Sünnet

Size bu rıza belgesinde hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler, hastalığınızın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, tıbbi müdahalenin/ girişimin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile sağlığınız üzerindeki muhtemel etkileri, tıbbi müdahalenin/ girişimin muhtemel komplikasyonları, girişimi reddetmeniz durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler, kullanacağınız ilaçların önemli özellikleri, sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri ve gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceğiniz konularında bilgi verilecektir. Girişim-işlem-ameliyat öncesinde yapılması gereken, yaş, tıbbi durumunuz ve size uygulanacak girişime göre değişen bazı tetkikler bulunmaktadır. Doktorunuz veya anestezi uzmanı sizi bu tetkikleri yaptırmanız için yönlendirecektir. Bu bilgilendirmenin sonunda serbest iradeniz ile girişime onay verebilirsiniz ya da girişimi reddedebilirsiniz.

1-Planlanan Girişimin – Tıbbi Müdahalenin Adı: Sünnet

2-Hastalığınızın Muhtemel Sebepleri, Nasıl Seyredeceği ve Hastalığınız Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Sünnet penisin uç kısmını saran, tıp dilinde prepisyum adı verilen sünnet derisinin belirli şekil ve uzunlukta, cerrahi yolla kesilerek alınması ve penis uç kısmın açığa çıkarılması işlemidir. Sünnet her yaşta yapılabilmekle beraber; özellikle 2-5 yaşlar arasında yapılması çocukta oluşabilecek olası psikolojik travmalardan dolayı pek tavsiye edilmemektedir. Sünnetin sağlıklı bir şekilde sonuçlanabilmesi için ameliyathane şartlarında, temiz ve steril koşullarda cerrahi müdahale ile yapılması gerekir. Zira deneyimsiz ellerde ve steril olmayan şartlarda yapılan sünnet, pek çok komplikasyona yol açabilir, cinsel fonksiyon bozukluğu ve psikolojik sorunları beraberinde getirebilir.

Bazen sünnet derisinin glansın üzerinden geri çekilemeyecek kadar sıkı olması gibi tıbbi nedenlerden dolayı da sünnet ihtiyacı olabilir. Sünnet, erkek çocukların hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birisidir. Çocuğun erişkin dönemde cinsel sağlığı açısından, sünnetin bir operasyon titizliğinde uygulanması çok önemlidir.

3-İşlemden Beklenen Faydalar: Sünnet derisi, penisin yuvarlak ucunu kaplayan bir deri parçasıdır. Bebek doğduğunda sünnet derisi tamamen penise yapışır. Zamanla sünnet derisi penisin başından ayrılarak ve geri çekilebilirken bazı kişilerde fimozis denilen bir problem ortaya çıkabilir. Bazen sünnet derisi çok sıkıdır. Penis başının üzerine kapanabilir ve hareket edemez hale gelebilir. Bu durum fimozis olarak adlandırılır. Fimozis sünnet ile tedavi edilebilir. 

Sünnetin sağlığa çeşitli yararları olduğu düşünülmektedir. Sünnetin faydaları özetle şu şekildedir:

 • Daha kolay hijyen: Sünnet, penisi yıkamayı kolaylaştırır. Bununla birlikte, sünnetsiz penisleri olan çocuklara, sünnet derisinin altını düzenli olarak yıkaması öğretilebilir.
 • İdrar yolu enfeksiyonunda azalan risk: 1 yaş altında erkek çocuklarda sünnet yapılması idrar yolu enfeksiyon riskini 8-10 kat azaltmaktadır. Erken dönemde görülen idrar yolu enfeksiyonları daha sonra böbrek sorunlarına neden olabileceğinde tehlikelidir.
 • Erken boşalma: Sünnet işlemi yapılan erkeklerde erken boşalma sorunu görülme olasılığı sünnet işlemi yapılmayan erkeklerle aynıdır. Erken boşalmanın daha sık görüldüğü gibi bir bilimsel veri yoktur.
 • Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon riskinde azalma: Sünnetli erkeklerin, HIV de dahil olmak üzere sifiliz ve gonore gibi bazı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara yakalanma riski daha düşüktür.
 • Penis problemlerinin önlenmesi: Bazen sünnetsiz penis üzerindeki sünnet derisinin geri çekilmesi zor veya imkansız olabilir (fimozis). Bu durum sünnet derisinin veya penisin başının iltihaplanmasına neden olabilir.
 • Penis kanseri riskinin azalması: Penis kanseri nadir görülen bir kanser türüdür. Sünnetli erkeklerde penis kanseri riski sünnetsizlere kıyasla 22 kat azalmaktadır. Bununla birlikte sünnet olan erkeklerin kadın cinsel partnerlerinde rahim ağzı kanseri de daha az görülür.

4-İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar; Muhtemel Fayda ve Riskler: Sünnet derisindeki darlık ve varsa enfeksiyonu ilerleyebilir. Deri altı apse oluşabilir. Sık enfeksiyona bağlı nadir de olsa penis kanseri gelişebilir. İleri cerrahi ve medikal tedaviler gerekebilir. Sünnet derisindeki darlık penisi boğabilir (parafimozis) ve kan akımını bozarak penise kalıcı hasar verebilir

5-Diğer Tanı ve Tedavi Seçenekleri, Bu Seçeneklerin Getireceği Fayda ve Riskler İle Hastanın Sağlığı Üzerindeki Muhtemel Etkileri: Rutin ve dini amaçlı sünnetler yapılmayabilir. Ancak diğer durumlar için önerilen sünnetin cerrahi olarak bir alternatifi bulunmamaktadır.

6-İşlemin Riskleri-Komplikasyonları:

Genel Riskler:

 • Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini artırabilir. Antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
 • Bacaklardaki pıhtılaşmalar (derin ven trombozu) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Nadiren bu pıhtıları bir kısmı yerinden kopup akciğere gider ve ölümcül olabilir.
 • Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir.
 • İşlem nedeniyle ölüm olabilir.

Bu ameliyatın riskleri:

 • Penis, estetik olarak memnun edici görüntüde olmayabilir.
 • İşlem sırasında penis uç kısmı yaralanabilir. Bu durumda ek cerrahi girişim gerekebilir.
 • Ameliyat sonrası işlemin uygulandığı bölgede kanama olabilir. Gerekirse anestezi altında koterizasyon (damar mühürleme) gibi ek tedavi uygulanabilir (<% 0,1).
 • Fazla sünnet derisi kalırsa işlemi tekrarlama ihtiyacı olabilir.
 • Oluşan skar (iz) dokusu, idrarın penis ucundan akışını engelleyebilir. Bu durumda ek cerrahi girişim gerekebilir (Çok nadir).
 • Enfeksiyon kana karışabilir. Bu durumda antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

7-Tıbbi Müdahalenin – Girişimin Kim Tarafından, Nerede, Ne Şekilde ve Nasıl Yapılacağı ile Tahmini Süresi: Üroloji uzmanı tarafından ameliyathanede yapılacaktır. ~30-60 dakika (ek cerrahiler gerekemeyecek ise) sürecek bu işlem genel, spinal (belden aşağı) veya lokal anestezi altında yapılmaktadır. Penis ucunu çepeçevre saran sünnet derisi cerrahi olarak çıkarılacak ve kalan deri penis ucuna çepeçevre dikilecektir. Her ne kadar sünnet uygulaması konusunda birkaç değişik yöntem bulunsa da günümüzde uzmanların en sık uyguladığı, güvenilir, yan etkileri en az olan yöntem cerrahi yöntemdir. Sünnet sonrası penisin tam olarak iyileşmesi genellikle 3-7 gün sürer. Penisin ucu sünnet sonrası ağrıyor olabilir veya penis kırmızı renkte, şiş, çürük şekilde görünebilir. Penisin ucunda da az miktarda sarı sıvı fark edebilir. Tüm bu problemler ortalama 3-7 gün içinde ortadan kaybolur.

8-Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Genel anestezi için verilen ilaçlardan başka bölgesel (lokal) olarak uyuşturucu ilaç verilebilir. Bazı hastalara profilaksi denilen işlem gereği sünnetin hemen öncesinde tek doz olarak uygulanan antibiyotik verilebilir. Ayrıca işlem sonrasında ağrıyı azalmak için makattan (küçük çocuklarda), damardan veya kas içine uygun ağrı kesiciler uygulanabilir.

9-Sağlığınız İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri:

a) Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat günü saat: 00:00’dan itibaren katı ve sıvı gıdalar alınmaması gerekmektedir. (en az 4-6 saat) Yaşa göre bu süre değişmektedir. Katı ve sıvı gıdalar alınırsa veya sigara içilirse anestezi verilemeyebilir ve ameliyatınız ertelenebilir.
 • Hipertansiyon ilaçlarınız sabah çok az bir su ile alabilirsiniz. Tansiyon ilaçlarınız almazsanız ve ameliyathanede tansiyonunuz yükselirse ameliyatınız ertelenebilir.
 • Kan sulandırıcı ilaçlarınızı doktorunuza bildiriniz. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilecektir. Kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Diğer kronik hastalıklarınız için sürekli kullandığınız ilaçları doktoruna bildirmeniz gereklidir. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilebilir, kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına), intramuskuler (kas içine) ve intravenöz (damar içine) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Ameliyat olacağınız bölgedeki kılların mümkünse tıraş makinesi ile almanız önerilir. Bu ameliyat işlemine kolaylık sağladığı gibi ameliyat sonrası enfeksiyon gelişmesini ve pansumanların değiştirilmesi esnasında olabilecek ağrılarınızı azaltır.

b) Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat sonrası az ziyaretçi kabul edin ve mümkün olduğunca ziyaretlerin kısa süreli olmasına dikkat etmelisiniz. Enfeksiyon gelişme ihtimalini azaltacaktır.
 • Doktorunuz size söylemeden asla katı veya sıvı gıdalar almayınız. Alırsanız bulantı ve kusma gibi istenmeyen durumlar ile karşılaşılabilirsiniz. Gıda ve sıvı ihtiyacınız serum ve/veya parenteral nutrisyon (damardan beslenme sıvıları) ile sağlanacaktır.
 • Vizit saatlerinde yatağınızda olmanız gerekmektedir.
 • Doktorunuz size söylemeden asla ayağa kalkmayınız ve dolaşmayınız. Anestezi etkileri geçmeden kalkarsanız düşmenize ve yaralanmanıza sebep olabilir.
 • Taburcu olduktan sonra doktorunuzun size söyleyeceği tarihe kadar pansumanlarınızı düzenli yapmalı veya yaptırmalısınız. Pansuman yapılmazsa yara yerinizde enfeksiyonlar gelişebilir.
 • İşlemde emilebilen dikişler kullanılır, aksi bir durum varsa 1 hafta sonra dikişlerinizi aldırmalısınız.
 • Hekimce önerilen perhiz ve ilaç tedavileri kullanılmalı, size önerilen zamanlarda düzenli poliklinik kontrollerine gelmelisiniz.
 • Ciddi derecede kanama olursa acile başvurmanız gerekir.

10-Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşılabilir: Tedavi/ameliyat uygulanmasını kabul etmemek serbest iradenizle vereceğiniz bir karardır. Sağlık mevzuatı gereği her bireyin hastane ve hekim seçme özgürlüğü vardır. Gerektiğinde aynı konuda, hastanemiz veya diğer hastanelerdeki uzmanlarından tıbbi yardım alabilirsiniz. Acil durumlarda size en yakın bir sağlık kuruluşunda ya da acil çağrı merkezi (telefon: 112) aracılığıyla tıbbi yardıma ulaşmanız mümkündür.

Gökçe Dündar avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat