Perkütan Böbrek Kisti Aspirasyonu

Size bu rıza belgesinde hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler, hastalığınızın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, tıbbi müdahalenin/ girişimin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile sağlığınız üzerindeki muhtemel etkileri, tıbbi müdahalenin/ girişimin muhtemel komplikasyonları, girişimi reddetmeniz durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler, kullanacağınız ilaçların önemli özellikleri, sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri ve gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceğiniz konularında bilgi verilecektir. Girişim-işlem-ameliyat öncesinde yapılması gereken, yaş, tıbbi durumunuz ve size uygulanacak girişime göre değişen bazı tetkikler bulunmaktadır. Doktorunuz veya anestezi uzmanı sizi bu tetkikleri yaptırmanız için yönlendirecektir. Bu bilgilendirmenin sonunda serbest iradeniz ile girişime onay verebilirsiniz ya da girişimi reddedebilirsiniz.

1-Planlanan Girişimin – Tıbbi Müdahalenin Adı: Perkütan Böbrek Kisti Aspirasyonu

2-Hastalığınızın Muhtemel Sebepleri, Nasıl Seyredeceği ve Hastalığınız Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Basit böbrek kistleri genellikle yaşla birlikte ortaya çıkan, tek veya birden fazla sıvı dolu keseciklerdir. Bunlar genellikle zararsızdır ve genellikle başka belirtilere neden olmazlar. İşlem genellikle önceden planlanmış olarak nadiren de kistin bası etkilerine bağlı acil şartlarda genel anestezi altında yapılır. Kist aspirasyonu ile kistin içeriğinin vücuttan en az zararla uzaklaştırılması amaçlanmaktadır. Böylece böbrekteki kistin vücudunuzun diğer organlarına bası ile yapacağı komplikasyonlar engellenmeye çalışılır. İşlemin başarılı geçmesine rağmen takiplerde hastanın kalan böbreğinde tekrar kist gelişme olasılığı mevcuttur. Takiplerde düşük olasılıklı olsa da sağlam olan böbrekte de kist gelişme olasılığı mevcuttur. Hastanın işlem sonrası antibiyotik tedavisi gibi ek tedavilere ihtiyacı olabilir. Hastanın geride bırakılan böbreğinin fonksiyonlarının yeterli olmaması ve diğer böbreğinde de mevcut bir hastalık olması veya zaman içinde gelişmesi sonrası hastanın diyaliz ihtiyacı olabilir.

3-İşlemden Beklenen Faydalar: Böbreğinizde kist bulunmaktadır. Bu kistin yapılan radyolojik ve laboratuvar tetkikleri sonrasında iyi huylu olduğu düşünülmektedir. Perkütan böbrek kisti aspirasyonu, böbrek kistinin içindeki sıvının bir iğne aracılığıyla boşaltılması işlemidir. Bu işlemin beklenen faydaları aşağıdaki gibi olabilir:

 1. Semptomların hafiflemesi: Böbrek kistleri bazen ağrı, idrar problemleri veya rahatsızlık gibi semptomlara neden olabilir. Kistin içindeki sıvının boşaltılması, kistin küçülmesini veya tamamen kaybolmasını sağlayarak semptomların hafiflemesine yardımcı olabilir.
 2. İdrar akışının düzelmesi: Büyük veya yerleşimi nedeniyle idrar akışını engelleyebilen böbrek kistleri, idrar problemlerine neden olabilir. Aspirasyon işlemi ile kistin küçülmesi veya boşaltılması, idrar akışının düzelmesine katkıda bulunabilir.
 3. Enfeksiyon riskinin azalması: Böbrek kistleri, enfeksiyon gelişimi açısından risk oluşturabilir. İçinde biriken sıvının boşaltılması, enfeksiyon riskini azaltabilir.
 4. Tanı amaçlı kullanım: Perkütan böbrek kisti aspirasyonu, kist içindeki sıvının analiz edilmesi için kullanılabilir. Bu, kistin içeriğinin incelenerek kanser veya başka bir patolojik durum olup olmadığının değerlendirilmesine yardımcı olabilir.
 5. Minimal invaziv (girişimsel) bir işlem olması: Perkütan böbrek kisti aspirasyonu, minimal invaziv bir yöntemdir. Genellikle bir iğne aracılığıyla gerçekleştirilir ve açık cerrahi gerektirmez. Bu, daha küçük kesiler, daha az ağrı ve daha hızlı iyileşme süreci anlamına gelir.

4-İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar, Muhtemel Fayda ve Riskler: Böbrek kisti vücudunuzda kalmaya devam etmesi durumunda zaman içinde etkilenen böbrek fonksiyonlarında kayıp, büyüyen kitlenin komşu organlara (bağırsaklar, pankreas, dalak, karaciğer, akciğer v.b.) basısına bağlı bulgular (bulantı-kusma, barsak tıkanıklığı, karaciğer ve pankreas yetmezliği, solunum sıkıntısı, ağrı v.b.), şikayetler gelişebilir. İşlem uygulanmaması durumunda, çektiğiniz semptomların ve temel hastalığınızın devam etme ve/veya ilerleme, komplikasyon ve hatta hayati risk oluşturma olasılığının yüksek olduğunu bilmelisiniz.

5-Diğer Tanı ve Tedavi Seçenekleri, Bu Seçeneklerin Getireceği Fayda ve Riskler ile Hastanın Sağlığı Üzerindeki Muhtemel Etkileri: Alternatif olarak böbrek kisti, laparoskopik (kapalı) veya açık ameliyat ile kist cerrahi olarak alınabilir ancak hastanede kalma, yara iyileşme süreleri ve komplikasyon (yan etkiler ve beklenmeyen durumlar) oranları çok daha yüksektir.

6-İşlemin Riskleri-Komplikasyonları:

Bu işlemin beklenen komplikasyon ve sağlık açısından neden olabileceği riskler;

 • Böbreğin dışına idrar kaçağı ve bunun sonucunda meydana gelebilecek apse, kanama,
 • Lokal (bölgesel) anesteziye (uyuşturmaya) rağmen böbrek içerisindeki tel-kateter hareketlerinde ağrı,
 • Böbrek bozukluğu ve harabiyet,
 • Kateter (iğne) giriş yerlerinde kanama, iltihaplanma,
 • Sepsis denilen hayati tehdit yaratabilecek klinik durum,
 • İşlem sonrası gelişebilecek idrar yolu enfeksiyonu,
 • İşlem anında oluşabilecek ağrı,
 • İşlem sonrası tansiyon düşüklüğü ya da bayılma,
 • Anesteziye bağlı komplikasyonlar (ölüm dâhil),
 • İşlem öncesi verilen antibiyotiklere bağlı alerjik reaksiyondan ölüme kadar varabilecek tüm yan etkiler

7-Tıbbi Müdahalenin – Girişimin Kim Tarafından, Nerede, Ne Şekilde ve Nasıl Yapılacağı ile Tahmini Süresi: Üroloji uzmanı tarafından ameliyathanede, poliklinikte veya serviste yapılabilen bu işlem ~30 dakika (ek müdahaleler gerekmeyecek ise) sürmekte ve ameliyathanede olursa genellikle genel veya spinal (belden aşağı) anestezi altında yapılır. Ameliyathane dışında yapılan işlemler genellikle lokal (bölgesel) anestezi altında yapılmaktadır. Böbrekteki kistin içerisine vücut dışından gönderilen bir iğne ile içeri dışarı çıkarılır.

8-Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Genel anestezi için verilen ilaçlardan başka bölgesel (lokal) olarak uyuşturucu ilaç verilebilir. Bazı hastalara profilaksi denilen işlem gereği işlemle birlikte antibiyotik verilebilir. Enfeksiyon durumlarında bu antibiyotikler işlem öncesinde de verilebilir veya işlem sonrasında da devam edebilir. Ayrıca işlem sonrasında ağrıyı azalmak için damardan veya kas içine uygun ağrı kesiciler uygulanabilir.

9-Sağlığınız İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri:

a) Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • İşlem günü saat: 00:00’dan itibaren katı ve sıvı gıdalar alınmaması gerekmektedir. Katı ve sıvı gıdalar alınırsa veya sigara içilirse anestezi verilemeyebilir ve ameliyatınız ertelenebilir.
 • Hipertansiyon ilaçlarınız sabah çok az bir su ile alabilirsiniz. Tansiyon ilaçlarınız almazsanız ve ameliyathanede tansiyonunuz yükselirse ameliyatınız ertelenebilir.
 • Kan sulandırıcı ilaçlarınızı doktorunuza bildiriniz. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilecektir. Kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Diğer kronik hastalıklarınız için sürekli kullandığınız ilaçları doktoruna bildirmeniz gereklidir. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilebilir, kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına), intramuskuler  (kas içine) ve intravenöz (damar içine) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • İşlemin yapılacağı bölgedeki kılların mümkünse tıraş makinesi ile almanız önerilir. Bu ameliyat işlemine kolaylık sağladığı gibi ameliyat sonrası enfeksiyon gelişmesini ve pansumanların değiştirilmesi esnasında olabilecek ağrılarınızı azaltır.
 • İşlem öncesindeki gece ve işlemin sabahında hekiminizce önerilen şekilde bağırsak temizliği yapmalısınız.

 b) Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat sonrası az ziyaretçi kabul edin ve mümkün olduğunca ziyaretlerin kısa süreli olmasına dikkat etmelisiniz. Enfeksiyon gelişme ihtimalini azaltacaktır.
 • Doktorunuz size söylemeden asla katı veya sıvı gıdalar almayınız. Alırsanız bulantı ve kusma gibi istenmeyen durumlar ile karşılaşılabilirsiniz. Gıda ve sıvı ihtiyacınız serum ve/veya parenteral nutrisyon (damardan beslenme sıvıları) ile sağlanacaktır.
 • Vizit saatlerinde yatağınızda olmanız gerekmektedir.
 • Doktorunuz size söylemeden asla ayağa kalkmayınız ve dolaşmayınız. Anestezi etkileri geçmeden kalkarsanız düşmenize ve yaralanmanıza sebep olabilir.
 • Taburcu olduktan sonra doktorunuzun size söyleyeceği tarihe kadar pansumanlarınızı düzenli yapmalı veya yaptırmalısınız. Pansuman yapılmazsa yara yerinizde enfeksiyonlar gelişebilir.
 • Bu işlemde genellikle dikişsizdir. Konulmuş ise 1 hafta sonra dikişlerinizi aldırmalısınız.
 • 1 aylık bir sürede ağır egzersiz ve yük taşımaktan kaçınmalısınız.
 • Sitoloji (patoloji) alınmış ise (vücut dışına çıkarılan sıvı) sonucu ile üroloji poliklinik kontrolüne gelmelisiniz. Patoloji (sitoloji) sonucunun ne zaman çıkacağını ilgili bölümden öğrenmelisiniz.
 • Hekimce önerilen perhiz ve ilaç tedavileri kullanılmalı, size önerilen zamanlarda düzenli poliklinik kontrollerine gelmelisiniz.

10-Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşılabilir: Tedavi/ameliyat uygulanmasını kabul etmemek serbest iradenizle vereceğiniz bir karardır. Sağlık mevzuatı gereği her bireyin hastane ve hekim seçme özgürlüğü vardır. Gerektiğinde aynı konuda, hastanemiz veya diğer hastanelerdeki uzmanlarından tıbbi yardım alabilirsiniz. Acil durumlarda size en yakın bir sağlık kuruluşunda ya da acil çağrı merkezi (telefon: 112) aracılığıyla tıbbi yardıma ulaşmanız mümkündür.

Gökçe Dündar avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat