Transüretral Prostatik Stent Yerleştirilmesi

Size bu rıza belgesinde hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler, hastalığınızın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, tıbbi müdahalenin/ girişimin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile sağlığınız üzerindeki muhtemel etkileri, tıbbi müdahalenin/ girişimin muhtemel komplikasyonları, girişimi reddetmeniz durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler, kullanacağınız ilaçların önemli özellikleri, sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri ve gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceğiniz konularında bilgi verilecektir. Girişim-işlem-ameliyat öncesinde yapılması gereken, yaş, tıbbi durumunuz ve size uygulanacak girişime göre değişen bazı tetkikler bulunmaktadır. Doktorunuz veya anestezi uzmanı sizi bu tetkikleri yaptırmanız için yönlendirecektir. Bu bilgilendirmenin sonunda serbest iradeniz ile girişime onay verebilirsiniz ya da girişimi reddedebilirsiniz.

1-Planlanan Girişimin – Tıbbi Müdahalenin Adı: Transüretral Prostatik Stent Yerleştirilmesi Ameliyatı

2-Hastalığınızın Muhtemel Sebepleri, Nasıl Seyredeceği ve Hastalığınız Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Prostatınızın, iyi huylu büyümesi sonucu, idrar kanalınızı daralttığı ve prostatik üretraya (idrar kanalının prostat içindeki kısmı) stent yerleştirilmesi önerilebilir. Prostatik stentler, üretrada (idrar yolunda) darlık veya tıkanıklık gibi sorunlarla karşılaşan bazı insanlara yardımcı olmak için kullanılan tıbbi cihazlardır. Bu stentler, prostatın içinden geçen üretraya yerleştirilir ve idrar akışını düzgünleştirmek veya tıkanıklığı gidermek amacıyla tasarlanmıştır.

3-İşlemden Beklenen Faydalar: Prostatik stentlerin bazı faydaları şunlardır:

1. İdrar akışını düzeltme: Prostatik stentler, prostat büyümesi veya prostat kanseri gibi durumlar nedeniyle oluşan idrar akış problemlerini düzeltebilir. Stent, idrar yolunda tıkanıklığa neden olan dokuları açarak idrarın serbestçe akmasını sağlar.

2. Semptomları hafifletme: İdrar yolundaki darlık veya tıkanıklık nedeniyle yaşanan semptomları, prostatik stentlerin yerleştirilmesiyle hafifletebilirsiniz. Bu semptomlar arasında sık idrara çıkma, zorlu idrar yapma, idrar kaçırma veya idrarın tam boşaltılamaması yer alır.

3. Cerrahiye alternatif: Prostatik stentler, bazı hastalarda cerrahi müdahale gerektirmeden idrar yolundaki tıkanıklıkları açabilir. Bu durum, hastaların daha invaziv bir operasyon geçirmelerini önleyebilir ve daha hızlı bir iyileşme süreci sağlayabilir.

4-İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar; Muhtemel Fayda ve Riskler: Prostatın yarattığı darlık, üretranın içinden geçen idrar yolunu etkileyebilir. Eğer bu darlık tedavi edilmezse, çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir:

1. İdrar akışında sorunlar: Darlık nedeniyle idrar akışı zorlaşabilir. İdrar yapma süreci yavaşlayabilir, idrarın tam olarak boşaltılamaması, sık sık tuvalete gitme ihtiyacı veya idrar kaçırma gibi sorunlar yaşanabilir.

2. İdrar yolu enfeksiyonları: Darlık, idrarın tam olarak boşaltılamamasına ve idrarın birikmesine neden olabilir. Bu durum, idrar yolu enfeksiyonlarına (üretrit, sistit) yatkınlığı artırabilir. İdrarın uzun süreli birikimi, bakterilerin çoğalması ve enfeksiyonlara yol açması için uygun bir ortam oluşturabilir.

3. Mesane sorunları: Darlık, mesanenin tamamen boşaltılamamasına ve dolayısıyla mesane fonksiyonlarının etkilenmesine yol açabilir. Uzun süreli idrar birikimi, mesanenin genişlemesine ve kas gücünün azalmasına neden olabilir. Bu da mesane fonksiyonlarını etkileyerek idrar tutma veya idrar kaçırma sorunlarına neden olabilir.

4. Böbrek sorunları: İdrarın düzgün bir şekilde akışının engellenmesi, böbreklerin etkilenmesine yol açabilir. İdrarın geriye kaçması, böbreklerde basınca ve böbrek fonksiyonlarında bozulmalara neden olabilir. Uzun süreli böbrek hasarı, böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Bu nedenlerle, prostat darlığı gibi durumların değerlendirilmesi ve gerekirse uygun tedavi yöntemlerinin uygulanması önemlidir.

5-Diğer Tanı ve Tedavi Seçenekleri, Bu Seçeneklerin Getireceği Fayda ve Riskler ile Hastanın Sağlığı Üzerindeki Muhtemel Etkileri: Prostatik stent, idrar yolu darlığını açmak için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Ancak bazı durumlarda prostatik stent yerine cerrahi tedaviler tercih edilebilir. İşte prostatik stente alternatif olarak kullanılan bazı cerrahi tedavi yöntemleri:

1. Transüretral rezeksiyon (TUR): Bu yöntemde, üretra aracılığıyla bir endoskop (TUR cihazı) kullanılarak prostatın içindeki dokular kazınarak küçük parçalar halinde çıkarılır. Bu, prostat bezinin büyüklüğüne bağlı olarak yapılan bir prosedürdür ve idrar akışını düzeltmek için daralmış bölgeleri açar.

2. Lazer ablasyonu: Lazer ablasyonu, prostat dokusunu hedefleyen yüksek enerjili lazer ışığı kullanarak darlık bölgelerini tedavi etmek için kullanılan bir yöntemdir. Lazer, prostat dokusunu buharlaştırarak veya yakarak darlık bölgelerini açar.

3. Prostat balon dilatasyon: Bu yöntemde, prostatın içindeki dokuları belli bir derecede kesmeksizin yavaşça genişletmek için özel bir balon kullanılır. Balon şişirildiğinde, prostat dokusu yavaşça genişler ve idrar yolundaki darlık giderilir. Dilatasyonun etkinliği rezeksiyondan (dokuların kesilip alınmasından) daha az ve kısa sürelidir. Ancak yüksek riskli veya nispeten genç hastalarda tercih edilebilecek daha güvenli bir yöntemdir.

4. Prostat rezeksiyonu: Bu, prostatın açık veya laparoskopik (kapalı) yöntemle tamamen veya kısmen çıkarıldığı bir cerrahi prosedürdür. Prostat kanseri veya büyük prostat büyümeleri gibi durumlarda tercih edilebilir. Prostatın çıkarılması, idrar yolundaki darlığı ortadan kaldırır ve idrar akışını düzeltir.

Bunlar ve bunlara ilave olarak “Rezum Yöntemi” gibi tedavi yöntemleri, prostatik stent gibi darlık problemlerini tedavi etmek için farklı cerrahi yaklaşımlar sunar.

6-İşlemin Riskleri-Komplikasyonları:

Genel Riskler:

 • Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini artırabilir. Antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
 • Bacaklardaki pıhtılaşmalar (derin ven trombozu) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Nadiren bu pıhtıları bir kısmı yerinden kopup akciğere gider ve ölümcül olabilir.
 • Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir.
 • İşlem nedeniyle ölüm olabilir.

Bu ameliyatın riskleri:

Prostatik stent yerleştirilmesi genellikle güvenli bir işlem olsa da, her tıbbi prosedürde olduğu gibi bazı riskler ve potansiyel komplikasyonlar mevcuttur. Prostatik stent yerleştirilmesinin bazı riskleri ve komplikasyonları şu şekildedir:

 • İdrar yolu enfeksiyonu: Stent yerleştirildiğinde idrar yolunda enfeksiyon riski artabilir. Bu durum, idrar yolunda yanma hissi, sık idrara çıkma, ateş gibi enfeksiyon belirtilerine neden olabilir.
 • Stent tıkanması: Nadiren de olsa, stentin idrar yolunda tıkanması mümkündür. Bu durumda, idrar akışında zorluk, idrar kaçırma veya idrarın tam olarak boşaltılamaması gibi sorunlar ortaya çıkabilir.
 • Stent hareketi veya yer değiştirmesi: Stentin istenmeyen şekilde hareket etmesi veya yer değiştirmesi mümkündür. Bu durumda, stentin etkili olmayabileceği veya yanlış yerleşebileceği anlamına gelir.
 • İdrar yolunda kanama: Stent yerleştirme işlemi sırasında veya sonrasında idrar yolunda hafif kanama olabilir. Bu genellikle kısa süreli ve kendiliğinden düzelir, ancak bazen daha ciddi kanama meydana gelebilir.
 • Stent rahatsızlığı veya ağrısı: Bazı insanlar stentin varlığından dolayı rahatsızlık veya ağrı hissedebilirler. Bu genellikle geçici bir durumdur ve zamanla azalır.
 • Stent intoleransı: Nadir durumlarda, bir kişi stentin varlığına karşı alerjik veya aşırı duyarlı bir reaksiyon gösterebilir. Bu durumda, stentin çıkarılması gerekebilir.

Bu riskler ve komplikasyonlar genellikle nadir görülür, ancak her bireyin durumu farklı olabilir.

7-Tıbbi Müdahalenin – Girişimin Kim Tarafından, Nerede, Ne Şekilde ve Nasıl Yapılacağı İle Tahmini Süresi: Üroloji uzmanı tarafından ameliyathanede yapılacaktır. ~30 dakika (ek cerrahiler gerekemeyecek ise) sürecek bu işlem genel, spinal (belden aşağı) veya lokal (bölgesel) anestezi altında yapılmaktadır. Prostatik stent ameliyatı, idrar yolundaki darlığı veya tıkanıklığı gidermek için yapılan bir prosedürdür. Genel olarak prostatik stent ameliyatının adımları şu şekildedir:

1. Genel anestezi veya lokal anestezi: Ameliyat öncesinde, anestezi uzmanı tarafından size uygun bir anestezi yöntemi seçilir. Bu genel anestezi veya lokal anestezi olabilir. Genel anestezi durumunda uyandığınızda ameliyatı hatırlamazsınız, lokal anestezi durumunda ise sadece operasyon bölgesi uyuşturulur.

2. İdrar yolunun hazırlanması: Ameliyat başlamadan önce, idrar yolunuzun temizlenmesi için steril bir çözeltiyle yıkama yapılabilir.

3. Stent yerleştirme: Uygun pozisyon alındıktan sonra, genellikle endoskopik bir yöntem kullanılarak (sistoskop) stent yerleştirme işlemi gerçekleştirilir. Bu, idrar yolunun içinden veya üretrayı (idrar kanalını) geçerek yapılabilir.

4. Stentin yerleştirilmesi: Stent, bir kılavuz tel veya endoskopik araç aracılığıyla idrar yoluna ilerletilir ve darlık bölgesine yerleştirilir. Stent, esnek bir yapıya sahiptir ve darlığı açık tutmak için tasarlanmıştır.

5. Stent sabitleme: Stent doğru bir konuma yerleştirildikten sonra, genellikle üretranın içinde veya prostatın etrafında kendiliğinden genişleyerek sabitlenir.

6. Son kontroller: Stentin doğru yerleştirildiğinden ve işlevsel olduğundan emin olmak için gerekli kontroller yapılır. Ameliyat sonrası idrar yolunun normal çalıştığından emin olmak için bir idrar testi veya görüntüleme yöntemleri kullanılabilir.

8-Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Genel/Spinal anestezi için verilen ilaçlardan başka bölgesel (lokal) olarak uyuşturucu ilaç verilebilir. Bazı hastalara profilaksi denilen işlem gereği işlemle birlikte antibiyotik verilebilir. Enfeksiyon durumlarında bu antibiyotikler işlem öncesinde de verilebilir veya işlem sonrasında da devam edebilir. Ayrıca işlem sonrasında ağrıyı azalmak için damardan veya kas içine uygun ağrı kesiciler uygulanabilir.

9-Sağlığınız İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri:

a) Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat günü saat: 00:00’dan itibaren katı ve sıvı gıdalar alınmaması gerekmektedir. Katı ve sıvı gıdalar alınırsa veya sigara içilirse anestezi verilemeyebilir ve ameliyatınız ertelenebilir.
 • Hipertansiyon ilaçlarınız sabah çok az bir su ile alabilirsiniz. Tansiyon ilaçlarınız almazsanız ve ameliyathanede tansiyonunuz yükselirse ameliyatınız ertelenebilir.
 • Kan sulandırıcı ilaçlarınızı doktorunuza bildiriniz. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilecektir. Kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Diğer kronik hastalıklarınız için sürekli kullandığınız ilaçları doktoruna bildirmeniz gereklidir. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilebilir, kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına), intramuskuler (kas içine) ve intravenöz (damar içine) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Ameliyat olacağınız bölgedeki kılların mümkünse tıraş makinesi ile almanız önerilir. Bu ameliyat işlemine kolaylık sağladığı gibi ameliyat sonrası enfeksiyon gelişmesini ve pansumanların değiştirilmesi esnasında olabilecek ağrılarınızı azaltır.

b) Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat sonrası az ziyaretçi kabul edin ve mümkün olduğunca ziyaretlerin kısa süreli olmasına dikkat etmelisiniz. Enfeksiyon gelişme ihtimalini azaltacaktır.
 • Doktorunuz size söylemeden asla katı veya sıvı gıdalar almayınız. Alırsanız bulantı ve kusma gibi istenmeyen durumlar ile karşılaşılabilirsiniz. Gıda ve sıvı ihtiyacınız serum ve/veya parenteral nutrisyon (damardan beslenme sıvıları) ile sağlanacaktır.
 • Vizit saatlerinde yatağınızda olmanız gerekmektedir.
 • Doktorunuz size söylemeden asla ayağa kalkmayınız ve dolaşmayınız. Anestezi etkileri geçmeden kalkarsanız düşmenize ve yaralanmanıza sebep olabilir.
 • Patoloji alınmış ise (ameliyatta vücut dışına çıkarılan parça) sonucu ile üroloji poliklinik kontrolüne gelmelisiniz. Patoloji sonucunun ne zaman çıkacağını ilgili bölümden öğrenmelisiniz.
 • Hekimce önerilen perhiz ve ilaç tedavileri kullanılmalı, size önerilen zamanlarda düzenli poliklinik kontrollerine gelmelisiniz.

10-Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşılabilir: Tedavi/ameliyat uygulanmasını kabul etmemek serbest iradenizle vereceğiniz bir karardır. Sağlık mevzuatı gereği her bireyin hastane ve hekim seçme özgürlüğü vardır. Gerektiğinde aynı konuda, hastanemiz veya diğer hastanelerdeki uzmanlarından tıbbi yardım alabilirsiniz. Acil durumlarda size en yakın bir sağlık kuruluşunda ya da acil çağrı merkezi (telefon: 112) aracılığıyla tıbbi yardıma ulaşmanız mümkündür.

Gökçe Dündar avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat