Laparoskopik Radikal Prostatektomi

Size bu rıza belgesinde hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler, hastalığınızın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, tıbbi müdahalenin/ girişimin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile sağlığınız üzerindeki muhtemel etkileri, tıbbi müdahalenin/ girişimin muhtemel komplikasyonları, girişimi reddetmeniz durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler, kullanacağınız ilaçların önemli özellikleri, sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri ve gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceğiniz konularında bilgi verilecektir. Girişim-işlem-ameliyat öncesinde yapılması gereken, yaş, tıbbi durumunuz ve size uygulanacak girişime göre değişen bazı tetkikler bulunmaktadır. Doktorunuz veya anestezi uzmanı sizi bu tetkikleri yaptırmanız için yönlendirecektir. Bu bilgilendirmenin sonunda serbest iradeniz ile girişime onay verebilirsiniz ya da girişimi reddedebilirsiniz.

1-Planlanan Girişimin – Tıbbi Müdahalenin Adı: Laparoskopik Radikal Prostatektomi Ameliyatı

2-Hastalığınızın Muhtemel Sebepleri, Nasıl Seyredeceği ve Hastalığınız Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Prostat kanseri, prostat adı verilen küçük bir organda oluşan kanser türüdür. Prostat, erkeklerde üretra (idrar yolunun) altında bulunan bir bezdir ve meni içeriğini üretir. Prostat kanserinin kesin nedeni tam olarak anlaşılamamış olsa da, çeşitli risk faktörleri ve olası etmenlerle ilişkilendirilmiştir. İşte prostat kanserinin muhtemel sebeplerinden bazıları:

 • Yaş: Prostat kanseri, genellikle 50 yaşından sonra ortaya çıkar ve yaşın ilerlemesi ile riski artar. 65 yaşın üzerindeki erkeklerde daha yaygındır.
 • Aile Öyküsü: Ailede prostat kanseri olan birinci derece akrabaların (baba, erkek kardeş) varlığı, kişinin prostat kanseri riskini artırabilir.
 • Genetik Faktörler: Bazı genetik değişiklikler ve kalıtımsal yatkınlıklar, prostat kanseri riskini artırabilir.
 • Irksal Faktörler: Afrika kökenli Amerikalılar, Karayipli siyahlar ve Kuzey Avrupalılar gibi bazı ırksal gruplar, prostat kanseri riskinin yüksek olduğu bilinmektedir.
 • Diyet: Yüksek yağ içeren ve kırmızı etle zengin beslenme tarzı, prostat kanseri riskini artırabilir. Ayrıca, meyve ve sebzelerin az tüketimi de riski artırabilir.
 • Hormonal Faktörler: Testosteron ve diğer erkeklik hormonları ile ilişkili hormonal değişiklikler, prostat kanseri gelişimini etkileyebilir.
 • Prostatit: Prostat iltihabı (prostatit) veya kronik inflamasyon, prostat kanseri riskini artırabilir.
 • Sedanter Yaşam Tarzı: Düzenli fiziksel aktivitenin az olması prostat kanseri riskini artırabilir.

Prostatınızda tümör bulunmaktadır. Tedavi olmamanız durumunda tümör işemeyle ilgili şikayetlere, idrardan kan gelmesine,  vücudunuzdaki diğer organlara yayılarak genel vücut ve kemik ağrılarına ve ilerleyen dönemde yaşam sürenizin kısalmasına yol açabilir. Bu nedenle böyle bir durumla karşılaşmamanız için prostatınızın ameliyatla çıkarılması gerekir.

3-İşlemden Beklenen Faydalar: Amaç, tümörün vücuttan tamamen uzaklaştırılması ve en az komplikasyon gelişmesidir. Böylece idrar yapamamaya kadar gidebilen işemeyle ilgili şikâyetlerin, idrardan kan gelmesinin,  vücudunuzdaki diğer organlara yayılarak genel vücut ve kemik ağrılarının ve ilerleyen dönemde yaşam sürenizin kısalmanın önüne geçilmesi sağlanabilir.

4-İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar; Muhtemel Fayda ve Riskler: Tedavi olmamanız durumunda idrar yapamamaya kadar gidebilen işemeyle ilgili şikâyetlerde artmaya, idrardan kan gelmesine, vücudunuzdaki diğer organlara yayılarak genel vücut ve kemik ağrılarına ve ilerleyen dönemde yaşam sürenizin kısalmasına yol açabilir.

5-Diğer Tanı ve Tedavi Seçenekleri, Bu Seçeneklerin Getireceği Fayda ve Riskler İle Hastanın Sağlığı Üzerindeki Muhtemel Etkileri: Alternatif olarak açık cerrahi uygulanabilir. Prostat ve lenf bezleri genel veya spinal/epidural (belden aşağı) anestezi altında alt karına yapılacak ~15-25 cm’lik dikey bir kesi ile çıkartılır. Lenf düğümleri de prostat ile çıkartılabilir ve prostat ile kanserin evresinin anlaşılması için patolojik değerlendirmeye gönderilir. Vazektomi işlemi rutin olarak yapılır. Operasyon bitiminde mesaneye bir kateter (sonda) ve operasyon bölgesine bir dren yerleştirilir. Ancak iyileşme ve hastanede kalış süresi daha uzundur.

Diğer bir alternatif tedavi yöntemi ise radyoterapidir. Cerrahiye yakın sonuçları vardır. Belirli günlerde radyoterapi merkezine gelerek ışın tedavisi uygulanır. Komplikasyonları cerrahi tedaviye benzerdir. Bazı durumlarda hastalara hormonoterapi/kemoterapi (ilaç tedavileri) verilebilir.

6-İşlemin Riskleri-Komplikasyonları:

Genel Riskler:

 • Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini artırabilir. Antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
 • Bacaklardaki pıhtılaşmalar (derin ven trombozu) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Nadiren bu pıhtıları bir kısmı yerinden kopup akciğere gider ve ölümcül olabilir.
 • Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir.
 • İşlem nedeniyle ölüm olabilir.

Bu ameliyatın riskleri:

 • Hastaya kan verilmesini gerektirebilecek kanama (% 5) meydana gelebilir.
 • Ameliyat sırasında % 0.5-1 rektumda yaralanma ve bu yaralanmanın onarılması için ek cerrahi müdahale gerekebilir. Bu durum ameliyat yarasının daha uzun olmasına, geçici veya kalıcı kolostomi (kalın bağırsağın karın ön duvarına ağızlaştırılması) gereksinimine ve hastanede kalış süresinin uzamasına neden olabilir.
 • Prostatın çıkarıldığı yerde ameliyattan (% 4’ün altında) sonra geç kanamalar olabilir. Bu idrarda kanama ve idrar akımının tıkanıklığa uğramasına yol açabilir.
 • İdrar kesesi kas zayıflığı nedeniyle idrar çıkışında yetersizlik oluşabilir. Mesane kasının iyileşmesini sağlamak amacıyla birkaç günlüğüne tekrar sonda takılabilir.
 • Testislerde şişme ve ağrı olabilir. Tedavisi dinlenmek, uygun ağrı kesiciler ve antibiyotik ile yapılır.
 • İdrar yollarında ya da ameliyat yerinde (% 2-5) enfeksiyon olabilir, antibiyotik ile tedavi edilir.
 • Üretra (idrarın içinden geçtiği, penisin içindeki kanal) ve mesane (idrar torbası) arasında (% 4-15) darlık gelişebilir. Bunun için sonrdan yeni bir operasyon gerekebilir.
 • Ameliyatta oluşabilecek sinir hasarı nedeniyle penisin sertleşmesinde zorluk gelişebilir veya hiç sertleşme olmayabilir. Sertleşmeyi sağlayan sinirlerin iki taraflı olarak korunduğu durumlarda bu problemin görülme sıklığı % 15’e kadar inebilir.
 • Seminal keseler (semen sıvısını salgılar), prostatın çıkarılması ve vazektomi (sperm kanallarının kesilmesi) uygulanması nedeniyle hastalardan operasyon sonrasında meni gelmeyecektir.
 • Ameliyat sonrası idrar kaçırma (% 15-35) ortaya çıkabilir ve bu durumun düzeltilmesi için ilaç tedavisi veya ek girişimlere ihtiyaç duyulabilir.
 • Şişman insanlarda yara enfeksiyonu, akciğer enfeksiyonu, kalp ve akciğer komplikasyonları ve tromboz (pıhtılaşma) riski artmıştır.
 • Sigara içenlerde yara enfeksiyonu ve akciğer enfeksiyonu, tromboz (pıhtılaşma), kalp ve akciğer komplikasyonlarının ortaya çıkma riski artmıştır.
 • Ameliyat sırasında çalışma sahasının oluşturulması için kullanılan karbondioksit gazı emilmesi ve cilt altında, akciğerlerde ve bağırsaklarda birikmesi riski vardır. Uygun tedavilerle düzeltilebilir bir durumdur.

Ortaya çıkabilecek yan etkiler:

 • Sık görülebilen yan etkiler: Ağrı.
 • Nadir görülebilen yan etkiler: Yara yerinin enfeksiyon kapması, sonda çekildikten sonra idrar kaçırma, peniste sertleşme olmaması.
 • Çok nadir görülebilen yan etkiler: çevre damarlarda yaralanmaya bağlı kanamalar, kana enfeksiyon karışması (bakteriyemi ve/veya sepsis).

7-Tıbbi Müdahalenin – Girişimin Kim Tarafından, Nerede, Ne Şekilde ve Nasıl Yapılacağı İle Tahmini Süresi: Üroloji uzmanı tarafından ameliyathanede yapılacaktır. ~180 dakika (ek cerrahiler gerekemeyecek ise) sürecek bu işlem genel anestezi altında yapılmaktadır. Operasyon alt karında 1 cmlik beş keşiden yerleştirilen özel ekipman kullanılarak gerçekleştirilir, Prostat göbek altında prostatın boyutuna göre değişen ~3-4 cm’lik kesiden çıkartılır. Lenf düğümleri gerektiğinde çıkartılır ve prostat ile kanserin evresinin anlaşılması için patolojik değerlendirmeye gönderilir. Vazektomi işlemi rutin olarak yapılır. Operasyon bitiminde bir kateter (sonda) mesaneye, bir dren operasyon bölgesine yerleştirilir.

8-Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Ameliyat öncesinde bağırsak temizliği yapılabilir. Bu temizlik esnasında lavmanlar kullanılacaktır. Genel anestezi için verilen ilaçlardan başka bölgesel (lokal) olarak uyuşturucu ilaç verilebilir. Bazı hastalara profilaksi denilen işlem gereği işlemle birlikte antibiyotik verilebilir. Ayrıca işlem sonrasında ağrıyı azalmak için damardan veya kas içine uygun ağrı kesiciler uygulanabilir. Ameliyat öncesinde ve sonrasında antibiyotikler damardan tedavi şeklinde kullanılabilir. Bu ilaçların alerjik reaksiyona yol açma gibi riskleri mevcuttur. Bunların da mide bağırsak sorunlarına ve alerjik reaksiyonlara yol açma gibi riskleri bulunmaktadır.

9-Sağlığınız İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri:

a) Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat günü saat: 00:00’dan itibaren katı ve sıvı gıdalar alınmaması gerekmektedir. Katı ve sıvı gıdalar alınırsa veya sigara içilirse anestezi verilemeyebilir ve ameliyatınız ertelenebilir.
 • Hipertansiyon ilaçlarınız sabah çok az bir su ile alabilirsiniz. Tansiyon ilaçlarınız almazsanız ve ameliyathanede tansiyonunuz yükselirse ameliyatınız ertelenebilir.
 • Kan sulandırıcı ilaçlarınızı doktorunuza bildiriniz. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilecektir. Kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Diğer kronik hastalıklarınız için sürekli kullandığınız ilaçları doktoruna bildirmeniz gereklidir. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilebilir, kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına), intramuskuler (kas içine) ve intravenöz (damar içine) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Ameliyat olacağınız bölgedeki kılların mümkünse tıraş makinesi ile almanız önerilir. Bu ameliyat işlemine kolaylık sağladığı gibi ameliyat sonrası enfeksiyon gelişmesini ve pansumanların değiştirilmesi esnasında olabilecek ağrılarınızı azaltır.
 • Operasyonun olacağı günün öncesindeki gece hekiminizce önerilen şekilde bağırsak temizliği (lavman) yapmalısınız.

b) Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat sonrası az ziyaretçi kabul edin ve mümkün olduğunca ziyaretlerin kısa süreli olmasına dikkat etmelisiniz. Enfeksiyon gelişme ihtimalini azaltacaktır.
 • Doktorunuz size söylemeden asla katı veya sıvı gıdalar almayınız. Alırsanız bulantı ve kusma gibi istenmeyen durumlar ile karşılaşılabilirsiniz. Gıda ve sıvı ihtiyacınız serum ve/veya parenteral nutrisyon (damardan beslenme sıvıları) ile sağlanacaktır.
 • Vizit saatlerinde yatağınızda olmanız gerekmektedir.
 • Doktorunuz size söylemeden asla ayağa kalkmayınız ve dolaşmayınız. Anestezi etkileri geçmeden kalkarsanız düşmenize ve yaralanmanıza sebep olabilir.
 • Taburcu olduktan sonra doktorunuzun size söyleyeceği tarihe kadar pansumanlarınızı düzenli yapmalı veya yaptırmalısınız. Pansuman yapılmazsa yara yerinizde enfeksiyonlar gelişebilir.
 • 1 hafta sonra dikişlerinizi aldırmalısınız.
 • 1 aylık bir sürede ağır egzersiz ve yük taşımaktan kaçınmalısınız.
 • Patoloji (ameliyatta vücut dışına çıkarılan parça) sonucu ile üroloji poliklinik kontrolüne gelmelisiniz. Patoloji sonucunun ne zaman çıkacağını ilgili bölümden öğrenmelisiniz.
 • Taburculuk sonrası ağır sportif faaliyetlerden belli bir süre uzak kalınması, kabız kalınmaması, yara yeri bakımının düzenli yapılması, damar tıkanıklıklarının önüne geçmek için düzenli hafif yürüyüşler yapılması önerilir. Ayrıca size belirtilen zamanda gelerek sondanızı çektirmelisiniz.
 • Hekimce önerilen perhiz ve ilaç tedavileri kullanılmalı, size önerilen zamanlarda düzenli poliklinik kontrollerine gelmelisiniz.

10-Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşılabilir: Tedavi/ameliyat uygulanmasını kabul etmemek serbest iradenizle vereceğiniz bir karardır. Sağlık mevzuatı gereği her bireyin hastane ve hekim seçme özgürlüğü vardır. Gerektiğinde aynı konuda, hastanemiz veya diğer hastanelerdeki uzmanlarından tıbbi yardım alabilirsiniz. Acil durumlarda size en yakın bir sağlık kuruluşunda ya da acil çağrı merkezi (telefon: 112) aracılığıyla tıbbi yardıma ulaşmanız mümkündür

Gökçe Dündar avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat