Üretroplasti

Size bu rıza belgesinde hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler, hastalığınızın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, tıbbi müdahalenin/ girişimin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile sağlığınız üzerindeki muhtemel etkileri, tıbbi müdahalenin/ girişimin muhtemel komplikasyonları, girişimi reddetmeniz durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler, kullanacağınız ilaçların önemli özellikleri, sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri ve gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceğiniz konularında bilgi verilecektir. Girişim-işlem-ameliyat öncesinde yapılması gereken, yaş, tıbbi durumunuz ve size uygulanacak girişime göre değişen bazı tetkikler bulunmaktadır. Doktorunuz veya anestezi uzmanı sizi bu tetkikleri yaptırmanız için yönlendirecektir. Bu bilgilendirmenin sonunda serbest iradeniz ile girişime onay verebilirsiniz ya da girişimi reddedebilirsiniz.

1-Planlanan Girişimin – Tıbbi Müdahalenin Adı: Üretroplasti Ameliyatı

2-Hastalığınızın Muhtemel Sebepleri, Nasıl Seyredeceği ve Hastalığınız Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Üretral darlık (üretral stenoz) çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Muhtemel sebepler arasında şunlar bulunabilir:

 1. Travma: Üretrada travma veya yaralanma, darlık oluşumuna neden olabilir. Travmatik bir olay, üretral dokunun hasar görmesine ve daralmasına yol açabilir. Örneğin, bir kaza sonucu oluşan pelvik travma veya üretraya yönelik cerrahi girişimler üretral darlığa sebep olabilir.
 2. İltihabi Durumlar: İdrar yolu enfeksiyonları, üretral iltihaplar veya üretrit olarak bilinen durumlar üretral darlığa neden olabilir. Kronik iltihaplanma, üretral dokuda skar dokusunun oluşmasına ve daralmaya yol açabilir.
 3. Üretral Tümörler: Üretra içinde veya yakınında oluşan tümörler, üretral darlığa yol açabilir. Tümör büyüdükçe, üretra lümenini daraltarak idrar akışını engelleyebilir.
 4. Cerrahi Girişimler: Üretral darlık, daha önce yapılan üretral cerrahi veya kateterizasyon (sondalama) gibi işlemlerin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Uzun süreli kateter kullanımı veya tekrarlayan üretral manipülasyonlar, üretral darlığın gelişme riskini artırabilir.

3-İşlemden Beklenen Faydalar: Üreteroplasti, üreterin cerrahi olarak onarılması veya yeniden şekillendirilmesini içeren bir ameliyat türüdür. Bu ameliyatın hedefi, üreterin normal fonksiyonunu geri kazanmak ve idrar akışını sağlamaktır. Üretroplasti ameliyatından beklenen bazı faydalar şunlardır:

 1. İdrar Akışının Düzgünleşmesi: Üreteroplasti, üreterin anatomik yapısını düzeltmeyi amaçlar. Bu sayede idrar akışı düzgünleşir ve tıkanıklık, daralma veya deformite gibi sorunlar giderilir. İdrarın normal bir şekilde mesaneden böbreklere doğru akması sağlanır.
 2. Böbrek Fonksiyonlarının Korunması: Üreteroplasti, üreterdeki tıkanıklık veya daralmanın neden olduğu böbrek hasarını önlemeyi hedefler. İşlem sayesinde idrarın doğru bir şekilde böbreklere ulaşması sağlanır, böylece böbrek fonksiyonları korunur.
 3. İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Azalması: Üreteroplasti, idrarın düzgün bir şekilde akmasını sağladığından idrar yolu enfeksiyonlarının sıklığını azaltabilir. İdrar yolunda tıkanıklık veya akış bozukluğu olduğunda, enfeksiyon riski artar. Üreteroplasti ile bu risk azaltılır.
 4. Semptomların Hafiflemesi: Üreteroplasti ile birlikte idrar yolu tıkanıklığı veya daralması nedeniyle ortaya çıkan semptomlar da hafifleyebilir veya tamamen ortadan kalkabilir. Bunlar arasında idrar yaparken zorlanma, sık idrara çıkma, idrar akışında zayıflık veya kesinti, ağrı veya şişlik gibi belirtiler yer alır.
 5. İdrar Kontrolünün İyileşmesi: Üreteroplasti, idrar yolundaki problemlerden kaynaklanan idrar kaçırma veya inkontinansı düzeltebilir. İdrar yolunun düzgün çalışmasını sağlayarak, istemsiz idrar kaçırma durumu azalabilir veya ortadan kalkabilir.

Her hastanın durumu farklı olabileceğinden, üreteroplasti ameliyatının tam olarak beklenen faydaları hastanın özel durumuna bağlı olarak değişebilir.

4-İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar; Muhtemel Fayda ve Riskler: Girişimin yapılmaması mevcut işeme şikâyetlerinin şiddetlenmesi, sık idrar yolu enfeksiyonları, mesanedeki idrarı boşaltamamaya bağlı taşma şeklinde idrar kaçırma, idrar yapamama, mesanede taş oluşumu, idrarda kanama ve böbreklerinizde şişme ve böbrek fonksiyonlarında kayba yol açabilir. Zamanla idrar yolunuzdaki darlık ilerleyerek idrarı hiç yapamaz hale gelebilirsiniz. Bu durumda idrar yolunuza sonda takılamayabilir. Göbeğinizin altından sonda takılmak zorunda kalınabilir.

5-Diğer Tanı ve Tedavi Seçenekleri, Bu Seçeneklerin Getireceği Fayda ve Riskler İle Hastanın Sağlığı Üzerindeki Muhtemel Etkileri: Üretral darlık durumunda, üretroplasti (üretral onarım veya düzelme ameliyatı) dışında farklı tedavi seçenekleri de bulunmaktadır. Alternatif tedavi yöntemleri arasında şunlar bulunabilir:

 1. Üretral Dilatasyon: Üretral darlığı olan bazı hastalarda, darlık bölgesini geçmek ve idrar akışını sağlamak için üretral dilatasyon (genişletme) adı verilen bir prosedür uygulanabilir. Bu işlemde, üretral darlığı genişletmek için bir dilatör veya kateter kullanılır. Ancak bu yöntem genellikle geçici bir çözüm olabilir ve darlık tekrarlayabilir.
 2. Üretral Stent Uygulaması: Üretral stent, darlık bölgesini açık tutmak için kullanılan ince bir tüptür. Stent, üretra içine yerleştirilir ve darlık bölgesini genişletir, böylece idrar akışının düzeltilmesine yardımcı olur. Bu yöntem, geçici veya kalıcı olarak kullanılabilir. Ancak stent kullanımı bazı durumlarda enfeksiyon veya üretral tahriş gibi komplikasyonlara yol açabilir.
 3. Endoskopik Tedavi Yöntemleri: Üretral darlığın bazı tipleri, endoskopik yöntemlerle tedavi edilebilir. Bu yöntemler arasında üretral kesme veya lazer ablasyonu gibi prosedürler yer alabilir.

6-İşlemin Riskleri-Komplikasyonları:

Genel riskleri:

 • Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini artırabilir. Antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
 • Bacaklardaki pıhtılaşmalar (derin ven trombozu) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Nadiren bu    pıhtıları bir kısmı yerinden kopup akciğere gider ve ölümcül olabilir.
 • Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir.
 • İşlem nedeniyle ölüm olabilir.

Bu ameliyatın riskleri:

 • Operasyon sonrası kesi yerinde kızarıklık, ısı artışı ve ağrıyla ortaya çıkan yara yeri enfeksiyonu veya idrar yolu enfeksiyonu gelişebilir. Bu durum hastanede yatış sürenizin daha uzun olmasına neden olabilir.
 • Operasyon bölgesinde nadiren kanama görülebilir.
 • Operasyondan sonra yara yerinde, iyileşmesine bağlı fibrozis (sertleşme, katılaşma) gelişebilir (% 15-20).
 • İşeme durumunuz beklenen düzeyde olmayabilir. İnternal üretrotomi denilen darlıkların endoskopik açılmasına tekrar ihtiyaç duyulabilir.
 • Gelişen enfeksiyona bağlı darlık tekrarlayabilir veya bu bölgede fistül (yan dokulara idrar kaçağı) oluşabilir. Tekrar cerrahi yapılması gerekebilir.
 • Peniste eğrilik gelişebilir ve ilave cerrahi girişime ihtiyaç duyulabilir (% 15-20).
 • Nadiren peniste sertleşmeyle ilgili problemler oluşabilir (% 3).
 • Bazı kişilerde yara yeri iyileşmesi anormal olabilir ve yara kalınlaşabilir. Kırmızı ve ağrılı olabilir.
 • Kilo fazlası olan kişilerde veya sigara içenlerde yara ve akciğer enfeksiyonları, kalp akciğer komplikasyonları ve trombüs açısından risk artmıştır.

7-Tıbbi Müdahalenin – Girişimin Kim Tarafından, Nerede, Ne Şekilde ve Nasıl Yapılacağı İle Tahmini Süresi: Üroloji uzmanı tarafından ameliyathanede ~120 dakikada (ek cerrahiler gerekmeyecek ise) genel veya spinal (belden aşağı) anestezi altında yapılacaktır. İdrar yolundaki darlığın yerine bağlı olarak penis alt yüzünde veya testis torbasının altından idrar kanalına doğru kesi yapılır. Darlığın olduğu bölüm bulunarak çıkarılır. Kalan sağlam dokular uç uca dikilerek yeni kanal oluşturulur. Eğer çıkarılacak kısım uzunsa bu bölgede kullanılmak üzere yanağın iç yüzünden veya vücudun başka bir yerinden deri dokusu alınarak bu bölgede kullanılabilir. İdrar kanalındaki dar kısım tamamen çıkarılıp yol tekrar oluşturulduktan sonra kesi kapatılarak işlem sonlandırılır. Operasyon esnasında üretradan mesaneye (idrar torbası) uzanan bir kateter (sonda, yumuşak tüp) yerleştirilir ve birkaç gün boyunca kalır.

8-Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Genel/Spinal anestezi için verilen ilaçlardan başka bölgesel (lokal) olarak uyuşturucu ilaç verilebilir. Bazı hastalara profilaksi denilen işlem gereği işlemle birlikte antibiyotik verilebilir. Enfeksiyon durumlarında bu antibiyotikler işlem öncesinde de verilebilir veya işlem sonrasında da devam edebilir. Ayrıca işlem sonrasında ağrıyı azalmak için damardan veya kas içine uygun ağrı kesiciler uygulanabilir.

9-Sağlığınız İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri:

a) Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat günü saat: 00:00’dan itibaren katı ve sıvı gıdalar alınmaması gerekmektedir. Katı ve sıvı gıdalar alınırsa veya sigara içilirse anestezi verilemeyebilir ve ameliyatınız ertelenebilir.
 • Hipertansiyon ilaçlarınız sabah çok az bir su ile alabilirsiniz. Tansiyon ilaçlarınız almazsanız ve ameliyathanede tansiyonunuz yükselirse ameliyatınız ertelenebilir.
 • Kan sulandırıcı ilaçlarınızı doktorunuza bildiriniz. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilecektir. Kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Diğer kronik hastalıklarınız için sürekli kullandığınız ilaçları doktoruna bildirmeniz gereklidir. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilebilir, kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına), intramuskuler (kas içine) ve intravenöz (damar içine) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Ameliyat olacağınız bölgedeki kılların mümkünse tıraş makinesi ile almanız önerilir. Bu ameliyat işlemine kolaylık sağladığı gibi ameliyat sonrası enfeksiyon gelişmesini ve pansumanların değiştirilmesi esnasında olabilecek ağrılarınızı azaltır.

b) Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat sonrası az ziyaretçi kabul edin ve mümkün olduğunca ziyaretlerin kısa süreli olmasına dikkat etmelisiniz. Enfeksiyon gelişme ihtimalini azaltacaktır.
 • Doktorunuz size söylemeden asla katı veya sıvı gıdalar almayınız. Alırsanız bulantı ve kusma gibi istenmeyen durumlar ile karşılaşılabilirsiniz. Gıda ve sıvı ihtiyacınız serum ve/veya parenteral nutrisyon (damardan beslenme sıvıları) ile sağlanacaktır.
 • Vizit saatlerinde yatağınızda olmanız gerekmektedir.
 • Doktorunuz size söylemeden asla ayağa kalkmayınız ve dolaşmayınız. Anestezi etkileri geçmeden kalkarsanız düşmenize ve yaralanmanıza sebep olabilir.
 • Taburcu olduktan sonra doktorunuzun size söyleyeceği tarihe kadar pansumanlarınızı düzenli yapmalı veya yaptırmalısınız. Pansuman yapılmazsa yara yerinizde enfeksiyonlar gelişebilir.
 • 1 hafta sonra dikişlerinizi aldırmalısınız.
 • 1 aylık bir sürede ağır egzersiz ve yük taşımaktan kaçınmalısınız.
 • Patoloji alınmış ise (ameliyatta vücut dışına çıkarılan parça) sonucu ile üroloji poliklinik kontrolüne gelmelisiniz. Patoloji sonucunun ne zaman çıkacağını ilgili bölümden öğrenmelisiniz.
 • Hekimce önerilen perhiz ve ilaç tedavileri kullanılmalı, size önerilen zamanlarda düzenli poliklinik kontrollerine gelmelisiniz.
 • Sondanıza dikkat etmelisiniz. Sonda çıkarıldıktan sonra 4 haftalık bir sürede cinsel ilişkiden kaçınmalısınız.

10-Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşılabilir: Tedavi/ameliyat uygulanmasını kabul etmemek serbest iradenizle vereceğiniz bir karardır. Sağlık mevzuatı gereği her bireyin hastane ve hekim seçme özgürlüğü vardır. Gerektiğinde aynı konuda, hastanemiz veya diğer hastanelerdeki uzmanlarından tıbbi yardım alabilirsiniz. Acil durumlarda size en yakın bir sağlık kuruluşunda ya da acil çağrı merkezi (telefon: 112) aracılığıyla tıbbi yardıma ulaşmanız mümkündür.

Gökçe Dündar avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat