıkarılan parça) sonucu ile üroloji poliklinik kontrolüne gelmelisiniz. Patoloji sonucunun ne zaman çıkacağını ilgili bölümden öğrenmelisiniz.
 • Hekimce önerilen perhiz ve ilaç tedavileri kullanılmalı, size önerilen zamanlarda düzenli poliklinik kontrollerine gelmelisiniz.

10-Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşılabilir: Tedavi/ameliyat uygulanmasını kabul etmemek serbest iradenizle vereceğiniz bir karardır. Sağlık mevzuatı gereği her bireyin hastane ve hekim seçme özgürlüğü vardır. Gerektiğinde aynı konuda, hastanemiz veya diğer hastanelerdeki uzmanlarından tıbbi yardım alabilirsiniz. Acil durumlarda size en yakın bir sağlık kuruluşunda ya da acil çağrı merkezi (telefon: 112) aracılığıyla tıbbi yardıma ulaşmanız mümkündür.

Gökçe Dündar avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat