Meatomi

Size bu rıza belgesinde hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler, hastalığınızın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, tıbbi müdahalenin/ girişimin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile sağlığınız üzerindeki muhtemel etkileri, tıbbi müdahalenin/ girişimin muhtemel komplikasyonları, girişimi reddetmeniz durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler, kullanacağınız ilaçların önemli özellikleri, sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri ve gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceğiniz konularında bilgi verilecektir. Girişim-işlem-ameliyat öncesinde yapılması gereken, yaş, tıbbi durumunuz ve size uygulanacak girişime göre değişen bazı tetkikler bulunmaktadır. Doktorunuz veya anestezi uzmanı sizi bu tetkikleri yaptırmanız için yönlendirecektir. Bu bilgilendirmenin sonunda serbest iradeniz ile girişime onay verebilirsiniz ya da girişimi reddedebilirsiniz.

1-Planlanan Girişimin – Tıbbi Müdahalenin Adı: Meatomi Ameliyatı

2-Hastalığınızın Muhtemel Sebepleri, Nasıl Seyredeceği ve Hastalığınız Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Eksternal meatus darlığı, üretranın dış açıklığının daralması durumudur. Bu durumun muhtemel sebepleri şunlar olabilir:

 • Doğumsal anomaliler: Bazı bireylerde, doğum sırasında üretranın normal gelişimiyle ilgili bazı anormallikler ortaya çıkabilir. Bu anormallikler, eksternal meatusun daralmasına neden olabilir.
 • İltihabi durumlar: İdrar yolu enfeksiyonları, üretranın iltihaplanmasına ve daralmasına yol açabilir. Uzun süreli veya tekrarlayan enfeksiyonlar, skar dokusu oluşumuna neden olarak eksternal meatus darlığına yol açabilir.
 • Skar dokusu: Genital bölge travması, cerrahi müdahaleler veya yanıklar gibi durumlar sonucunda skar dokusu oluşabilir. Bu skar dokusu, eksternal meatusun daralmasına ve idrar akışının zorlaşmasına neden olabilir.
 • Lichen sclerosus: Lichen sclerosus, ciltte inflamasyona neden olan kronik bir deri hastalığıdır. Genital bölgede etkileyebilir ve skar dokusu oluşumuna yol açarak eksternal meatus darlığına sebep olabilir.
 • Üretral tümörler: Nadir durumlarda, üretra bölgesinde bulunan tümörler eksternal meatusun daralmasına yol açabilir.
 • İdrar yoluna yabancı cisimlerin girmesi: İdrar yoluna yabancı cisimlerin girmesi veya travma sonucu meydana gelen üretral yaralanmalar, eksternal meatus darlığına neden olabilir.
 • Bu sebeplerden herhangi biri veya birkaçı, eksternal meatus darlığına katkıda bulunabilir.

Meatomi işleminde penis ucunda görülen, idrar kanalının sonundaki darlık kesilerek genişletilir.  Oluşan kesinin büyüklüğüne bağlı olarak eriyebilen dikişler ile yaraya şekil verilir. Bu darlık; sık idrar yolu enfeksiyonu geçirilmesi, vezikoüreteral reflü (idrarın mesaneden böbreğe geri kaçışı), işeme bozukluğu v.b. durumlarda planlanarak, glob vezikale (kişinin idrarını hiç yapamaz hale gelmesi) varlığında ise acilen yapılabilir. İşlemin başarısı, penis ucundaki idrar çıkan deliğin genişlemesi olarak kabul edilir. İşlemin başarısı % 95-100 arasında değişmektedir.

3-İşlemden Beklenen Faydalar: Meatomi ameliyatı, üretranın dış açıklığının genişletilmesini veya yeniden şekillendirilmesini içeren bir cerrahi işlemdir. Bu ameliyatın beklenen faydaları şunlardır:

 • İdrar akışının iyileştirilmesi: Meatomi ameliyatı, daralmış veya tıkanmış bir dış üretral açıklığı düzelterek idrar akışını iyileştirebilir. Bu sayede idrarın daha kolay ve daha rahat bir şekilde boşaltılması sağlanır.
 • İdrar yolunun rahatlaması: Dar veya tıkalı bir dış üretral açıklık, idrar yolunda basınç ve sıkışmayla sonuçlanabilir. Meatomi ameliyatı, bu sıkışmayı gidererek idrar yolunun rahatlamasına yardımcı olur.
 • İdrar yolu enfeksiyonlarının azaltılması: Daralmış bir dış üretral açıklık, idrar yolunda sıkışma ve idrarın tam olarak boşaltılamamasına neden olabilir. Bu durum, idrar yolu enfeksiyonlarının sık görülmesine yol açabilir. Meatomi ameliyatı, idrar akışının iyileştirilmesiyle birlikte idrar yolu enfeksiyonlarının riskini azaltabilir.
 • İdrar kaçırma sorununun azalması: Dar bir dış üretral açıklık, idrarın istemsiz olarak sızmasına (idrar kaçırma) yol açabilir. Meatomi ameliyatı, idrar akışının düzeltilmesiyle birlikte idrar kaçırma sorununun azalmasına yardımcı olabilir.
 • İdrarın tamamen boşaltılmasının sağlanması: Daralmış bir dış üretral açıklık, idrarın tam olarak boşaltılmasını zorlaştırabilir. Meatomi ameliyatı, idrar yolunun genişletilmesiyle birlikte idrarın tamamen boşaltılmasını sağlar.
 • Hastanın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi: Meatomi ameliyatı, idrar akışını düzeltir ve idrar sorunlarıyla ilişkili semptomları azaltır. Bu, hastanın günlük yaşam aktivitelerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar ve yaşam kalitesini artırır.

4-İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar; Muhtemel Fayda ve Riskler: Bu darlığın açılmaması halinde zor işeme devam edecek, mesane (idrar torbası) bir bariyere (darlığa) karşı çalışacak ve ilerleyen dönemde geri dönüşümü olmayan kasılma güçlüklerine neden olabilecektir.

5-Diğer Tanı ve Tedavi Seçenekleri, Bu Seçeneklerin Getireceği Fayda ve Riskler ile Hastanın Sağlığı Üzerindeki Muhtemel Etkileri:  Bu işlemin alternatifi olarak üretral dilatasyon denilen yöntem ile değişik kalınlıktaki metal aparatların, inceden kalına doğru sırayla idrar kanalına (üretraya) uygulanması ile kademeli olarak genişletme yapılabilir.

6-İşlemin Riskleri-Komplikasyonları:

Genel Riskler:

 • Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini arttırabilir. Antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
 • Bacaklardaki pıhtılaşmalar (derin ven trombozu) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Nadiren bu    pıhtıları bir kısmı yerinden kopup akciğere gider ve ölümcül olabilir.
 • Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir.
 • İşlem nedeniyle ölüm olabilir.

Bu ameliyatın riskleri:

 • Penis ucu, estetik olarak memnun edici görüntüde olmayabilir.
 • İşlem sonrasında uzun dönemde penis uç kısmı iyileşen dokuya bağlı olarak tekrar daralabilir veya kapanabilir. Bu durumda ek cerrahi girişim gerekebilir.
 • Ameliyat sonrası işlemin uygulandığı bölgede kanama olabilir. Gerekirse anestezi altında koterizasyon (damar mühürleme) gibi ek tedavi uygulanabilir (<% 0,1).
 • Ameliyat sonrası erken dönemde penis ucunda enfeksiyon gelişebilir.
 • Enfeksiyon çocuklarda kana karışabilir. Bu durumda antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

7-Tıbbi Müdahalenin – Girişimin Kim Tarafından, Nerede, Ne Şekilde ve Nasıl Yapılacağı İle Tahmini Süresi: Üroloji uzmanı tarafından ameliyathanede yapılacaktır. ~10 dakika sürecek bu işlem lokal, spinal veya genel anestezi altında yapılmaktadır. Penis ucundaki idrar kanalı darlığının genişletilmesi amaçlanmaktadır.

8-Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Genel anestezi için verilen ilaçlardan başka bölgesel (lokal) olarak uyuşturucu ilaç verilebilir. Bazı hastalara profilaksi denilen işlem gereği işlemle birlikte antibiyotik verilebilir. Ayrıca işlem sonrasında ağrıyı azalmak için makattan (küçük çocuklarda), damardan veya kas içine uygun ağrı kesiciler uygulanabilir.

9-Sağlığınız İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri:

a) Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat günü saat: 00:00’dan itibaren katı ve sıvı gıdalar alınmaması gerekmektedir. Katı ve sıvı gıdalar alınırsa veya sigara içilirse anestezi verilemeyebilir ve ameliyatınız ertelenebilir.
 • Hipertansiyon ilaçlarınız sabah çok az bir su ile alabilirsiniz. Tansiyon ilaçlarınız almazsanız ve ameliyathanede tansiyonunuz yükselirse ameliyatınız ertelenebilir.
 • Kan sulandırıcı ilaçlarınızı doktorunuza bildiriniz. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilecektir. Kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Diğer kronik hastalıklarınız için sürekli kullandığınız ilaçları doktoruna bildirmeniz gereklidir. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilebilir, kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına), intramuskuler (kas içine) ve intravenöz (damar içine) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Ameliyat olacağınız bölgedeki kılların mümkünse tıraş makinesi ile almanız önerilir. Bu ameliyat işlemine kolaylık sağladığı gibi ameliyat sonrası enfeksiyon gelişmesini ve pansumanların değiştirilmesi esnasında olabilecek ağrılarınızı azaltır.

b) Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat sonrası az ziyaretçi kabul edin ve mümkün olduğunca ziyaretlerin kısa süreli olmasına dikkat etmelisiniz. Enfeksiyon gelişme ihtimalini azaltacaktır.
 • Doktorunuz size söylemeden asla katı veya sıvı gıdalar almayınız. Alırsanız bulantı ve kusma gibi istenmeyen durumlar ile karşılaşılabilirsiniz. Gıda ve sıvı ihtiyacınız serum ve/veya parenteral nutrisyon (damardan beslenme sıvıları) ile sağlanacaktır.
 • Vizit saatlerinde yatağınızda olmanız gerekmektedir.
 • Doktorunuz size söylemeden asla ayağa kalkmayınız ve dolaşmayınız. Anestezi etkileri geçmeden kalkarsanız düşmenize ve yaralanmanıza sebep olabilir.
 • Taburcu olduktan sonra doktorunuzun size söyleyeceği tarihe kadar pansumanlarınızı düzenli yapmalı veya yaptırmalısınız. Pansuman yapılmazsa yara yerinizde enfeksiyonlar gelişebilir.
 • 1 hafta sonra dikişlerinizi aldırmalısınız.
 • Patoloji alınmış ise (ameliyatta vücut dışına çıkarılan parça) sonucu ile üroloji poliklinik kontrolüne gelmelisiniz. Patoloji sonucunun ne zaman çıkacağını ilgili bölümden öğrenmelisiniz.
 • Hekimce önerilen perhiz ve ilaç tedavileri kullanılmalı, size önerilen zamanlarda düzenli poliklinik kontrollerine gelmelisiniz.

10-Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşılabilir: Tedavi/ameliyat uygulanmasını kabul etmemek serbest iradenizle vereceğiniz bir karardır. Sağlık mevzuatı gereği her bireyin hastane ve hekim seçme özgürlüğü vardır. Gerektiğinde aynı konuda, hastanemiz veya diğer hastanelerdeki uzmanlarından tıbbi yardım alabilirsiniz. Acil durumlarda size en yakın bir sağlık kuruluşunda ya da acil çağrı merkezi (telefon: 112) aracılığıyla tıbbi yardıma ulaşmanız mümkündür.

Gökçe Dündar avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat