Genital Siğil (Kondilom)

Size bu rıza belgesinde hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler, hastalığınızın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, tıbbi müdahalenin/ girişimin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile sağlığınız üzerindeki muhtemel etkileri, tıbbi müdahalenin/ girişimin muhtemel komplikasyonları, girişimi reddetmeniz durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler, kullanacağınız ilaçların önemli özellikleri, sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri ve gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceğiniz konularında bilgi verilecektir. Girişim-işlem-ameliyat öncesinde yapılması gereken, yaş, tıbbi durumunuz ve size uygulanacak girişime göre değişen bazı tetkikler bulunmaktadır. Doktorunuz veya anestezi uzmanı sizi bu tetkikleri yaptırmanız için yönlendirecektir. Bu bilgilendirmenin sonunda serbest iradeniz ile girişime onay verebilirsiniz ya da girişimi reddedebilirsiniz.

1-Planlanan Girişimin – Tıbbi Müdahalenin Adı: Genital Siğil (Kondilom) Cerrahi Tedavisi

2-Hastalığınızın Muhtemel Sebepleri, Nasıl Seyredeceği ve Hastalığınız Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Genital siğiller (kondilomlar), human papillomavirus (HPV) adı verilen bir virüsün cinsel yolla bulaşması sonucu oluşan bir enfeksiyondur. HPV’nin birkaç türü genital siğillere neden olabilir, ancak en yaygın olarak HPV’nin 6 ve 11 numaralı tipleri genital siğillere yol açar. Genital siğillerin yaygın sebepleri şunlardır:

 • Cinsel temas: HPV enfeksiyonu, cinsel temas yoluyla yayılır. Enfekte bir kişiyle cinsel ilişki veya cinsel temas sonucunda HPV’ye maruz kalmak, genital siğillerin oluşmasına neden olabilir.
 • Cinsel partnerlerin çokluğu: Birden fazla cinsel partneri olan kişiler, HPV enfeksiyonu riskini artırır. Herhangi bir HPV enfekte kişinin cinsel temasıyla temas eden bir kişi, enfekte olma riski taşır.
 • Zayıf bağışıklık sistemi: Bağışıklık sistemi güçlü olan kişiler, HPV enfeksiyonlarına karşı daha iyi korunma sağlarlar. Ancak bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, HPV enfeksiyonlarına daha yatkın olabilir ve genital siğillerin oluşma riski artabilir. Bağışıklık sistemi zayıflığı, organ nakli, HIV/AIDS veya immün yetmezlik gibi durumlarla ilişkilendirilebilir.
 • Sigara içmek: Sigara içmek, HPV enfeksiyonunun ilerlemesini ve genital siğillerin oluşmasını kolaylaştırabilir. Sigara içen kişilerde genital siğil riskinin arttığı gösterilmiştir.
 • Genital temizlik: Genital bölgeyi aşırı yıkamak veya tahriş edici kimyasallar kullanmak, HPV enfeksiyonuna ve genital siğillere yatkınlığı artırabilir.

HPV enfeksiyonunun birçoğu belirtisiz olabilir ve kişi enfekte olduğunu fark etmeyebilir. Genital siğillerin görünümü, enfekte olduğunuzu gösteren bir işarettir. Virüs (HPV) insanlara genellikle cinsel yolla bulaşan, genital bölgede siğile (kondilom) neden olan bir virüstür. Bazı alt tipleri kadınlarda rahim ağzında kansere, erkeklerde penis derisi kanserine ve her iki cinsiyette anal ve orofarengeal kansere neden olabilir. Kanserler yavaş, yıllar içinde gelişir. Siğillerin ortaya çıkması kişinin bağışıklığı ile ilişkilidir. Erkeklerde siğil ortaya çıkmasa bile bulaştırabilir. Tedavisinde boyutuna göre ilaç tedavisi, dondurma, yakma veya cerrahi eksizyon yapılabilir. Tedavi sonrası sıklıkla tekrarlayabilir. Başarılı tedavi sonrasında bile bulaşıcılık devam edebilir.

Ameliyatta beklenen başarı, bütün siğillerin alınması veya yakılmasıdır. Ameliyatın başarı oranı hastalığın boyutuyla ilgili olmakla birlikte % 35-70’tir. Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/komplikasyonlar mevcut olup bunlar yukarıda belirtilmiştir. Girişim sonrası her şeyin yolunda gitmesi durumunda aynı gün hasta taburcu edilir.

3-İşlemden Beklenen Faydalar: Genital siğil (kondilom) cerrahi tedavisinin beklenen faydaları şunlardır:

 • Siğillerin çıkarılması: Cerrahi tedavi, genital siğillerin fiziksel olarak çıkarılmasını sağlar. Bu, siğillerin görünümünü azaltır veya tamamen ortadan kaldırır. Estetik olarak rahatsızlık veren veya fiziksel rahatsızlığa neden olan siğillerin çıkarılması, genellikle hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlar.
 • Semptomların hafiflemesi: Genital siğiller bazen kaşıntı, yanma, ağrı veya rahatsızlık gibi semptomlara neden olabilir. Cerrahi tedavi, siğillerin çıkarılmasıyla birlikte bu semptomların hafiflemesine yardımcı olabilir. Hastalar, siğillerin çıkarılmasının ardından semptomlarının azaldığını veya tamamen ortadan kalktığını bildirebilir.
 • Viral yükün azalması: Genital siğiller, HPV enfeksiyonunun dış belirtisi olduğu için siğillerin çıkarılması, vücuttaki viral yükün azalmasına yardımcı olabilir. Bu, enfeksiyonun diğer kişilere bulaşma riskini azaltabilir.
 • Rekürrens riskinin azalması: Cerrahi tedavi, genital siğillerin çıkarılmasıyla birlikte rekürrens (tekrarlama) riskini azaltabilir. Siğillerin tamamen çıkarılması, enfekte olmuş hücrelerin ortadan kaldırılması anlamına gelir ve bunun sonucunda siğillerin geri dönme olasılığı düşer.
 • Uzun vadeli komplikasyonların önlenmesi: Genital siğillerin tedavi edilmemesi, bazen uzun vadeli komplikasyonlara yol açabilir. Özellikle kadınlarda servikal displazi (rahim ağzı hücresi değişiklikleri) veya kanser riski artabilir. Erkeklerde ise anogenital kanser riski artabilir. Cerrahi tedavi, siğillerin çıkarılmasıyla bu tür komplikasyonların önlenmesine yardımcı olabilir.

4-İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar; Muhtemel Fayda ve Riskler: Genital siğil (kondilom) cerrahi tedavisinin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar şunlar olabilir:

 • Semptomların devam etmesi: Genital siğillerin tedavi edilmemesi durumunda, semptomlar devam edebilir veya kötüleşebilir. Siğiller kaşıntı, yanma, ağrı veya rahatsızlık gibi semptomlara neden olabilir ve bu durum hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.
 • Siğillerin yayılması: Genital siğillerin tedavi edilmemesi, siğillerin çevredeki cilt bölgelerine veya cinsel partnerlere yayılma riskini artırır. HPV enfeksiyonu bulaşıcıdır ve siğillerin mevcut olduğu bölgeler cinsel temas yoluyla virüsün diğer kişilere geçmesine yol açabilir.
 • Rekürrens (tekrarlama): Genital siğiller tedavi edilmediğinde, siğillerin tekrar ortaya çıkma olasılığı yüksektir. HPV enfeksiyonu vücutta kalıcı olabilir ve tedavi edilmemiş siğillerin geri dönmesi yaygın bir durumdur. Siğillerin tekrarlaması, hastaların tedavi sürecini uzatabilir ve psikolojik olarak rahatsızlık verici olabilir.
 • Komplikasyon riskinin artması: Genital siğillerin tedavi edilmemesi, uzun vadeli komplikasyon riskini artırır. Özellikle kadınlarda servikal displazi (rahim ağzı hücresi değişiklikleri), servikal kanser ve diğer anogenital kanser türleri gelişme riski artabilir. Erkeklerde de anogenital kanser riski artar. Tedavi edilmeyen siğillerin bu tür komplikasyonlara yol açma olasılığı daha yüksektir.
 • Psikolojik etkiler: Genital siğiller, cinsel bölgede görünür olabilen ve estetik olarak rahatsızlık verici olabilen lezyonlardır. Tedavi edilmeyen siğiller, kişinin özgüvenini ve cinsel ilişkiye olan istek ve rahatlık düzeyini etkileyebilir. Bu da psikolojik stres, endişe ve depresyon gibi etkilerle sonuçlanabilir.

5-Diğer Tanı ve Tedavi Seçenekleri, Bu Seçeneklerin Getireceği Fayda ve Riskler ile Hastanın Sağlığı Üzerindeki Muhtemel Etkileri: Alternatif olarak takip edilebilir, takipte özellikle küçük lezyonlar geçebilir. Lezyon üzerine sürülen ilaç tedavisi (imiquimod, podophyllin ve podofilox, trichloroasetik asit) verilebilir, başarı oranı % 30-80 arasındadır. İlaç tedavisi eritem, irritasyon, ülserasyon, yanma, ağrıya neden olabilir. Dondurma (kyroterapi) yapılabilir, başarı oranı % 60-90’dır, uygulama alanında ağrı ve su toplamasına neden olabilir. Tekrarlama oranı % 20-40’tır.

6-İşlemin Riskleri-Komplikasyonları:

Genel Riskler:

 • Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini arttırabilir. Antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
 • Bacaklardaki pıhtılaşmalar (derin ven trombozu) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Nadiren bu pıhtıları bir kısmı yerinden kopup akciğere gider ve ölümcül olabilir.
 • Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir.
 • İşlem nedeniyle ölüm olabilir.

Bu ameliyatın riskleri:

 • Tedavi yerinde ağrı sık görülür, ağrı kesici tedavisi ile genellikle geçer.
 • Ameliyat bölgesinde kanama nadiren görülür.
 • % 70’e varan oranda kandilom ortadan kaldırılabilir.
 • % 20 düzeldikten sonra tekrarlayabilir.
 • Ameliyat bölgesinde sıklıkla skar (yara izi) sık gelişir.
 • Tedaviye yetersiz yanıt olabilir.
 • Tedavi sırasında fark edilmeyen milimetrik lezyonlar işlem sonrası büyüyebilir.
 • Tedavi hastalığa neden olan virüsü (HPV) ortadan kaldırmayabilir.
 • Hastalığa neden olan virüsün bazı alt tipleri kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olabilir. Tedavi eşe bulaşmayı engellemeyebilir.
 • Hastalığa neden olan virüsün bazı alt tipleri penis ve anal bölge tümörüne neden olabilir.

7-Tıbbi Müdahalenin – Girişimin Kim Tarafından, Nerede, Ne Şekilde ve Nasıl Yapılacağı ile Tahmini Süresi: Üroloji uzmanı tarafından ameliyathanede ~10 dakikada (ek cerrahiler gerekmeyecek ise) genel veya spinal (belden aşağı) anestezi altında açık cerrahi teknikle yapılacaktır. Genital siğilin (kondilomun) cerrahi tedavisi genel, spinal veya lokal anestezi altında yapılabilir. Saha temizliği sonrası kondilom (genital siğiller) boyutuna ve hastalığınızın durumuna göre cerrahi olarak çıkarılabilir, koter, azot gazı veya lazer uygulanması ile yakılabilir. Siğil eksizyonunda (kesip çıkarma) siğil, tabanından bistüri ile kesilerek ciltten çıkarılır, koter (damar mühürleme) ile kanama kontrolü sonrası nadiren dikiş ile kesi yeri dikilir. Siğiller: koter, azot gazı veya lazer ile direk olarak da yakılabilir.

8-Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Genel/Spinal anestezi için verilen ilaçlardan başka bölgesel (lokal) olarak uyuşturucu ilaç verilebilir. Bazı hastalara profilaksi denilen işlem gereği işlemle birlikte antibiyotik verilebilir. Enfeksiyon durumlarında bu antibiyotikler işlem öncesinde de verilebilir veya işlem sonrasında da devam edebilir. Ayrıca işlem sonrasında ağrıyı azalmak için damardan veya kas içine uygun ağrı kesiciler uygulanabilir.

9-Sağlığınız İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri:

a) Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat günü saat: 00:00’dan itibaren katı ve sıvı gıdalar alınmaması gerekmektedir. Katı ve sıvı gıdalar alınırsa veya sigara içilirse anestezi verilemeyebilir ve ameliyatınız ertelenebilir.
 • Hipertansiyon ilaçlarınız sabah çok az bir su ile alabilirsiniz. Tansiyon ilaçlarınız almazsanız ve ameliyathanede tansiyonunuz yükselirse ameliyatınız ertelenebilir.
 • Kan sulandırıcı ilaçlarınızı doktorunuza bildiriniz. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilecektir. Kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Diğer kronik hastalıklarınız için sürekli kullandığınız ilaçları doktoruna bildirmeniz gereklidir. İlaçlarınızdan kesilebilecekler kesilebilir, kesilemeyecek ilaçlarınız, subkutan (cilt altına), intramuskuler  (kas içine) ve intravenöz (damar içine) uygulanan ilaçlar ile değiştirilebilir.
 • Ameliyat olacağınız bölgedeki kılların mümkünse tıraş makinesi ile almanız önerilir. Bu ameliyat işlemine kolaylık sağladığı gibi ameliyat sonrası enfeksiyon gelişmesini ve pansumanların değiştirilmesi esnasında olabilecek ağrılarınızı azaltır.

b) Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

 • Ameliyat sonrası az ziyaretçi kabul edin ve mümkün olduğunca ziyaretlerin kısa süreli olmasına dikkat etmelisiniz. Enfeksiyon gelişme ihtimalini azaltacaktır.
 • Doktorunuz size söylemeden asla katı veya sıvı gıdalar almayınız. Alırsanız bulantı ve kusma gibi istenmeyen durumlar ile karşılaşılabilirsiniz. Gıda ve sıvı ihtiyacınız serum ve/veya parenteral nutrisyon (damardan beslenme sıvıları) ile sağlanacaktır.
 • Vizit saatlerinde yatağınızda olmanız gerekmektedir.
 • Doktorunuz size söylemeden asla ayağa kalkmayınız ve dolaşmayınız. Anestezi etkileri geçmeden kalkarsanız düşmenize ve yaralanmanıza sebep olabilir.
 • Taburcu olduktan sonra doktorunuzun size söyleyeceği tarihe kadar pansumanlarınızı düzenli yapmalı veya yaptırmalısınız. Pansuman yapılmazsa yara yerinizde enfeksiyonlar gelişebilir.
 • 1 hafta sonra dikişlerinizi aldırmalısınız.
 • 1 aylık bir sürede ağır egzersiz ve yük taşımaktan kaçınmalısınız.
 • Patoloji alınmış ise (ameliyatta vücut dışına çıkarılan parça) sonucu ile üroloji poliklinik kontrolüne gelmelisiniz. Patoloji sonucunun ne zaman çıkacağını ilgili bölümden öğrenmelisiniz.
 • Hekimce önerilen perhiz ve ilaç tedavileri kullanılmalı, size önerilen zamanlarda düzenli poliklinik kontrollerine gelmelisiniz.

10-Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşılabilir: Tedavi/ameliyat uygulanmasını kabul etmemek serbest iradenizle vereceğiniz bir karardır. Sağlık mevzuatı gereği her bireyin hastane ve hekim seçme özgürlüğü vardır. Gerektiğinde aynı konuda, hastanemiz veya diğer hastanelerdeki uzmanlarından tıbbi yardım alabilirsiniz. Acil durumlarda size en yakın bir sağlık kuruluşunda ya da acil çağrı merkezi (telefon: 112) aracılığıyla tıbbi yardıma ulaşmanız mümkündür.

Gökçe Dündar avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat