Penis Uzatma ve Kalınlaştırma

Size bu rıza belgesinde hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler, hastalığınızın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, tıbbi müdahalenin/ girişimin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile sağlığınız üzerindeki muhtemel etkileri, tıbbi müdahalenin/ girişimin muhtemel komplikasyonları, girişimi reddetmeniz durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler, kullanacağınız ilaçların önemli özellikleri, sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri ve gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceğiniz konularında bilgi verilecektir. Girişim-işlem-ameliyat öncesinde yapılması gereken, yaş, tıbbi durumunuz ve size uygulanacak girişime göre değişen bazı tetkikler bulunmaktadır. Doktorunuz veya anestezi uzmanı sizi bu tetkikleri yaptırmanız için yönlendirecektir. Bu bilgilendirmenin sonunda serbest iradeniz ile girişime onay verebilirsiniz ya da girişimi reddedebilirsiniz.

1-Planlanan Girişimin – Tıbbi Müdahalenin Adı: Penis Uzatma ve Kalınlaştırma Ameliyatı

2-Hastalığınızın Muhtemel Sebepleri, Nasıl Seyredeceği ve Hastalığınız Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Yüz ve vücudun çeşitli yerlerinde, hacim arttırmak ve dolgunluk sağlamak için kullanılabilecek yöntemlerden birisi de yağ ve doku enjeksiyonlarıdır. Yanaklar, alın, yanak-dudak çizgisi, dudaklar, çene ucu, kalça, penis ve bacaklarda çökük alanlar bu uygulamanın yapıldığı bölgelere örnek olarak sayılabilir.

Genellikle kişinin kendisinden alınan yağ, yıkanma ve süzülme gibi, bazı özel işlemlerden geçirilerek, belli bir konsantrasyona ulaştırılır ve daha sonra ince tüpler yardımıyla enjekte edileceği alana verilir. Eğer kişiye aynı anda bazı başka cerrahi işlemler yapılacaksa, bu ameliyatlarla elde edilecek dokular da, yağ dokusuna eklenerek enjekte edilebilir. Yağ dokusu, kişinin kendisinden alınan bir doku olduğundan istenmeyen bir etki ve sonuç beklenmez. Ek olarak, enjeksiyon çok küçük noktalardan yapıldığından, enjeksiyon yerinde herhangi bir iz kalması beklenmez.

Yağ enjeksiyon işlemlerinde, yağın alınacağı bölge seçilirken genellikle vücutta yağlanmanın fazla olduğu bölgeler tercih edilmektedir. Bu bölgeler çoğunlukla karın, bel ve kalçadır. Yağ enjeksiyonu kullanılarak yapılabilecek büyütme işlemi oldukça sınırlıdır. Beklentiler bu nedenle gerçekçi olmalıdır. Aşırı oranlarda büyüme isteniyorsa bu yöntem tercih edilmemelidir. Enjekte edilen dokuların bir bölümü vücut tarafından emildiğinden, bir süre sonra yeni enjeksiyonlar gerekebilir.

Uygulama alanı, verilen miktar, dokuların durumu değerlendirilerek bu işlemin etkinliği ve elde edilebilecek sonuçlar tartışılır. Enjekte edilen materyalin erime oranı, % 30-70 arasında değişebilir. Bu miktar enjeksiyonun yapıldığı bölgenin hareketli veya hareketsiz olması özelliğine bağlı olarak farklılıklar gösterir.

Alın ve çene ucu gibi hareketsiz alanlarda yağın tutma ve emilme oranına kıyasla, ağız çevresi veya penis gibi hareketli alanlarda tutma ve emilme oranı daha farklıdır.

Bu konudaki bir diğer uygulama, ilk işlem sırasında gereğinden fazla yağ ve doku ayırıp doku bankasında saklayarak, ileride yapılacak enjeksiyonlar için hazırlık yapmaktır.

Penis asıcı bağının kesilmesi, penisin vücudunuz ile yaptığı açıyı değiştirerek penis kökündeki yapılacak cilt düzeltmesi (V-Y plasti) ile beraber, penisinizin daha uzun görünmesini sağlayacaktır. Bu işlem sırasında penisiniz sertleşme ve his bölümlerine hiç dokunulmayacağı veya çok küçük çaplı müdahale edileceğinden, penisinizin sertleşmesi veya hissi ile ilgili ciddi bir değişiklik beklenmez.

Penis asıcı bağı kesilmesi ve otolog yağ dolgusu operasyonu; dünyada estetik amaçlı penis boyutunu arttırmaya yönelik, son dönemde en sık uygulanan operasyonlardan biridir.

Penis asıcı bağı kesilmesi ve otolog yağ dolgusu operasyonu sonrası hasta memnuniyeti hakkında yapılmış bilimsel yayın sayısı kısıtlıdır. Estetik amaçlı yapılan penis asıcı bağı kesilmesi ve otolog yağ dolgu vakalarını içeren küçük serilerinde; hasta memnuniyet oranları %27 ile %91 arasında çok farklı düzeyde bildirilmektedir. Tamamen estetik kaygılarla yapılacak olan bu ameliyat sonrası; hasta memnuniyetinin sağlanmasında; hasta ile hekimi arasında oluşturulacak iyi iletişimin rolü büyüktür. Hekiminiz ile yaptığınız görüşmede; cerrahinin sonuçları hakkında gerçekçi bir görüşe ve beklentiye sahip olmanız, ameliyat sonucu ile ilgili memnuniyetinizin artmasında önemli bir faktördür.

3-İşlemden Beklenen Faydalar: Penis uzatma ve kalınlaştırma ameliyatları, bazı erkekler için cinsel tatminde artış sağlamayı amaçlayan cerrahi prosedürlerdir. Bu tür ameliyatların bazı potansiyel faydaları şunlar olabilir:

 1. Kendine güvenin artması: Penis boyutu hakkındaki kaygılar, bazı erkekler için özgüven eksikliğine yol açabilir. Ameliyat sonucunda penis boyutunda artış sağlanması, bazı erkeklerin kendine güvenlerini artırabilir ve cinsel deneyimlerini daha olumlu bir şekilde yaşamalarına yardımcı olabilir.
 2. Partner tatmininde artış: Penisin uzunluğu ve kalınlığı, bazı partnerler için cinsel tatminde önemli bir rol oynayabilir. Penis boyutunda artış sağlanması, bu durumda olan çiftlerin cinsel ilişkilerinde daha fazla zevk ve tatmin yaşamalarına yardımcı olabilir.

4-İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar; Muhtemel Fayda ve Riskler: Penis uzatma ve kalınlaştırma ameliyatı uygulanmaması durumunda, aşağıdaki sonuçlarla karşılaşılabilir:

 1. Penis boyutunda değişiklik olmaz: Ameliyat yapılmadığı sürece, penis boyutunda doğal olarak bir değişiklik olmayacaktır. Bununla birlikte, penis boyutu bireysel olarak değişebilen bir özelliktir ve normal aralıkta değişkenlik gösterebilir.
 2. Kendine güven sorunları devam edebilir: Penis boyutu hakkındaki kaygılar, bazı erkeklerde kendine güven eksikliğine yol açabilir. Bu durum, cinsel deneyimleri ve ilişkileri etkileyebilir.
 3. Partner tatmininde değişiklik olabilir: Bazı partnerler için penis boyutu önemli olabilir. Ameliyat yapılmadığı takdirde, bu durumda olan çiftlerde partner tatmininde herhangi bir değişiklik olmayabilir.
 4. Alternatif yöntemler denenebilir: Penis boyutuyla ilgili kaygılarınız varsa, cerrahi olmayan yöntemler deneyebilirsiniz. Bunlar arasında egzersizler, vakum pompaları, genişleticiler ve cinsel terapiler bulunabilir. Ancak, bu yöntemlerin etkinliği ve sonuçları konusunda kesin bir garantisi olmadığını unutmamak önemlidir.
 5. Cinsel işlevde değişiklik olmaz: Penis uzatma ve kalınlaştırma ameliyatları, cinsel performans, ereksiyon sertliği, orgazm süresi gibi diğer cinsel işlevlere doğrudan bir etki yapmaz. Bu tür ameliyatlar sadece penis boyutunu değiştirmeyi hedefler.

Özetle, penis uzatma ve kalınlaştırma ameliyatı uygulanmaması durumunda, penis boyutunda doğal olarak bir değişiklik olmaz ve cinsel tatmindeki potansiyel artış elde edilemez.

5-Diğer Tanı ve Tedavi Seçenekleri, Bu Seçeneklerin Getireceği Fayda ve Riskler ile Hastanın Sağlığı Üzerindeki Muhtemel Etkileri: Bu ameliyat yöntemlerine alternatif olarak; cerrahi bir girişim istenmiyorsa, penis traksiyon cihazları kullanılabilir. Eğer uzama beklentinizi bu ameliyat şeklinin tatmin etmeyeceğini düşünüyorsanız veya uzatma isteğinizin yanında sertleşme sorunları da yaşıyorsanız; penis protezi yerleştirilmesi ile birlikte uzatma ameliyatı olan “Kaydırma (Sliding) Tekniği” ameliyatı tercih edilebilir.

6-İşlemin Riskleri-Komplikasyonları:

Genel Riskler:

 • Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini artırabilir. Antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
 • Bacaklardaki pıhtılaşmalar (derin ven trombozu) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Nadiren bu pıhtıları bir kısmı yerinden kopup akciğere gider ve ölümcül olabilir.
 • Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir.
 • İşlem nedeniyle ölüm olabilir.

Standardize edilmiş bir tekniğin bilimsel literatürde tanımlanmış olmaması nedeniyle; oluşabilecek komplikasyonlar konusunda da sınırlı bilimsel dokümantasyon mevcuttur. Bu nedenle aşağıda sıralanmış noktalar, cerrahi işlem sırasında oluşabilecek komplikasyonları tamamen kapsamaz.

 1. İşlem bölgesinde enfeksiyon: Kullanılan maddenin vücudun kendisine ait olması nedeniyle, reaksiyon gelişme olasılığı yoktur ve oldukça nadir görülür. Enfeksiyon ancak dışardan oluşabilecek bir bulaşma ile ya da aşırı miktarlarda yapılan yağ enjeksiyonlarının uygulama bölgesinde kan dolaşımını bozmasıyla karşımıza çıkabilir. Erken dönemde sık tekrarlanan enjeksiyonlar da enfeksiyona neden olabilir. Enfeksiyon bulguları; işlem bölgesinde kızarıklık, ağrıda artış, aşırı hassasiyet, vücut ısısında yükselme şeklindedir. Bu durumda, hasta antibiyotik kullanılmalıdır. Antibiyotik tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda; yara drenajı adı verilen, enfekte alanın boşaltılması için küçük kesilerle tıbbi müdahalelerin yapılması gerekebilir.
 2. Erken ve geç dönemde oluşacak bir diğer sorun asimetrilerdir. Enjeksiyon esnasında her iki bölgede simetrik alanlara benzer işlemin yapılması; buna karşılık bir asimetri mevcutsa bunun dengelenmesi için farklı oranlarda enjeksiyon yapılması hedeflenir. Erken dönemlerdeki asimetriler genellikle oluşan ödeme bağlıdır. Vücudun her tarafına aynı işlem yapılmasına karşın, gelişebilecek ödem aynı düzeyde olmayabilir. Ödeme bağlı asimetriler hızlı bir şekilde düzelir. Buna karşılık enjekte edilen yağ dokusunun miktarlarında bir farklılık varsa, bu durumun yaratacağı asimetri daha kalıcıdır. Sözü edilen olgularda; revizyon adı verilen küçük ilave işlemler gündeme gelebilir.
 3. Uygulama bölgesinde uyuşukluk veya aşırı hassasiyet nadiren karşımıza çıkabilecek bir sorundur. Bölgenin masajlarla yumuşatılması, duyunun daha çabuk bir şekilde düzelmesine yardımcı olabilir.
 4. Çok yüzeysel yapılan yağ enjeksiyonları sonrasında, işlem bölgesinde bir renk değişikliği karşımıza çıkabilir.
 5. Renk değişikliğinin düzeltilmesi son derece güçtür. Bu nedenle tekrarlayan ve yüzeye çok yakın enjeksiyonlardan kaçınılmalıdır.
 6. Son derece nadir olmakla birlikte, belirli bir noktaya aşırı yağ verilmesi ve yağın düzgün bir şekilde enjekte
 7. edilememesi durumunda, yağın yer yer gruplar halinde ele gelen kitlelere dönüşmesi söz konusu olabilir. Penis cildi gibi derinin çok ince olduğu alanlarda bu durumla daha sık karşılaşılır. Bu olgularda tedavi amacı ile masaj yapılması ve antienflamatuar ilaç kullanılması gerekir. Bu durum ile nadiren kalıcı bir sorun olarak karşılaşılabilir.
 8. Penis asıcı bağının, penis açısını değiştirme amacıyla kesilmesinde penisin stabilitesini kaybetmesi sık karşılaşılan ve beklenen durumdur. Bu tablo, bazı hastalarda cinsel ilişki sırasında rahatsız edici bir durum olarak ifade edilmektedir.
 9. Penis bağının kesilmesi, bazı hastalarda paradoksal olarak penis boyunda kayba neden olmaktadır. Penis traksiyon (gerdirme) cihazlarının kullanımı bu gibi sorunları azaltabilmektedir.

7-Tıbbi Müdahalenin – Girişimin Kim Tarafından, Nerede, Ne Şekilde ve Nasıl Yapılacağı İle Tahmini Süresi: Üroloji uzmanı tarafından ameliyathanede yapılacaktır. ~180 dakika sürecek bu işlem genel veya spinal (belden aşağı) anestezi altında yapılmaktadır. Tek başına yağ enjeksiyonları; sedasyon altında ya da lokal anestezi ile yapılabilir. Bu müdahaleler hastane yatış işlemi gerektirmeyen müdahaleler olup; hasta aynı gün, işlemden birkaç saat sonra evine yollanabilir. Bunun yanında, penis asıcı bağın kesilmesi ve cildin pubis kemiğine dikilmesi gibi işlemler eklendiğinde, hastanın cerrahi yükü artacağından, hastalara bölgesel veya genel anestezi tavsiye edilmekte ve bu şartlarda hastanın genel durumuna bağlı olarak bir gece hastane yatışı tavsiye edilebilmektedir.

Ameliyat sırasında leğen kemiğinizin ön çıkıntılarının 2’şer cm yanından yapılan çok ufak kesilerden liposuction (Yağ emme) kanülleri ilerletilir. Kanüllerle ilk önce göbek yağ dokunuz özel sıvılar ile doldurulur ve ardından yağ ile beraber bu sıvı emilir. Elde edilen bu sıvı, cerrahi masada geri enjekte edilecek yağ dolgu şeklinde hazırlanır.

Penisinizin gövdeniz ile birleştiği noktadan yapılan ters V şeklinde bir kesi ile penis asıcı bağına ulaşılır ve kesilir. V şeklinde yapılan bu kesi, ters Y şeklinde kapatılıp, gerekirse deri pubis kemiğine dikilerek uzama sağlanır.

Hazırlanan yağ dolgu, özel kanüller yardımıyla penisinizin cilt altına enjekte edilerek penis kalınlaşması sağlanır. Kesiler, eriyebilen dikişlerle kapatılarak işleme son verilir. Hekiminiz gerek görürse, yağ almak için göbeğiniz dışında bir nokta seçebilir veya yumurtalık cildinde düzeltmeye gidebilir.

8-Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Genel anestezi için verilen ilaçlardan başka bölgesel (lokal) olarak uyuşturucu ilaç verilebilir. Bazı hastalara profilaksi denilen işlem gereği işlemle birlikte antibiyotik verilebilir. Ayrıca işlem sonrasında ağrıyı azalmak için damardan veya kas içine uygun ağrı kesiciler uygulanabilir.

9-Sağlığınız İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri:

a) Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat günü saat: 00:00’dan itibaren katı ve sıvı gıdalar alınmaması gerekmektedir. Katı ve sıvı gıdalar alınırsa veya sigara içilirse anestezi verilemeyebilir ve ameliyatınız ertelenebilir.
 • Hipertansiyon ilaçlarınız sabah çok az bir su ile alabilirsiniz. Tansiyon ilaçlarınız almazsanız ve ameliyathanede tansiyonunuz yükselirse ameliyatınız ertelenebilir.
 • Kan sulandırıcı ilaçlarınızı doktorunuza bildiriniz. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilecektir. Kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Diğer kronik hastalıklarınız için sürekli kullandığınız ilaçları doktoruna bildirmeniz gereklidir. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilebilir, kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına), intramuskuler (kas içine) ve intravenöz (damar içine) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Ameliyat olacağınız bölgedeki kılların mümkünse tıraş makinesi ile almanız önerilir. Bu ameliyat işlemine kolaylık sağladığı gibi ameliyat sonrası enfeksiyon gelişmesini ve pansumanların değiştirilmesi esnasında olabilecek ağrılarınızı azaltır.

b) Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat sonrası az ziyaretçi kabul edin ve mümkün olduğunca ziyaretlerin kısa süreli olmasına dikkat etmelisiniz. Enfeksiyon gelişme ihtimalini azaltacaktır.
 • Doktorunuz size söylemeden asla katı veya sıvı gıdalar almayınız. Alırsanız bulantı ve kusma gibi istenmeyen durumlar ile karşılaşılabilirsiniz. Gıda ve sıvı ihtiyacınız serum ve/veya parenteral nutrisyon (damardan beslenme sıvıları) ile sağlanacaktır.
 • Vizit saatlerinde yatağınızda olmanız gerekmektedir.
 • Doktorunuz size söylemeden asla ayağa kalkmayınız ve dolaşmayınız. Anestezi etkileri geçmeden kalkarsanız düşmenize ve yaralanmanıza sebep olabilir.
 • Taburcu olduktan sonra doktorunuzun size söyleyeceği tarihe kadar pansumanlarınızı düzenli yapmalı veya yaptırmalısınız. Pansuman yapılmazsa yara yerinizde enfeksiyonlar gelişebilir.
 • 1 hafta sonra dikişlerinizi aldırmalısınız.
 • 1 aylık bir sürede ağır egzersiz ve yük taşımaktan kaçınmalısınız.
 • Patoloji alınmış ise (ameliyatta vücut dışına çıkarılan parça) sonucu ile üroloji poliklinik kontrolüne gelmelisiniz. Patoloji sonucunun ne zaman çıkacağını ilgili bölümden öğrenmelisiniz.
 • Hekimce önerilen perhiz ve ilaç tedavileri kullanılmalı, size önerilen zamanlarda düzenli poliklinik kontrollerine gelmelisiniz.

Yağ enjeksiyonu işlemi biter bitmez, uygulama bölgesinde şişliği azaltmak amacıyla soğuk uygulamasına geçilir. Soğuk uygulaması jeller veya içi buz dolu torbalar yardımıyla yapılır. Buz torbaları, genellikle saat başı ve 15 dakika süre ile ilgili bölgeye uygulanır. Doğrudan buzun deriye temas etmemesi gerekir. Buzun ya da jelin olduğu torba bir tülbent veya havlu yardımıyla işlem bölgesine uygulanır.

İşlem sonrası, özellikle ilk iki gün uygulama bölgesinde yağ enjeksiyonu miktarının ötesinde bir şişlik beklenir. Bu şişlik zamanla azalacaktır. 4.-5. günden sonra da uygulama bölgesine hafif bir masaj yapılması şişliklerin dağılmasına yardımcı olur. Şişliği artırmasına neden olduğundan dolayı; aşırı sıcaktan ve buhardan kaçınmak gereklidir.

Yağ enjeksiyonu, penis bağının kesilmesi ve deri düzeltmeleri ilk birkaç gün dışında, genel olarak insanın günlük yaşantısını etkileyecek boyutlarda bir rahatsızlık vermez. Hasta işlem sonrası ilk iki günü, ödemin fazlalığı ve bazı alanlarda oluşabilecek morluklar nedeniyle dinlenerek geçirilmelidir.

Yağ enjeksiyonu için giriş noktalarına konulan küçük bantlar ve asıcı bağın kesilmesi için gerçekleştirilen kesi üzerindeki pansuman, işlemden 48 saat sonra alınabilir. Hastalara, koruyucu amaçla antibiyotik kullanımı önerilir. Bu süre yaklaşık 5 gündür. 5. günden sonra antibiyotik kullanımına gerek yoktur. Giderek azalan ödemler herhangi bir aşamada artacak olursa, bölgede hassasiyet ve ısı artışı meydana gelirse, bu bulgular bölgesel enfeksiyonun habercisi olabilir. Bu durumda mutlaka hekime başvurulmalıdır.

Penis asıcı bağı kesilen olgularda, penis boyunda uzama sağlanması amacı ile penis traksiyon (gerdirme) aletlerinin kullanılması önerilebilir. Bu durumda aletinizi 5. günden itibaren doktorunuzun önerisi ile kullanmalısınız.

İşlemden sonra, yağ alınan göbek kısmında iyileşmenin düzgün olması için iki ile üç hafta boyunca elastik bel korsesi kullanılması tavsiye edilir.

İşlemden sonra erken dönemde; enjeksiyon alanının görüntüsünü sadece verilen yağ dokusu oluşturmaz. Ek olarak, cerrahi bir müdahale gerçekleştiği için bölgede bir ödemin gelişmesi normaldir. Sözü edilen ödemle yağ enjeksiyonunu birbirine karıştırmamak gerekir. Ödem, ameliyattan sonraki günlerde hızlı bir şekilde dağılır,

zamanla azalır ve kaybolur. Yağ enjeksiyonu ile yapılan doku büyütmesi işlemi ise kalıcıdır.

10-Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşılabilir: Tedavi/ameliyat uygulanmasını kabul etmemek serbest iradenizle vereceğiniz bir karardır. Sağlık mevzuatı gereği her bireyin hastane ve hekim seçme özgürlüğü vardır. Gerektiğinde aynı konuda, hastanemiz veya diğer hastanelerdeki uzmanlarından tıbbi yardım alabilirsiniz. Acil durumlarda size en yakın bir sağlık kuruluşunda ya da acil çağrı merkezi (telefon: 112) aracılığıyla tıbbi yardıma ulaşmanız mümkündür.

Gökçe Dündar avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat