Laparoskopik Orşiopeksi (Testisin indirilmesi)

Size bu rıza belgesinde hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler, hastalığınızın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, tıbbi müdahalenin/ girişimin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile sağlığınız üzerindeki muhtemel etkileri, tıbbi müdahalenin/ girişimin muhtemel komplikasyonları, girişimi reddetmeniz durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler, kullanacağınız ilaçların önemli özellikleri, sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri ve gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceğiniz konularında bilgi verilecektir. Girişim-işlem-ameliyat öncesinde yapılması gereken, yaş, tıbbi durumunuz ve size uygulanacak girişime göre değişen bazı tetkikler bulunmaktadır. Doktorunuz veya anestezi uzmanı sizi bu tetkikleri yaptırmanız için yönlendirecektir. Bu bilgilendirmenin sonunda serbest iradeniz ile girişime onay verebilirsiniz ya da girişimi reddedebilirsiniz.

1-Planlanan Girişimin – Tıbbi Müdahalenin Adı: Laparoskopik Orşiopeksi (Testisin indirilmesi) Ameliyatı

2-Hastalığınızın Muhtemel Sebepleri, Nasıl Seyredeceği ve Hastalığınız Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Testis/testisler kese içerisine doğuştan inmemiştir, kasıkta ya da karın içerisindedirler ya da tamamen kaybolmuşlardır. İnmemiş testis (kriptorşidizm), bir veya her iki testisin normal yerine inmemesi durumudur. Normalde testisler, bebeklerin doğumundan önce karın boşluğunda gelişir ve doğumdan sonra skrotuma (torbalara) iner. İnmemiş testisin muhtemel sebepleri şunlardır:

 • Doğuştan Gelen Durum: İnmemiş testis genellikle doğuştan gelir. Testislerin normal şekilde inmesi için birçok faktörün bir araya gelmesi gerekir. Bu mekanizmaların herhangi birinde bir aksama olabilir ve testisler normal yerine inmez.
 • Genetik Yatkınlık: Ailede daha önce inmemiş testis öyküsü olan çocuklar, inmemiş testis geliştirme riskini taşıyabilirler. Genetik faktörler, bu durumun ortaya çıkma olasılığını artırabilir.
 • Prematürite: Erken doğan bebeklerde, testislerin inme süreci tamamlanmamış olabilir. Prematüre bebeklerde inmemiş testis görülme olasılığı daha yüksektir.
 • Hormonal Denge Bozukluğu: Testislerin inme süreci, hormonların dengeli bir şekilde salınmasına bağlıdır. Bazı hormon dengesizlikleri, testislerin normal yerine inmesini engelleyebilir.
 • Anatomik Engeller: Testislerin skrotuma inme sürecini engelleyen anatomik yapısal sorunlar, inmemiş testisin nedeni olabilir.
 • Ektopik Lokasyon: Testisler, skrotum dışında başka bir bölgede veya kanalda konumlanabilir ve skrotuma inemez.

İnmemiş testis, ileride üreme sağlığı, kanser riski ve fertilite üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Bu nedenle, inmemiş testisin mümkün olan en erken aşamada teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi önemlidir. Tedavi genellikle cerrahi müdahale ile gerçekleştirilir. Erken müdahale, olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olabilir ve çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişimini destekleyebilir.

3-İşlemden Beklenen Faydalar: Cerrahi sonrası başarı testis/testislerin skrotuma indirilmesi ve sperm fonksiyonlarının korunmasının sağlanmasıdır. Bu operasyon sayesinde testisin keseye (skrotuma) indirilmesi ile karın içerisinden çıkarılmış olacak ve bu sayede daha az sıcaklıkta fonksiyonlarını yerine getirmek için uygun bir ortam bulacaktır. İnmemiş testisler, kanser riskini artırabilir. Testislerin skrotuma indirilmesi, kanser riskini azaltabilir veya normal seviyelere getirebilir. Testislerin normal yerine indirilmesi, skrotumun normal ve simetrik görünümünü sağlayarak çocuğun estetik açıdan daha olumlu bir görünüme sahip olmasına da yardımcı olabilir. İnmemiş testis, çocuklarda stres, kaygı ve özgüven eksikliğine yol açabilir. Testislerin normal yerine indirilmesi, çocuğun psikolojik ve sosyal iyi oluşunu destekleyebilir.

4-İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar; Muhtemel Fayda ve Riskler: Yeterli ve kaliteli sperm üretimi yapılamaz. Kısırlık gelişebilir. Testis kanseri gelişme riski normal popülasyona oranla daha yüksektir. Testis/testisler normal hormon üretim fonksiyonlarını yerine getiremeyebilir.

5-Diğer Tanı ve Tedavi Seçenekleri, Bu Seçeneklerin Getireceği Fayda ve Riskler İle Hastanın Sağlığı Üzerindeki Muhtemel Etkileri: Alternatif olarak açık cerrahi uygulanabilir. Bu operasyon kasık bölgesine ~3-4 cm’lik ve skrotumda ~1 cm’lik kesi ile gerçekleştirilir. Hormonal tedaviler uygulanarak testis/testislerin kese içerisine inmesi beklenebilir.

6-İşlemin Riskleri-Komplikasyonları:

Genel Riskler:

 • Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini artırabilir. Antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
 • Bacaklardaki pıhtılaşmalar (derin ven trombozu) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Nadiren bu pıhtıları bir kısmı yerinden kopup akciğere gider ve ölümcül olabilir.
 • Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir.
 • İşlem nedeniyle ölüm olabilir

Bu ameliyatın riskleri:

 • Testisler düzgün pozisyonlarda yerleştirilemezse yeni ameliyat gerekebilir (% 1).
 • Karın içine gizli kanama ve enfeksiyon olabilir. (<% 2). Bu durumda ek cerrahi girişim ve antibiyotik tedavisi gerekebilir.
 • Bağırsak içeriğinin kaçağına neden olan bağırsak yaralanması olabilir. Bu durumda ek cerrahi girişim gerekebilir (% 1).
 • Ameliyat sonrası bağırsak hareketleri yavaşlayabilir ve durabilir. Bağırsaklarda şişkinlik ve kusmalara neden olabilen bu durumda ek tedavi ihtiyacı doğacaktır (% 3).
 • Bazı hastalarda yara iyileşmesi anormal olabilir, bu durumda yara ağzı kalınlaşabilir, kızarık veya ağrılı olabilir.
 • Skrotumda gözle görülür şişme ve morarma görülebilir ( Zamanla ortadan kalkar) (% 3).
 • Nadir olarak testisler küçülebilir ve fonksiyonunu yitirebilir (% 0,7).
 • Bazı durumlarda nadir olarak testislerin çıkarılması gerekebilir.
 • Ameliyat sırasında çalışma sahasının oluşturulması için kullanılan karbondioksitin emilmesi ve cilt altında, akciğerlerde ve bağırsaklarda birikmesi riski vardır (% 8). Uygun tedavilerle düzeltilebilir bir durumdur.

7-Tıbbi Müdahalenin – Girişimin Kim Tarafından, Nerede, Ne Şekilde ve Nasıl Yapılacağı İle Tahmini Süresi: Üroloji uzmanı tarafından ameliyathanede yapılacaktır. ~120 dakika sürecek bu işlem genel anestezi altında yapılmaktadır. İnmemiş testisin cerrahi onarım ile normal ve olası pozisyona getirilmesi amaçlanır. Gövdenin alt bölümünden 3-4 adet ~1 cm’lik kesiden yerleştirilen özel ekipman kullanılarak operasyon gerçekleştirilir.

8-Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Genel anestezi için verilen ilaçlardan başka bölgesel (lokal) olarak uyuşturucu ilaç verilebilir. Bazı hastalara profilaksi denilen işlem gereği işlemle birlikte antibiyotik verilebilir. Ayrıca işlem sonrasında ağrıyı azalmak için makattan (küçük çocuklarda), damardan veya kas içine uygun ağrı kesiciler uygulanabilir.

9-Sağlığınız İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri:

a) Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat günü saat: 00:00’dan itibaren katı ve sıvı gıdalar alınmaması gerekmektedir. Katı ve sıvı gıdalar alınırsa veya sigara içilirse anestezi verilemeyebilir ve ameliyatınız ertelenebilir.
 • Hipertansiyon ilaçlarınız sabah çok az bir su ile alabilirsiniz. Tansiyon ilaçlarınız almazsanız ve ameliyathanede tansiyonunuz yükselirse ameliyatınız ertelenebilir.
 • Kan sulandırıcı ilaçlarınızı doktorunuza bildiriniz. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilecektir. Kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Diğer kronik hastalıklarınız için sürekli kullandığınız ilaçları doktoruna bildirmeniz gereklidir. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilebilir, kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına), intramuskuler (kas içine) ve intravenöz (damar içine) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Ameliyat olacağınız bölgedeki kılların mümkünse tıraş makinesi ile almanız önerilir. Bu ameliyat işlemine kolaylık sağladığı gibi ameliyat sonrası enfeksiyon gelişmesini ve pansumanların değiştirilmesi esnasında olabilecek ağrılarınızı azaltır.

b) Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat sonrası az ziyaretçi kabul edin ve mümkün olduğunca ziyaretlerin kısa süreli olmasına dikkat etmelisiniz. Enfeksiyon gelişme ihtimalini azaltacaktır.
 • Doktorunuz size söylemeden asla katı veya sıvı gıdalar almayınız. Alırsanız bulantı ve kusma gibi istenmeyen durumlar ile karşılaşılabilirsiniz. Gıda ve sıvı ihtiyacınız serum ve/veya parenteral nutrisyon (damardan beslenme sıvıları) ile sağlanacaktır.
 • Vizit saatlerinde yatağınızda olmanız gerekmektedir.
 • Doktorunuz size söylemeden asla ayağa kalkmayınız ve dolaşmayınız. Anestezi etkileri geçmeden kalkarsanız düşmenize ve yaralanmanıza sebep olabilir.
 • Taburcu olduktan sonra doktorunuzun size söyleyeceği tarihe kadar pansumanlarınızı düzenli yapmalı veya yaptırmalısınız. Pansuman yapılmazsa yara yerinizde enfeksiyonlar gelişebilir.
 • 1 hafta sonra dikişlerinizi aldırmalısınız.
 • 1 aylık bir sürede ağır egzersiz ve yük taşımaktan kaçınmalısınız.
 • Patoloji alınmış ise (ameliyatta vücut dışına çıkarılan parça) sonucu ile üroloji poliklinik kontrolüne gelmelisiniz. Patoloji sonucunun ne zaman çıkacağını ilgili bölümden öğrenmelisiniz.
 • Hekimce önerilen perhiz ve ilaç tedavileri kullanılmalı, size önerilen zamanlarda düzenli poliklinik kontrollerine gelmelisiniz.

10-Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşılabilir: Tedavi/ameliyat uygulanmasını kabul etmemek serbest iradenizle vereceğiniz bir karardır. Sağlık mevzuatı gereği her bireyin hastane ve hekim seçme özgürlüğü vardır. Gerektiğinde aynı konuda, hastanemiz veya diğer hastanelerdeki uzmanlarından tıbbi yardım alabilirsiniz. Acil durumlarda size en yakın bir sağlık kuruluşunda ya da acil çağrı merkezi (telefon: 112) aracılığıyla tıbbi yardıma ulaşmanız mümkündür

Gökçe Dündar avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat