Penil Kurvatür Düzeltilmesi

Size bu rıza belgesinde hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler, hastalığınızın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, tıbbi müdahalenin/ girişimin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile sağlığınız üzerindeki muhtemel etkileri, tıbbi müdahalenin/ girişimin muhtemel komplikasyonları, girişimi reddetmeniz durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler, kullanacağınız ilaçların önemli özellikleri, sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri ve gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceğiniz konularında bilgi verilecektir. Girişim-işlem-ameliyat öncesinde yapılması gereken, yaş, tıbbi durumunuz ve size uygulanacak girişime göre değişen bazı tetkikler bulunmaktadır. Doktorunuz veya anestezi uzmanı sizi bu tetkikleri yaptırmanız için yönlendirecektir. Bu bilgilendirmenin sonunda serbest iradeniz ile girişime onay verebilirsiniz ya da girişimi reddedebilirsiniz.

1-Planlanan Girişimin – Tıbbi Müdahalenin Adı: Penil Kurvatür Düzeltilmesi Ameliyatı

2-Hastalığınızın Muhtemel Sebepleri, Nasıl Seyredeceği ve Hastalığınız Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Penil kurvatur, penisin düz bir çizgide olmayıp eğimli veya kavisli bir şekilde durması durumudur. Bu durum, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. İşte penil kurvaturun muhtemel sebeplerinden bazıları:

 • Peyronie Hastalığı: Peyronie hastalığı, penisin sertleşme sırasında eğilmesine ve kavisli bir şekilde durmasına neden olan bir durumdur. Bu hastalık, penisin içindeki fibröz plakların oluşması ve kalınlaşması sonucunda gelişir.
 • Konjenital (Doğumsal) Anormallikler: Penisin doğuştan gelen bazı yapısal anormallikleri veya gelişim bozuklukları, penil kurvaturun nedeni olabilir.
 • Penis Travması: Penisin geçirdiği travmalar, kırıklar veya yaralanmalar, penil kurvatura neden olabilir.
 • Priapizm: Uzun süreli ve ağrılı ereksiyonlar (priapizm), peniste doku hasarına neden olabilir ve sonucunda penil kurvatur oluşabilir.
 • Penise Enjeksiyonlar: Bazı durumlarda, penis büyütme veya erektil disfonksiyon tedavisi amaçlı yapılan yanlış enjeksiyonlar, penil dokularda hasara neden olarak kurvatur oluşmasına yol açabilir.

Bu durum ağrılı sertleşme, cinsel ilişkide zorluğa yol açabilir.

3-İşlemden Beklenen Faydalar: Peniste sertleşmenin (ereksiyonu) olduğu dokularda doğumsal veya kazanılmış nedenlere bağlı olarak gelişen eğriliğin giderilmesi amaçlanır. Bu ameliyatın çeşitli faydaları vardır ve hastanın yaşam kalitesini ve cinsel sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Penil kurvatur düzeltilmesi ameliyatının bazı faydaları şunlardır:

 • Düzgün Cinsel İlişki: Penil kurvatur, cinsel ilişki sırasında zorluklara neden olabilir ve partnerler arasında rahatsızlık yaratabilir. Ameliyat sonrasında düzeltilen penis, daha düzgün bir şekilde hareket edebilir ve cinsel ilişkide daha iyi performans sağlayabilir.
 • Düzgün İdrar Yapma: Şiddetli penil kurvatur, idrar yapmayı da zorlaştırabilir ve hastanın idrar akışını etkileyebilir. Ameliyat sonrasında düzeltilen penis, idrar yapmayı kolaylaştırabilir.
 • Psikolojik İyileşme: Penil kurvatur, bazı erkeklerde özgüven eksikliği, stres ve cinsel güvende düşüşe neden olabilir. Ameliyat sonrasında düzeltilen penis, psikolojik olarak olumlu bir etkiye sahip olabilir ve hastanın kendine olan güvenini artırabilir.
 • Ağrı ve Rahatsızlığın Azalması: Şiddetli penil kurvatur, ereksiyonlar sırasında ağrıya ve rahatsızlığa neden olabilir. Ameliyat sonrasında düzeltilen penis, ağrı ve rahatsızlığı azaltabilir.
 • Partner Memnuniyeti: Penil kurvatur düzeltilmesi, partnerlerin cinsel ilişki sırasında daha fazla memnuniyet yaşamasına katkıda bulunabilir.

4-İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar; Muhtemel Fayda ve Riskler: Penil kurvatur düzeltilmesi ameliyatının uygulanmaması durumunda, bazı olumsuz sonuçlarla karşılaşılabileceği unutulmamalıdır. Penil kurvatur, cinsel ilişki sırasında ve günlük yaşamda bazı zorluklara neden olabilir ve altta yatan nedenine bağlı olarak ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Penil kurvatur düzeltilmesi ameliyatının uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek muhtemel sonuçlardan bazıları şunlardır:

 • Cinsel İşlev Bozukluğu: Şiddetli penil kurvatur, cinsel ilişkide zorluklara ve hatta cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir. Penisin düzeltilmemesi, cinsel yaşamı olumsuz etkileyebilir.
 • Ağrı ve Rahatsızlık: Şiddetli penil kurvatur, ereksiyon sırasında ağrı ve rahatsızlığa neden olabilir. Bu durum, günlük yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.
 • Psikolojik Etkiler: Penil kurvatur, bazı erkeklerde özgüven eksikliği ve psikolojik stres yaratabilir. Düzgün cinsel ilişki ve partner memnuniyeti konusundaki endişeler, psikolojik olarak olumsuz etkileyebilir.
 • İdrar Yapma Zorluğu: Bazı durumlarda, penil kurvatur, idrar yapma sürecini de etkileyebilir ve idrar akışını zorlaştırabilir.
 • Peyronie Hastalığının İlerlemesi: Penil kurvaturun altında Peyronie hastalığı gibi bir durum yatıyorsa, bu hastalığın ilerlemesi söz konusu olabilir ve daha fazla komplikasyona yol açabilir.
 • İlişkide Problemler: Penil kurvatur, cinsel ilişkide zorluklar yaşayan çiftler arasında partner memnuniyetini etkileyebilir ve ilişkide sorunlara neden olabilir.

Özellikle şiddetli penil kurvatur, günlük yaşantıyı ve cinsel yaşamı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, penil kurvaturun tedavi edilmesi ve uygun yöntemlerle düzeltilmesi önemlidir.

5-Diğer Tanı ve Tedavi Seçenekleri, Bu Seçeneklerin Getireceği Fayda ve Riskler İle Hastanın Sağlığı Üzerindeki Muhtemel Etkileri: Cerrahi dışında tedavi alternatifi yoktur. Ancak, cerrahi tekniğin seçimi hastalığınızın durumuna ve cerrahınızın tercihine göre değişiklik gösterebilir.

6-İşlemin Riskleri-Komplikasyonları:

Genel Riskler:

 • Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini artırabilir. Antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
 • Bacaklardaki pıhtılaşmalar (derin ven trombozu) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Nadiren bu pıhtıları bir kısmı yerinden kopup akciğere gider ve ölümcül olabilir.
 • Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir.
 • İşlem nedeniyle ölüm olabilir.

Bu ameliyatın riskleri:

 • Operasyondan sonra yara iyileşmesine bağlı fibrozis gelişebilir ve ikinci bir cerrahi müdahale gerekebilir (% 3-7).
 • Eğrilikteki düzelme ve cinsel birleşme beklenen düzeyde olmayabilir (% 5-8).
 • Operasyon alanında ya da idrar yollarında enfeksiyon oluşabilir. Tedavisi antibiyotiklerdir (% 0,3-1).
 • Operasyon sırasında üretra travması gelişebilir ve bu açık onarıma veya karından geçici bir kateter takılmasına ve operasyonun ertelenmesine neden olabilir (% 0,3-0,5).
 • Kesi yerinde enfeksiyon gelişebilir. Antibiyotik tedavisi gerekebilir. İyileşmez ise dikişler alınarak açık yara pansumanı yapılabilir (% 3-7).
 • Ameliyat sonrası kontrol edilemeyen ereksiyona (cinsel sertleşmeler) bağlı nadiren dikişler atabilir ve ameliyat başarısız olabilir (% 3-8).
 • Şişman insanlarda yara enfeksiyonu, göğüs enfeksiyonu, kalp ve akciğer komplikasyonları ve tromboz riski artmıştır.
 • Sigara içenlerde yara enfeksiyonu ve göğüs enfeksiyonu, tromboz, kalp ve akciğer komplikasyonlarının ortaya çıkma riski artmıştır.
 • Bazı kişilerde yara yeri iyileşmesi anormal olabilir ve yara kalınlaşabilir. Kırmızı ve ağrılı olabilir.

7-Tıbbi Müdahalenin – Girişimin Kim Tarafından, Nerede, Ne Şekilde ve Nasıl Yapılacağı İle Tahmini Süresi: Üroloji uzmanı tarafından ameliyathanede yapılacaktır. ~60 dakika (ek cerrahiler gerekemeyecek ise) sürecek bu işlem genel veya spinal (belden aşağı) anestezi altında yapılmaktadır. Anestezi altında penis cildi sünnet hattından kesilerek soyulur. Daha sonra penis suni yolla erekte edilerek eğriliğin yeri ve şiddeti belirlenir. Yine eğriliğin yeri ve şiddetine göre değişen çeşitli ameliyat teknikleri uygulanabilir. En sık kullanılan eğriliğin aksi istikametteki erektil dokuya bükme dikişleri atma yöntemidir. Ancak gerektiği takdirde vücudun başka yerlerinden alınacak dokular (deri, damar) da kullanılabilir. Gereken işlemler yapıldıktan sonra eğriliğin düzelip düzelmediği kontrol edilir. İstenen düzelme sağlandıysa penis cildi uygun şekilde kapatılarak işleme son verilir.

8-Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Genel anestezi için verilen ilaçlardan başka bölgesel (lokal) olarak uyuşturucu ilaç verilebilir. Bazı hastalara profilaksi denilen işlem gereği işlemle birlikte antibiyotik verilebilir. Ayrıca işlem sonrasında ağrıyı azalmak için makattan (küçük çocuklarda), damardan veya kas içine uygun ağrı kesiciler uygulanabilir.

9-Sağlığınız İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri:

a) Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat günü saat: 00:00’dan itibaren katı ve sıvı gıdalar alınmaması gerekmektedir. Katı ve sıvı gıdalar alınırsa veya sigara içilirse anestezi verilemeyebilir ve ameliyatınız ertelenebilir.
 • Hipertansiyon ilaçlarınız sabah çok az bir su ile alabilirsiniz. Tansiyon ilaçlarınız almazsanız ve ameliyathanede tansiyonunuz yükselirse ameliyatınız ertelenebilir.
 • Kan sulandırıcı ilaçlarınızı doktorunuza bildiriniz. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilecektir. Kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Diğer kronik hastalıklarınız için sürekli kullandığınız ilaçları doktoruna bildirmeniz gereklidir. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilebilir, kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına), intramuskuler (kas içine) ve intravenöz (damar içine) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Ameliyat olacağınız bölgedeki kılların mümkünse tıraş makinesi ile almanız önerilir. Bu ameliyat işlemine kolaylık sağladığı gibi ameliyat sonrası enfeksiyon gelişmesini ve pansumanların değiştirilmesi esnasında olabilecek ağrılarınızı azaltır

b) Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat sonrası az ziyaretçi kabul edin ve mümkün olduğunca ziyaretlerin kısa süreli olmasına dikkat etmelisiniz. Enfeksiyon gelişme ihtimalini azaltacaktır.
 • Doktorunuz size söylemeden asla katı veya sıvı gıdalar almayınız. Alırsanız bulantı ve kusma gibi istenmeyen durumlar ile karşılaşılabilirsiniz. Gıda ve sıvı ihtiyacınız serum ve/veya parenteral nutrisyon (damardan beslenme sıvıları) ile sağlanacaktır.
 • Vizit saatlerinde yatağınızda olmanız gerekmektedir.
 • Doktorunuz size söylemeden asla ayağa kalkmayınız ve dolaşmayınız. Anestezi etkileri geçmeden kalkarsanız düşmenize ve yaralanmanıza sebep olabilir.
 • Taburcu olduktan sonra doktorunuzun size söyleyeceği tarihe kadar pansumanlarınızı düzenli yapmalı veya yaptırmalısınız. Pansuman yapılmazsa yara yerinizde enfeksiyonlar gelişebilir.
 • 1 hafta sonra dikişlerinizi aldırmalısınız.
 • 1 aylık bir sürede ağır egzersiz ve yük taşımaktan kaçınmalısınız.
 • Patoloji alınmış ise (ameliyatta vücut dışına çıkarılan parça) sonucu ile üroloji poliklinik kontrolüne gelmelisiniz. Patoloji sonucunun ne zaman çıkacağını ilgili bölümden öğrenmelisiniz.
 • 6 haftalık bir sürede cinsel ilişkiden kaçınmalısınız.

10-Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşılabilir: Tedavi/ameliyat uygulanmasını kabul etmemek serbest iradenizle vereceğiniz bir karardır. Sağlık mevzuatı gereği her bireyin hastane ve hekim seçme özgürlüğü vardır. Gerektiğinde aynı konuda, hastanemiz veya diğer hastanelerdeki uzmanlarından tıbbi yardım alabilirsiniz. Acil durumlarda size en yakın bir sağlık kuruluşunda ya da acil çağrı merkezi (telefon: 112) aracılığıyla tıbbi yardıma ulaşmanız mümkündür

Gökçe Dündar avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat