Testis Protez İmplantasyonu

Size bu rıza belgesinde hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler, hastalığınızın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, tıbbi müdahalenin/ girişimin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile sağlığınız üzerindeki muhtemel etkileri, tıbbi müdahalenin/ girişimin muhtemel komplikasyonları, girişimi reddetmeniz durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler, kullanacağınız ilaçların önemli özellikleri, sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri ve gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceğiniz konularında bilgi verilecektir. Girişim-işlem-ameliyat öncesinde yapılması gereken, yaş, tıbbi durumunuz ve size uygulanacak girişime göre değişen bazı tetkikler bulunmaktadır. Doktorunuz veya anestezi uzmanı sizi bu tetkikleri yaptırmanız için yönlendirecektir. Bu bilgilendirmenin sonunda serbest iradeniz ile girişime onay verebilirsiniz ya da girişimi reddedebilirsiniz.

1-Planlanan Girişimin – Tıbbi Müdahalenin Adı: Testis Protez İmplantasyonu (Yerleştirilmesi)

2-Hastalığınızın Muhtemel Sebepleri, Nasıl Seyredeceği ve Hastalığınız Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Testis protez implantasyon (yerleştirilmesi) tedavisi; testisin doğuştan skrotuma inmemesine, torsiyonuna, iltihabına, travma ve kanserine bağlı olarak testisin kaybı ya da cerrahi olarak alınmasına bağlı olarak gelişen eksikliğin; estetik olarak giderilmesi için yapılan cerrahi bir işlemdir. Testis kaybının kişide oluşturabileceği psikojenik travma nedeniyle, testis protezi yerleştirilmesi tamamen uygulanacak kişinin isteğine bağlıdır. Yerleştirilecek protezin işlevsel hiçbir görevi olmayacaktır. Yerleştirme işlemi açık cerrahi yöntemle yapılmaktadır.

3-İşlemden Beklenen Faydalar: Operasyon sonrasındaki estetik görünüm açısından hasta memnuniyeti yükselir. Yapılan çalışmalara göre diğer testisle kıyaslandığında kıvamındaki değişikliğe bağlı düşük düzeyde hasta memnuniyetsizliği bildirilse de genel olarak hastaların özgüveninde artış ve sosyal ilişkilerde iyileşme tespit edilmiştir.

4-İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar; Muhtemel Fayda ve Riskler: Testis protez implantasyonu uygulanmaması durumunda, testis kaybı veya testis eksikliği olan erkeklerde bazı olumsuz sonuçlarla karşılaşılabilecektir. Bunlar şunlar olabilir:

 • Estetik Sorunlar: Testis kaybı veya eksikliği nedeniyle testis bölgesinde boşluk veya asimetri oluşabilir. Bu durum, erkeklerin genital bölgesinin doğal ve simetrik görünümünü olumsuz etkileyebilir.
 • Psikolojik Etkiler: Testis eksikliği, özgüveni ve cinsel özsaygıyı etkileyebilir. Erkekler, eksik testis nedeniyle psikolojik olarak olumsuz etkilenerek stres, kaygı ve depresyon yaşayabilirler.
 • Cinsel İşlev Üzerinde Etki: Testis eksikliği nedeniyle cinsel işlevde doğrudan bir etki olmasa da, bazı erkeklerde cinsel ilişki sırasında oluşabilecek duygusal sorunlar cinsel işlevi etkileyebilir.

5-Diğer Tanı ve Tedavi Seçenekleri, Bu Seçeneklerin Getireceği Fayda ve Riskler ile Hastanın Sağlığı Üzerindeki Muhtemel Etkileri: Testis protezinin alternatifi olmamakla birlikte, prostat kanseri nedeniyle testisler alınacak ise; ameliyat subkapsüler (dışını çevreleyen kapsülünün altından) yapılarak testisin dış kısmı yerinde bırakılarak gerçek bir testis görüntüsünün benzeri durum sağlanabilir. Bu yapı, normal testisten daha küçük olacaktır ve fonksiyon görmeyecektir.

6-İşlemin Riskleri-Komplikasyonları:

Genel Riskler:

 • Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini artırabilir. Antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
 • Bacaklardaki pıhtılaşmalar (derin ven trombozu) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Nadiren bu pıhtıları bir kısmı yerinden kopup akciğere gider ve ölümcül olabilir.
 • Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir.
 • İşlem nedeniyle ölüm olabilir.

Bu ameliyatın riskleri:

En önemli komplikasyon özellikle şeker hastaları ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda ortaya çıkan enfeksiyonlara bağlı olarak protezin enfekte olması ve bunun sonucu protezin çıkartılması ihtimalidir. Diğer komplikasyonlar basit ve her ameliyatta olabilecek komplikasyonlardır. Ameliyat sonrası karşılaşılan durumlar şunlar olabilir:

 • Ağrı
 • Enfeksiyon
 • Hematom (ameliyat bölgesinde kan toplanması)
 • Ameliyat sonucu hasta memnuniyetsizliği (görüntü nedeniyle)
 • Skar (iz) dokusu gelişimi
 • Protezin yer değiştirmesi
 • Protezin rüptüre olması (parçalanması)
 • Protez enfeksiyonu ve çıkarılması

7-Tıbbi Müdahalenin – Girişimin Kim Tarafından, Nerede, Ne Şekilde ve Nasıl Yapılacağı İle Tahmini Süresi: Üroloji uzmanı tarafından ameliyathanede yapılacaktır. ~30 dakika sürecek bu işlem genel veya spinal (belden aşağı) anestezi altında yapılmaktadır. Skrotuma (torba) ~4 cm’lik bir kesi yapılarak testis protezi yerleştirilir. Etraf dokulara sabitlenir. Skrotum (testisin içinde bulunduğu kese) katları emilebilen bir dikiş ile kapatılıp işleme son verilir.

8-Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Genel anestezi için verilen ilaçlardan başka bölgesel (lokal) olarak uyuşturucu ilaç verilebilir. Bazı hastalara profilaksi denilen işlem gereği işlemle birlikte antibiyotik verilebilir. Ayrıca işlem sonrasında ağrıyı azalmak için makattan (küçük çocuklarda), damardan veya kas içine uygun ağrı kesiciler uygulanabilir.

9-Sağlığınız İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri:

a) Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat günü saat: 00:00’dan itibaren katı ve sıvı gıdalar alınmaması gerekmektedir. Katı ve sıvı gıdalar alınırsa veya sigara içilirse anestezi verilemeyebilir ve ameliyatınız ertelenebilir.
 • Hipertansiyon ilaçlarınız sabah çok az bir su ile alabilirsiniz. Tansiyon ilaçlarınız almazsanız ve ameliyathanede tansiyonunuz yükselirse ameliyatınız ertelenebilir.
 • Kan sulandırıcı ilaçlarınızı doktorunuza bildiriniz. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilecektir. Kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Diğer kronik hastalıklarınız için sürekli kullandığınız ilaçları doktoruna bildirmeniz gereklidir. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilebilir, kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına), intramuskuler (kas içine) ve intravenöz (damar içine) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Ameliyat olacağınız bölgedeki kılların mümkünse tıraş makinesi ile almanız önerilir. Bu ameliyat işlemine kolaylık sağladığı gibi ameliyat sonrası enfeksiyon gelişmesini ve pansumanların değiştirilmesi esnasında olabilecek ağrılarınızı azaltır.

b) Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat sonrası az ziyaretçi kabul edin ve mümkün olduğunca ziyaretlerin kısa süreli olmasına dikkat etmelisiniz. Enfeksiyon gelişme ihtimalini azaltacaktır.
 • Doktorunuz size söylemeden asla katı veya sıvı gıdalar almayınız. Alırsanız bulantı ve kusma gibi istenmeyen durumlar ile karşılaşılabilirsiniz. Gıda ve sıvı ihtiyacınız serum ve/veya parenteral nutrisyon (damardan beslenme sıvıları) ile sağlanacaktır.
 • Vizit saatlerinde yatağınızda olmanız gerekmektedir.
 • Doktorunuz size söylemeden asla ayağa kalkmayınız ve dolaşmayınız. Anestezi etkileri geçmeden kalkarsanız düşmenize ve yaralanmanıza sebep olabilir.
 • Taburcu olduktan sonra doktorunuzun size söyleyeceği tarihe kadar pansumanlarınızı düzenli yapmalı veya yaptırmalısınız. Pansuman yapılmazsa yara yerinizde enfeksiyonlar gelişebilir.
 • 1 hafta sonra dikişlerinizi aldırmalısınız.
 • 1 aylık bir sürede ağır egzersiz ve yük taşımaktan kaçınmalısınız.
 • Patoloji alınmış ise (ameliyatta vücut dışına çıkarılan parça) sonucu ile üroloji poliklinik kontrolüne gelmelisiniz. Patoloji sonucunun ne zaman çıkacağını ilgili bölümden öğrenmelisiniz.
 • Hekimce önerilen perhiz ve ilaç tedavileri kullanılmalı, size önerilen zamanlarda düzenli poliklinik kontrollerine gelmelisiniz.
 • Bisiklet, motorsiklet ve binek hayvanlarına (at, eşek vs.) binmemelisiniz.
 • İlk 1 ay cinsel ilişkide bulunmamalısınız.

10-Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşılabilir: Tedavi/ameliyat uygulanmasını kabul etmemek serbest iradenizle vereceğiniz bir karardır. Sağlık mevzuatı gereği her bireyin hastane ve hekim seçme özgürlüğü vardır. Gerektiğinde aynı konuda, hastanemiz veya diğer hastanelerdeki uzmanlarından tıbbi yardım alabilirsiniz. Acil durumlarda size en yakın bir sağlık kuruluşunda ya da acil çağrı merkezi (telefon: 112) aracılığıyla tıbbi yardıma ulaşmanız mümkündür.

Gökçe Dündar avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat