Radikal İnguinal Orşiektomi

Size bu rıza belgesinde hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler, hastalığınızın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, tıbbi müdahalenin/ girişimin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile sağlığınız üzerindeki muhtemel etkileri, tıbbi müdahalenin/ girişimin muhtemel komplikasyonları, girişimi reddetmeniz durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler, kullanacağınız ilaçların önemli özellikleri, sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri ve gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceğiniz konularında bilgi verilecektir. Girişim-işlem-ameliyat öncesinde yapılması gereken, yaş, tıbbi durumunuz ve size uygulanacak girişime göre değişen bazı tetkikler bulunmaktadır. Doktorunuz veya anestezi uzmanı sizi bu tetkikleri yaptırmanız için yönlendirecektir. Bu bilgilendirmenin sonunda serbest iradeniz ile girişime onay verebilirsiniz ya da girişimi reddedebilirsiniz.

1-Planlanan Girişimin – Tıbbi Müdahalenin Adı: Radikal İnguinal Orşiektomi Ameliyatı

2-Hastalığınızın Muhtemel Sebepleri, Nasıl Seyredeceği ve Hastalığınız Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Testisinizde tümör şüphesi olan kitle lezyonu mevcuttur. Yapılan tetkikler bu lezyonun çok yüksek olasılıkla tümör olduğunu düşündürmektedir. Bu testisin alınarak tanının kesinleştirilmesi gerekmektedir. Diğer testis normal olması halinde normal hormonal denge ve üreme için gerekli işlevleri yerine getirecektir. Testis tümörlerinin tam olarak neden oluştuğu tam olarak bilinmese de, bazı muhtemel sebepler şunlardır:

 • Genetik yatkınlık: Ailede testis tümörü öyküsü olan kişilerde, genetik yatkınlık nedeniyle testis tümörü gelişme olasılığı artabilir.
 • Yaş: Genellikle 15 ila 40 yaş aralığında görülen testis tümörleri, genç erkeklerde daha yaygındır.
 • Kriptorşidizm: Testislerin normalde inmemesi ve karın boşluğunda kalması durumu olan kriptorşidizm, testis kanseri riskini artırabilir.
 • Klinefelter sendromu: Bu genetik bozuklukta erkeklerde fazladan bir X kromozomu bulunur. Klinefelter sendromu olan kişilerde testis kanseri riski artar.
 • Testiküler disfonksiyon: Testislerin normal işlevlerini yerine getirememesi veya hormonal düzensizlikler testis kanseri riskini etkileyebilir.
 • Radyasyon maruziyeti: Daha önce testisler bölgesine radyasyon tedavisi alan erkeklerde testis kanseri gelişme olasılığı artabilir.
 • Sigara ve alkol tüketimi: Bazı çalışmalar, sigara içme ve aşırı alkol tüketiminin testis kanseri riskini artırabileceğini öne sürmektedir.

3-İşlemden Beklenen Faydalar: Radikal inguinal orşiektomi, testis kanseri tedavisi için yapılan cerrahi bir işlemdir. Bu ameliyattan beklenen faydalar şunlardır:

 • Kanserin tedavisi: Radikal inguinal orşiektomi, testis kanserinin erken dönemlerinde tedavi için etkili bir yöntemdir. Bu ameliyatla, kanserli testis tamamen çıkarılarak kanserin yayılması önlenir.
 • Kanserin evrelendirmesi: Ameliyatla alınan testis örneği patoloji laboratuvarında incelenir ve kanserin evresi belirlenir. Bu, tedavi planının belirlenmesi için önemlidir.
 • Kanserin kontrolü: Testis kanseri tedavisinin başarı şansı, kanserin evresine ve türüne bağlıdır. Radikal inguinal orşiektomi, kanserin kontrol altına alınmasına ve yayılmasının önlenmesine yardımcı olabilir.
 • Semptomların azaltılması: Testis kanseri ile ilişkili semptomlar, özellikle şişlik ve ağrı gibi durumlar ameliyatla azaltılabilir.
 • Daha fazla tedavi seçeneği: Testis kanseri teşhisi konulduktan sonra, ameliyat sonucuna göre diğer tedavi yöntemleri belirlenebilir. Bu, radyoterapi, kemoterapi veya diğer tedavileri içerebilir.
 • Nüks riskini azaltma: Radikal inguinal orşiektomi, kanserin nüks riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Erken teşhis ve uygun tedavi, nüks olasılığını önemli ölçüde azaltabilir.

Ameliyat sonrası başarı hastanın testisinin komplikasyon gelişmeksizin çıkarılmasıdır. Alınan organın patolojik incelemesi ise tümörün tipi belli olacak ve ileri tetkik ile gerekirse ilave tedavilerin uygulanması sağlanacaktır.

4-İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar; Muhtemel Fayda ve Riskler: Hastalığınıza tanı konamaz ve gerekli tedaviye başlanamaz. Hastalık hızla ilerleyebilir ve diğer organlara (karın içi lenf bezlerine, akciğer, beyin, karaciğer v.b) sıçrayabilir (metastaz gelişebilir). Tedavi yapılmaması durumunda ölüme sebebiyet verebilir. Testis tümörleri tanı anında metastaz yapmış olsalar da radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi ile büyük oranda tedavi edilebilmektedir. Ancak, uygulanacak tedavi şekli tümörün cinsine göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle mutlaka kesin tanının konması gerekmektedir ve bu ancak hastalıklı testisin alınmasıyla mümkün olabilmektedir.

5-Diğer Tanı ve Tedavi Seçenekleri, Bu Seçeneklerin Getireceği Fayda ve Riskler ile Hastanın Sağlığı Üzerindeki Muhtemel Etkileri: Bazı durumlarda, kanserli hücreler sadece bir kısımda yer alabilir ve tüm testisin çıkarılmasına gerek kalmadan sadece kanserli bölgenin çıkarılması yeterli olabilir. Bu duruma koruyucu orşiektomi denir ve sağlam testis korunmuş olur.

6-İşlemin Riskleri-Komplikasyonları:

Genel Riskler:

 • Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini artırabilir. Antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
 • Bacaklardaki pıhtılaşmalar (derin ven trombozu) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Nadiren bu pıhtıları bir kısmı yerinden kopup akciğere gider ve ölümcül olabilir.
 • Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir.
 • İşlem nedeniyle ölüm olabilir.

Bu ameliyatın riskleri:

 • Operasyondan sonra aynı taraf skrotumda belirgin ödem gelişebilir (% 3-7).
 • Bazı hastalarda yara iyileşmesi anormal olabilir, bu durumda yara ağzı kalınlaşabilir, kızarık veya ağrılı olabilir.
 • Özellikle şişman hastalarda, kısmen veya tamamen yara yeri açılması gelişebilir.
 • Yara yeri enfeksiyonu gelişebilir ve antibiyotik ile tedavi edilmesi gerekir. Nadiren ek cerrahi ihtiyacı gerekebilir (% 3-5).
 • Kilosu fazla kişilerde yara ve göğüs enfeksiyonları, kalp akciğer komplikasyonları ve trombüs (pıhtılaşma) açısından risk artmıştır (% 0,3-1).
 • Sigara içicilerinde yara ve göğüs enfeksiyonları, kalp akciğer komplikasyonları ve trombüs açısından risk artmıştır.

7-Tıbbi Müdahalenin – Girişimin Kim Tarafından, Nerede, Ne Şekilde ve Nasıl Yapılacağı İle Tahmini Süresi: Üroloji uzmanı tarafından ameliyathanede yapılacaktır. ~30 dakika sürecek bu işlem genel/spinal (belden aşağı) anestezi altında yapılmaktadır. Kasık bölgesine yapılan ~5 cm’lik yatay bir keşiden testis ve katları çıkartılır. Nadir durumlarda testisin içinde bulunduğu torbanın da bir kısmı alınabilir. Operasyon sonrası dren (vücut içinde kalan doku artıklarını ya da oluşan sıvıları ya da bir yaranın yangısını dışarı atmak için kullanılan bükülgen tüp) konulduysa ve her şey yolunda seyrediyorsa sıklıkla 1. gün çekilir ve hasta önerilerle taburcu edilir.

8-Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Genel anestezi için verilen ilaçlardan başka bölgesel (lokal) olarak uyuşturucu ilaç verilebilir. Bazı hastalara profilaksi denilen işlem gereği işlemle birlikte antibiyotik verilebilir. Ayrıca işlem sonrasında ağrıyı azalmak için makattan (küçük çocuklarda), damardan veya kas içine uygun ağrı kesiciler uygulanabilir.

9-Sağlığınız İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri:

a) Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat günü saat: 00:00’dan itibaren katı ve sıvı gıdalar alınmaması gerekmektedir. Katı ve sıvı gıdalar alınırsa veya sigara içilirse anestezi verilemeyebilir ve ameliyatınız ertelenebilir.
 • Hipertansiyon ilaçlarınız sabah çok az bir su ile alabilirsiniz. Tansiyon ilaçlarınız almazsanız ve ameliyathanede tansiyonunuz yükselirse ameliyatınız ertelenebilir.
 • Kan sulandırıcı ilaçlarınızı doktorunuza bildiriniz. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilecektir. Kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Diğer kronik hastalıklarınız için sürekli kullandığınız ilaçları doktoruna bildirmeniz gereklidir. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilebilir, kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına), intramuskuler (kas içine) ve intravenöz (damar içine) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Ameliyat olacağınız bölgedeki kılların mümkünse tıraş makinesi ile almanız önerilir. Bu ameliyat işlemine kolaylık sağladığı gibi ameliyat sonrası enfeksiyon gelişmesini ve pansumanların değiştirilmesi esnasında olabilecek ağrılarınızı azaltır.

b) Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat sonrası az ziyaretçi kabul edin ve mümkün olduğunca ziyaretlerin kısa süreli olmasına dikkat etmelisiniz. Enfeksiyon gelişme ihtimalini azaltacaktır.
 • Doktorunuz size söylemeden asla katı veya sıvı gıdalar almayınız. Alırsanız bulantı ve kusma gibi istenmeyen durumlar ile karşılaşılabilirsiniz. Gıda ve sıvı ihtiyacınız serum ve/veya parenteral nutrisyon (damardan beslenme sıvıları) ile sağlanacaktır.
 • Vizit saatlerinde yatağınızda olmanız gerekmektedir.
 • Doktorunuz size söylemeden asla ayağa kalkmayınız ve dolaşmayınız. Anestezi etkileri geçmeden kalkarsanız düşmenize ve yaralanmanıza sebep olabilir.
 • Taburcu olduktan sonra doktorunuzun size söyleyeceği tarihe kadar pansumanlarınızı düzenli yapmalı veya yaptırmalısınız. Pansuman yapılmazsa yara yerinizde enfeksiyonlar gelişebilir.
 • 1 hafta sonra dikişlerinizi aldırmalısınız.
 • 1 aylık bir sürede ağır egzersiz ve yük taşımaktan kaçınmalısınız.
 • Patoloji (ameliyatta vücut dışına çıkarılan parça) sonucu ile üroloji poliklinik kontrolüne gelmelisiniz. Patoloji sonucunun ne zaman çıkacağını ilgili bölümden öğrenmelisiniz.
 • Hekimce önerilen perhiz ve ilaç tedavileri kullanılmalı, size önerilen zamanlarda düzenli poliklinik kontrollerine gelmelisiniz.

10-Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşılabilir: Tedavi/ameliyat uygulanmasını kabul etmemek serbest iradenizle vereceğiniz bir karardır. Sağlık mevzuatı gereği her bireyin hastane ve hekim seçme özgürlüğü vardır. Gerektiğinde aynı konuda, hastanemiz veya diğer hastanelerdeki uzmanlarından tıbbi yardım alabilirsiniz. Acil durumlarda size en yakın bir sağlık kuruluşunda ya da acil çağrı merkezi (telefon: 112) aracılığıyla tıbbi yardıma ulaşmanız mümkündür.

Gökçe Dündar avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat