Epididimden Kist Eksizyonu – Epididimektomi

Size bu rıza belgesinde hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler, hastalığınızın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, tıbbi müdahalenin/ girişimin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile sağlığınız üzerindeki muhtemel etkileri, tıbbi müdahalenin/ girişimin muhtemel komplikasyonları, girişimi reddetmeniz durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler, kullanacağınız ilaçların önemli özellikleri, sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri ve gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceğiniz konularında bilgi verilecektir. Girişim-işlem-ameliyat öncesinde yapılması gereken, yaş, tıbbi durumunuz ve size uygulanacak girişime göre değişen bazı tetkikler bulunmaktadır. Doktorunuz veya anestezi uzmanı sizi bu tetkikleri yaptırmanız için yönlendirecektir. Bu bilgilendirmenin sonunda serbest iradeniz ile girişime onay verebilirsiniz ya da girişimi reddedebilirsiniz.

1-Planlanan Girişimin – Tıbbi Müdahalenin Adı: Epididimden Kist Eksizyonu – Epididimektomi

2-Hastalığınızın Muhtemel Sebepleri, Nasıl Seyredeceği ve Hastalığınız Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Epididimal kistler, epididim adı verilen erkek üreme sisteminin bir parçasında oluşan sıvı dolu keseciklerdir. Bu kistlerin muhtemel sebepleri şunlar olabilir:

 1. Tıkanma veya tıkanıklık: Epididim tüplerinde veya kanallarında bir tıkanıklık veya engel oluşması, sıvının birikmesine ve kist oluşumuna neden olabilir.
 2. İltihaplanma veya enfeksiyon: Epididim bölgesinde meydana gelen iltihaplanma veya enfeksiyon, sıvı birikimine ve kist oluşumuna yol açabilir.
 3. Travma veya yaralanma: Epididim bölgesine gelen travma veya yaralanmalar, sıvı birikimine ve kist oluşumuna neden olabilir.
 4. Diğer faktörler: Bazı durumlarda epididimal kistlerin nedeni belirlenemeyebilir. Bu durumda, kistlerin oluşumunda genetik faktörler, yapısal değişiklikler veya diğer bilinmeyen etkenler rol oynayabilir.

İyi huylu özellikte olan bu kistler testisin (erkek cinsel organı) devamındaki epididimde yerleşmiştir. Skrotumda (testisin içinde yer aldığı torba) ele gelen kitle, kozmetik görünüm bozukluğu ve ağrı gibi yakınmalara yol açabilir.  Çok büyük ve ağrıya neden olan kistler cerrahi olarak çıkartılabilir.

3-İşlemden Beklenen Faydalar: Bu ameliyatın beklenen faydaları aşağıdaki gibi olabilir:

 1. Semptomların hafiflemesi veya ortadan kalkması: Epididimal kistler bazen ağrı, rahatsızlık veya hassasiyete neden olabilir. Kistin cerrahi olarak çıkarılmasıyla birlikte, semptomlar genellikle hafifler veya tamamen ortadan kalkar. Böylece hastanın yaşam kalitesi artar. Epididimal kist eksizyonu, kistin tamamen çıkarılmasını sağlar. Bu, kistin tekrar büyümesini veya rahatsızlık verici semptomlara neden olmasını engeller.
 2. Tanı amaçlı kullanım: Epididimal kistler bazen kanserle ilişkili olabilir. Kistin cerrahi olarak çıkarılması, patolojik inceleme için kistin içeriğinin analiz edilmesini sağlar. Bu, kanser veya diğer patolojik durumların varlığını veya yokluğunu belirlemeye yardımcı olabilir.
 3. Estetik avantajlar: Epididimal kist eksizyonu, kistin çıkarılması için yapılan kesilerin minimal olmasıyla birlikte daha iyi kozmetik sonuçlar sunar. Bu, ameliyat sonrası izlerin daha az belirgin olmasını sağlar.
 4. Psikolojik rahatlama: Epididimal kist teşhisi konmuş hastalar, endişe ve kaygı yaşayabilirler. Kistin cerrahi olarak çıkarılması, hastaların psikolojik olarak rahatlamasına ve endişelerinin azalmasına yardımcı olabilir.

Şikayetlere neden olan kistin vücuttan uzaklaştırılması ve kistten kaynaklanan ağrı ve şekil bozukluğu gibi yakınmaların önüne geçilmesi amaçlamaktadır. Önerilen tedavi yönteminin başarı şansı ~% 90 üzerinde, tekrar etme ihtimali % 10 altındadır ve karşı skrotumda tekrar etme olasılığı mevcuttur.

4-İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar; Muhtemel Fayda ve Riskler: Hastalığınız ilerleyebilir, şikayetlerinizde bir gerileme olmayabilir. Tedavi olmazsanız sağlık durumumda şu değişiklikler gerçekleşebilir: Ağrı, kitlede boyut artışı, enfeksiyon, testis hasarı ve olası üreme problemleri, kozmetik görünüm bozukluğu ve buna bağlı oluşabilecek psikolojik problemler…

5-Diğer Tanı ve Tedavi Seçenekleri, Bu Seçeneklerin Getireceği Fayda ve Riskler ile Hastanın Sağlığı Üzerindeki Muhtemel Etkileri: Epididimal kist eksizyonu ameliyatı için alternatif tedavi yöntemleri şunlar olabilir:

 1. İzlem (gözlem): Bazı durumlarda, epididimal kistler belirtilere neden olmadığı sürece sadece izlenebilir. Küçük boyutlu ve semptomlara yol açmayan kistlerde, cerrahi müdahale gerekmeyebilir ve kist sadece düzenli takip ile kontrol edilebilir.
 2. Aspirasyon: Epididimal kistin içindeki sıvının iğne ile boşaltılması, cerrahi bir işlem olmadan kistin küçülmesine veya semptomların hafiflemesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, aspirasyon işlemi genellikle geçici bir çözüm olabilir ve kistin tekrar büyüme olasılığı vardır.
 3. Skleroterapi: Skleroterapi, bir madde enjekte edilerek kistin iç yüzeyinin tahrip edilmesini ve sıvının tekrar birikmesinin önlenmesini amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem, cerrahi bir kesiyi gerektirmez ve lokal anestezi altında gerçekleştirilebilir.

6-İşlemin Riskleri-Komplikasyonları:

Genel Riskler:

 • Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini artırabilir. Antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
 • Bacaklardaki pıhtılaşmalar (derin ven trombozu) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Nadiren bu pıhtıları bir kısmı yerinden kopup akciğer gider ve ölümcül olabilir.
 • Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir.
 • İşlem nedeniyle ölüm olabilir.

Bu ameliyatın riskleri:

 • Operasyon sonrası hidrosel (testis etrafında sıvı toplanması) olabilir.
 • Sperm taşıyan kanallarda yaralanmaya neden olabilir ve bu durum kısırlığa neden olabilir.
 • Ameliyat bölgesinde ödem, kızarıklık ve yara enfeksiyonu gelişebilir. Antibiyotik tedavisi ya da uzun süreli pansuman gerektirebilir.
 • Testisi beseleyen damarlar hasarlanabilir ve bu durum testiste küçülmeye neden olabilir.
 • Torba içinde hematom denen kan pıhtısı oluşabilir. Bu durum torba içinde şişliğe ve ağrıya neden olabilir. Komplikasyon gelişmesi durumunda ek cerrahi girişim gerekli olabilir.
 • Kist tekrar oluşabilir. Bu durum kistin tam çıkarılmamasına bağlı olabileceği gibi mikro kistlerin büyümesine de bağlı olabilir.
 • Operasyon sonrasında idrar drenajı (boşaltılması) için geçici sonda takılması gerekebilir. Sonda takılırken üretrada yaralanma ve darlık oluşabilir. Kalıcı sonda takılması gerekebilir.
 • Aşırı kilolu insanlarda ve sigara içenlerde yara enfeksiyonu, akciğer enfeksiyonu, kalp ve akciğer komplikasyonları ve tromboz (pıhtılaşma) riski artmıştır.
 • Bazı kişilerde yara yeri iyileşmesi anormal olabilir ve yara yeri kalınlaşabilir. Kırmızı ve ağrılı olabilir.
 • Bazı kişilerde operasyon sonrası kanama gelişebilir ve ek girişime ihtiyaç duyulabilir.

Ortaya çıkabilecek yan etkiler:

 • Sık görülebilen yan etkiler: Operasyon sonrası ağrı,
 • Nadir görülebilen yan etkiler: Skrotum içinde kan birikmesi (hematom), Testislerde şişme, yara yerinde enfeksiyon gelişimi
 • Çok nadir görülebilen yan etkiler: Epididim veya vaz deferens yaralanmasına bağlı kısırlık, kana enfeksiyon karışması (bakteriyemi ve/veya sepsis)

7-Tıbbi Müdahalenin – Girişimin Kim Tarafından, Nerede, Ne Şekilde ve Nasıl Yapılacağı ile Tahmini Süresi: Üroloji uzmanı tarafından ameliyathanede ~60 dakikada (ek cerrahiler gerekmeyecek ise) genel veya spinal (belden aşağı) anestezi altında açık cerrahi teknikle yapılacaktır.

8-Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Genel/Spinal anestezi için verilen ilaçlardan başka bölgesel (lokal) olarak uyuşturucu ilaç verilebilir. Bazı hastalara profilaksi denilen işlem gereği işlemle birlikte antibiyotik verilebilir. Enfeksiyon durumlarında bu antibiyotikler işlem öncesinde de verilebilir veya işlem sonrasında da devam edebilir. Ayrıca işlem sonrasında ağrıyı azalmak için damardan veya kas içine uygun ağrı kesiciler uygulanabilir.

9-Sağlığınız İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri:

a) Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat günü saat: 00:00’dan itibaren katı ve sıvı gıdalar alınmaması gerekmektedir. Katı ve sıvı gıdalar alınırsa veya sigara içilirse anestezi verilemeyebilir ve ameliyatınız ertelenebilir.
 • Hipertansiyon ilaçlarınız sabah çok az bir su ile alabilirsiniz. Tansiyon ilaçlarınız almazsanız ve ameliyathanede tansiyonunuz yükselirse ameliyatınız ertelenebilir.
 • Kan sulandırıcı ilaçlarınızı doktorunuza bildiriniz. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilecektir. Kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Diğer kronik hastalıklarınız için sürekli kullandığınız ilaçları doktoruna bildirmeniz gereklidir. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilebilir, kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına), intramuskuler  (kas içine) ve intravenöz (damar içine) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Ameliyat olacağınız bölgedeki kılların mümkünse tıraş makinesi ile almanız önerilir. Bu ameliyat işlemine kolaylık sağladığı gibi ameliyat sonrası enfeksiyon gelişmesini ve pansumanların değiştirilmesi esnasında olabilecek ağrılarınızı azaltır.

 b) Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat sonrası az ziyaretçi kabul edin ve mümkün olduğunca ziyaretlerin kısa süreli olmasına dikkat etmelisiniz. Enfeksiyon gelişme ihtimalini azaltacaktır.
 • Doktorunuz size söylemeden asla katı veya sıvı gıdalar almayınız. Alırsanız bulantı ve kusma gibi istenmeyen durumlar ile karşılaşılabilirsiniz. Gıda ve sıvı ihtiyacınız serum ve/veya parenteral nutrisyon (damardan beslenme sıvıları) ile sağlanacaktır.
 • Vizit saatlerinde yatağınızda olmanız gerekmektedir.
 • Doktorunuz size söylemeden asla ayağa kalkmayınız ve dolaşmayınız. Anestezi etkileri geçmeden kalkarsanız düşmenize ve yaralanmanıza sebep olabilir.
 • Taburcu olduktan sonra doktorunuzun size söyleyeceği tarihe kadar pansumanlarınızı düzenli yapmalı veya yaptırmalısınız. Pansuman yapılmazsa yara yerinizde enfeksiyonlar gelişebilir.
 • 1 hafta sonra dikişlerinizi aldırmalısınız.
 • 1 aylık bir sürede ağır egzersiz ve yük taşımaktan kaçınmalısınız.
 • Patoloji alınmış ise (ameliyatta vücut dışına çıkarılan parça) sonucu ile üroloji poliklinik kontrolüne gelmelisiniz. Patoloji sonucunun ne zaman çıkacağını ilgili bölümden öğrenmelisiniz.
 • Hekimce önerilen perhiz ve ilaç tedavileri kullanılmalı, size önerilen zamanlarda düzenli poliklinik kontrollerine gelmelisiniz.

10-Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşılabilir: Tedavi/ameliyat uygulanmasını kabul etmemek serbest iradenizle vereceğiniz bir karardır. Sağlık mevzuatı gereği her bireyin hastane ve hekim seçme özgürlüğü vardır. Gerektiğinde aynı konuda, hastanemiz veya diğer hastanelerdeki uzmanlarından tıbbi yardım alabilirsiniz. Acil durumlarda size en yakın bir sağlık kuruluşunda ya da acil çağrı merkezi (telefon: 112) aracılığıyla tıbbi yardıma ulaşmanız mümkündür.

Gökçe Dündar avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat