Fournier Gangreni Debridmanı

Size bu rıza belgesinde hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler, hastalığınızın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, tıbbi müdahalenin/ girişimin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile sağlığınız üzerindeki muhtemel etkileri, tıbbi müdahalenin/ girişimin muhtemel komplikasyonları, girişimi reddetmeniz durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler, kullanacağınız ilaçların önemli özellikleri, sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri ve gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceğiniz konularında bilgi verilecektir. Girişim-işlem-ameliyat öncesinde yapılması gereken, yaş, tıbbi durumunuz ve size uygulanacak girişime göre değişen bazı tetkikler bulunmaktadır. Doktorunuz veya anestezi uzmanı sizi bu tetkikleri yaptırmanız için yönlendirecektir. Bu bilgilendirmenin sonunda serbest iradeniz ile girişime onay verebilirsiniz ya da girişimi reddedebilirsiniz.

1-Planlanan Girişimin – Tıbbi Müdahalenin Adı: Fournier Gangreni Debridmanı (cerrahi olarak temizlik)

2-Hastalığınızın Muhtemel Sebepleri, Nasıl Seyredeceği ve Hastalığınız Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Nadir görülen fakat çok ölümcül bir yumuşak doku infeksiyonudur. Deri altı yağ dokusu ve yüzeyel fasyada (kasları ve diğer iç organları birbirine bağlayan katman) yerleşir, hızlı ve difüz yayılım gösterir ve yüksek mortalite ile seyreder. Hastalığınızın birçok nedeni olabilir: Nedeni bilinmeyen durumlar: % 40, idrar yolu ve cinsel organ enfeksiyonları ve ameliyatları sonrası: % 24, makat bölgesi enfeksiyonları (makat fistülü, makat apsesi): % 20, karın içi enfeksiyonlar: % 10, deriye gelen darbeler (travma): % 2, kalıcı bir sonda varlığında (idrar sondası, safrayı boşaltan kateter vb.), doğum sonrası, insan ısırığı, bağırsak divertikülü enfeksiyonu veya delinmesi, rektum (son bağırsak) yaralanması (yabancı cisim ile), kontrolsüz şeker (diyabet) hastalığı, ileri böbrek yetersizliği, bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar, alkolikler, uyuşturucu bağımlıları, damar hastalarında enfeksiyon tablosu hızlı ilerleyip  ölüme neden olabilir.

3-İşlemden Beklenen Faydalar: İltihap nedeniyle kanlanması bozulmuş (ölü) dokuların vücuttan uzaklaştırılması sonrasında verilen antibiyotikler ile daha hızlı bir şekilde sağlığa kavuşulur. Fournier Gangreni, genital bölge ve çevresindeki yumuşak dokuları etkileyen ciddi bir enfeksiyon durumudur. Fournier Gangreni Debridmanı, enfekte dokuların cerrahi olarak çıkarılması işlemidir. Bu işlemin bazı faydaları şunlar olabilir:

 1. Enfeksiyonun kontrol altına alınması: Fournier Gangreni Debridmanı, enfekte dokuların uzaklaştırılmasıyla enfeksiyonun yayılmasını ve ilerlemesini önler. Bu, enfeksiyonun kontrol altına alınmasına ve yayılmasının engellenmesine yardımcı olur.
 2. Dokuların iyileşmesi: Debridman işlemi, enfekte dokuların temizlenmesini ve sağlıklı dokuların ortaya çıkmasını sağlar. Bu, yara iyileşmesini teşvik eder ve enfekte bölgelerdeki doku hasarının onarılmasına yardımcı olur.
 3. Komplikasyon riskinin azalması: Fournier Gangreni, ciddi komplikasyonlara yol açabilen bir durumdur. Debridman işlemi, enfekte dokuların uzaklaştırılmasıyla bu komplikasyon riskini azaltabilir. Bunlar arasında yayılma, sepsis (kan enfeksiyonu), organ yetmezliği ve ölüm riski yer alır.
 4. İyileşme sürecinin hızlanması: Enfekte dokuların çıkarılması ve temizlenmesi, iyileşme sürecini hızlandırabilir. Sağlıklı doku yenilenmesi için uygun bir ortam yaratılır ve enfeksiyonun etkileri azaltılır.

4-İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar; Muhtemel Fayda ve Riskler: Fournier Gangreni, hızla ilerleyen ve yayılan bir enfeksiyon olduğu için tedavi edilmediğinde komplikasyonlara ve hayati tehlikelere yol açabilir. İşlem uygulanmaması durumunda aşağıdaki sonuçlarla karşılaşılabilir:

 1. Enfeksiyonun yayılması: Fournier Gangreni, enfeksiyonun genital bölgeden başlayarak hızla yayılabilen bir durumdur. Enfekte dokuların çıkarılmaması, enfeksiyonun daha fazla bölgeye yayılmasına ve komşu organlara veya dokulara sıçramasına neden olabilir.
 2. Organ yetmezliği: Fournier Gangreni ilerledikçe, enfeksiyon organlara ve sistemlere zarar verebilir. Özellikle böbrekler, karaciğer ve solunum sistemi gibi organlar enfeksiyon nedeniyle hasar görebilir. Bu durum organ yetmezliğine ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
 3. Sepsis (kan enfeksiyonu): Fournier Gangreni, sepsis olarak da bilinen ciddi bir kan enfeksiyonu riskini artırır. Enfeksiyonun yayılması ve enfekte dokuların temizlenmemesi durumunda, mikroorganizmalar vücuda yayılabilir ve yaygın enfeksiyonlara yol açabilir. Sepsis, hayati tehlike arz eden bir durumdur ve acil tedavi gerektirir.
 4. Ölüm: Fournier Gangreni, ciddi komplikasyonlara ve organ yetmezliklerine yol açabilen bir durumdur. Uygun tedavi ve cerrahi müdahale olmaksızın, enfeksiyon ilerleyebilir ve ölümcül olabilir.

Fournier Gangreni Debridmanı, enfeksiyonun kontrol altına alınması ve yayılmasının engellenmesi için önemli bir adımdır. İşlem uygulanmaması durumunda enfeksiyonun hızla ilerlemesi ve ciddi sonuçlar ortaya çıkması kaçınılmaz olabilir.

5-Diğer Tanı ve Tedavi Seçenekleri, Bu Seçeneklerin Getireceği Fayda ve Riskler ile Hastanın Sağlığı Üzerindeki Muhtemel Etkileri: Fournier Gangreni tedavisinde Debridman işlemi, enfekte dokuların çıkarılması için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Ancak bazı durumlarda veya hastalığın belirli aşamalarında, alternatif tedavi seçenekleri de değerlendirilebilir. Bu alternatif tedavi yöntemleri şunları içerebilir:

 1. Antibiyotik tedavisi: Fournier Gangreni’nin erken evrelerinde veya hafif vakalarda, oral veya intravenöz antibiyotik tedavisi kullanılabilir. Antibiyotikler enfeksiyonu kontrol altına almak ve yayılmasını durdurmak için kullanılır. Ancak, tek başına antibiyotik tedavisi genellikle yeterli olmayabilir ve cerrahi müdahale gerekebilir.
 2. Hiperbarik oksijen tedavisi: Hiperbarik oksijen tedavisi, enfekte dokuların oksijenasyonunu artırmak için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemi, oksijenin yüksek basınç altında solunmasını içerir. Hiperbarik oksijen tedavisi, doku iyileşmesini teşvik etmeye yardımcı olabilir ve enfeksiyonun kontrol altına alınmasına katkıda bulunabilir.
 3. Vakum yardımlı cerrahi tedavi: Vakumlu bir sistem kullanarak enfekte dokuların temizlenmesini sağlayan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde, enfekte bölgeler üzerine bir vakum uygulanır ve doku temizlenir. Debridman işlemine alternatif olarak kullanılabilir ve bazı durumlarda etkili bir seçenek olabilir.

6-İşlemin Riskleri-Komplikasyonları:

Genel Riskler:

 • Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini artırabilir. Antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
 • Bacaklardaki pıhtılaşmalar (derin ven trombozu) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Nadiren bu pıhtıları bir kısmı yerinden kopup akciğere gider ve ölümcül olabilir.
 • Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir.
 • İşlem nedeniyle ölüm olabilir.

Bu ameliyatın riskleri:

 • Operasyondan sonra skrotumda belirgin ödem gelişebilir (% 5-15).
 • Bazı hastalarda yara iyileşmesi anormal olabilir, bu durumda yara ağzı kalınlaşabilir, kızarık veya ağrılı olabilir (% 1-2).
 • Enfeksiyon kendini sınırlamazsa tekrar daha geniş debridman (cerrahi olarak temizlik) gerekebilir. Ek cerrahi ihtiyacı gerekebilir (% 2-4).
 • Cerrahi tedaviye rağmen enfeksiyon kontrol altına alınamayabilir, hastalık ilerleyerek hastanın ölümüne yol açabilir.
 • Kilosu fazla kişilerde ve sigara içenlerde yara ve göğüs enfeksiyonları, kalp akciğer komplikasyonları ve trombüs (pıhtılaşma) açısından risk artmıştır (% 1’den az).
 • Yara yerinde enfeksiyon, seroma, yağ nekrozu gelişebileceği, bu nedenle hastanede kalış süresinin uzayabilir.
 • Kanama olursa kan verilmesi ve buna bağlı alerjik reaksiyonların gelişebilir.
 • Ameliyat sonrası hiperbarik oksijen tedavisi gerekebilir.
 • Şok ya da sepsis (enfeksiyonun kana karışması) olabilir. Bu durum ölümcül olabilir.

7-Tıbbi Müdahalenin – Girişimin Kim Tarafından, Nerede, Ne Şekilde ve Nasıl Yapılacağı İle Tahmini Süresi: Üroloji uzmanı tarafından ameliyathanede yapılacaktır. ~120 dakika (ek cerrahiler gerekemeyecek ise) sürecek bu işlem genel veya spinal (belden aşağı) anestezi altında yapılmaktadır. Hastalığınıza bağlı olarak, enfeksiyon varlığında enfeksiyonun kontrol altına alınabilmesi için (epididimoorşit, testiküler abse, Fournier gangreni, tedaviye dirençli fistül), yara yeri debridmanı, testis derisi, penis derisi çıkarılması, her iki testisin ve penisin gerekirse alınması inguinal apse drenajı, üretranın (idrar kanalı) alınması, çevre nekrotik dokuların debridmanı gerekmektedir. Cerrahi prensip ölü doku bulunan tüm dokuların sağlam dokuya kadar çıkartılması, enfeksiyonun ilerlemesini durdurmak ve sistemik toksisiteyi azaltmaktır. Debridman sonrası yara yeri cerrahi olarak kapatılmaz ve sık yara yeri pansumanı ile hasta takip edilir. İşlem sonrası enfeksiyon kontrolü sağlanamazsa tekrar debridman yapılması (çürümüş dokuların cerrahi olarak çıkarılması) gerekebilir. Enfeksiyon kontrol altına alındıktan sonra plastik cerrahi kliniğince yara yeri onarımı uygulanabilmektedir.

8-Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Genel anestezi için verilen ilaçlardan başka bölgesel (lokal) olarak uyuşturucu ilaç verilebilir. Hastalara profilaksi denilen işlem gereği işlemle birlikte antibiyotik verilebilir. Ayrıca işlem sonrasında ağrıyı azalmak için damardan veya kas içine uygun ağrı kesiciler uygulanabilir.

9-Sağlığınız İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri:

a) Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat günü saat: 00:00’dan itibaren katı ve sıvı gıdalar alınmaması gerekmektedir. Katı ve sıvı gıdalar alınırsa veya sigara içilirse anestezi verilemeyebilir ve ameliyatınız ertelenebilir.
 • Hipertansiyon ilaçlarınız sabah çok az bir su ile alabilirsiniz. Tansiyon ilaçlarınız almazsanız ve ameliyathanede tansiyonunuz yükselirse ameliyatınız ertelenebilir.
 • Kan sulandırıcı ilaçlarınızı doktorunuza bildiriniz. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilecektir. Kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Diğer kronik hastalıklarınız için sürekli kullandığınız ilaçları doktoruna bildirmeniz gereklidir. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilebilir, kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına), intramuskuler  (kas içine) ve intravenöz (damar içine) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Ameliyat olacağınız bölgedeki kılların mümkünse tıraş makinesi ile almanız önerilir. Bu ameliyat işlemine kolaylık sağladığı gibi ameliyat sonrası enfeksiyon gelişmesini ve pansumanların değiştirilmesi esnasında olabilecek ağrılarınızı azaltır.

 b) Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat sonrası az ziyaretçi kabul edin ve mümkün olduğunca ziyaretlerin kısa süreli olmasına dikkat etmelisiniz. Enfeksiyon gelişme ihtimalini azaltacaktır.
 • Doktorunuz size söylemeden asla katı veya sıvı gıdalar almayınız. Alırsanız bulantı ve kusma gibi istenmeyen durumlar ile karşılaşılabilirsiniz. Gıda ve sıvı ihtiyacınız serum ve/veya parenteral nutrisyon (damardan beslenme sıvıları) ile sağlanacaktır.
 • Vizit saatlerinde yatağınızda olmanız gerekmektedir.
 • Doktorunuz size söylemeden asla ayağa kalkmayınız ve dolaşmayınız. Anestezi etkileri geçmeden kalkarsanız düşmenize ve yaralanmanıza sebep olabilir.
 • Taburcu olduktan sonra doktorunuzun size söyleyeceği tarihe kadar pansumanlarınızı düzenli yapmalı veya yaptırmalısınız. Pansuman yapılmazsa yara yerinizde enfeksiyonlar gelişebilir.
 • 1 hafta sonra dikişlerinizi aldırmalısınız.
 • 1 aylık bir sürede ağır egzersiz ve yük taşımaktan kaçınmalısınız.
 • Patoloji alınmış ise (ameliyatta vücut dışına çıkarılan parça) sonucu ile üroloji poliklinik kontrolüne gelmelisiniz. Patoloji sonucunun ne zaman çıkacağını ilgili bölümden öğrenmelisiniz.

10-Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşılabilir: Tedavi/ameliyat uygulanmasını kabul etmemek serbest iradenizle vereceğiniz bir karardır. Sağlık mevzuatı gereği her bireyin hastane ve hekim seçme özgürlüğü vardır. Gerektiğinde aynı konuda, hastanemiz veya diğer hastanelerdeki uzmanlarından tıbbi yardım alabilirsiniz. Acil durumlarda size en yakın bir sağlık kuruluşunda ya da acil çağrı merkezi (telefon: 112) aracılığıyla tıbbi yardıma ulaşmanız mümkündür.

Gökçe Dündar avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat