ESWT (Vücut Dışından Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Uygulanması)

Size bu rıza belgesinde hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler, hastalığınızın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, tıbbi müdahalenin/ girişimin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile sağlığınız üzerindeki muhtemel etkileri, tıbbi müdahalenin/ girişimin muhtemel komplikasyonları, girişimi reddetmeniz durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler, kullanacağınız ilaçların önemli özellikleri, sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri ve gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceğiniz konularında bilgi verilecektir. Girişim-işlem-ameliyat öncesinde yapılması gereken, yaş, tıbbi durumunuz ve size uygulanacak girişime göre değişen bazı tetkikler bulunmaktadır. Doktorunuz veya anestezi uzmanı sizi bu tetkikleri yaptırmanız için yönlendirecektir. Bu bilgilendirmenin sonunda serbest iradeniz ile girişime onay verebilirsiniz ya da girişimi reddedebilirsiniz.

1-Planlanan Girişimin – Tıbbi Müdahalenin Adı: Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Vücut Dışından Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Uygulanması (ESWT) Tedavisi

2-Hastalığınızın Muhtemel Sebepleri, Nasıl Seyredeceği ve Hastalığınız Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Vücut Dışından Düşük Yoğunluklu Şok Dalga (ESWT) tedavisi; Erektil Disfonksiyon (Sertleşme sorunu) olan hastalarda uygulanan bir tedavi yöntemidir. ESWT, hastanın diğer tedavi seçeneklerini tercih etmediği ya da diğer tedavilerden fayda görmediği durumlarda; hastaya tedavi ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılarak uygulanır. Ek olarak, diğer tedavi seçenekleri ile eş zamanlı olarak da kullanılabilir.

Erektil disfonksiyon hastalığının tedavisi ile ilgili kılavuzları oluşturulmuştur. İlk basamakta, en kolay uygulanan tedavi yöntemleri tercih edilir. Ağızdan alınan ilaç tedavileri, hem hasta hem de hekim açısından en çok tercih edilen tedavi seçeneğidir. Bu tedavi ile hastaların %70-80’inde başarı elde edilmektedir. Buna karşılık, ağızdan alınan ilaç tedavisinden yaralanamayan ya da yan etkileri nedeniyle kullanmak istemeyen hastalar, diğer tedavi seçeneklerini tercih ederler. İkinci basamak tedaviler; penis içine ilaç uygulaması, ESWT tedavisi ve vakum cihazı tedavisi olarak sıralanabilir. Bununla birlikte, bazı özel durumlarda bu tedaviler, ilk basamak tedavi seçeneği olarak da uygulanabilirler. Bütün bu tedavi seçeneklerine yanıt alınamayan hastalarda, cerrahi olarak penil protez uygulaması son basamak tedavi seçeneğidir.

Vücut dışından uygulanan şok dalga tedavisi 20 yılı aşkın süredir kullanılmaktadır. Üriner sistem taş hastalığının tedavisinde kullanılan bu cihazların benzerlerinin; düşük yoğunlukta şok dalgası kullanılarak, birçok hastalığın tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir. Düşük yoğunluklu şok dalga tedavisinin, erektil disfonksiyon tedavisinde kullanımına ilk defa 2010 yılında başlanmıştır. Şok dalgaları belli bir vücut bölgesine odaklandığında; bu bölgeye zarar vermeden enerji taşıyan ses dalgaları ortaya çıkmaktadır. Şok dalgaları, düşük yoğunlukta haftada bir defa hedef organa uygulandığında, hedef dokuda mekanik stres ve mikrotravma gerçekleşir. Bu küçük travmalar sonrası, dokunun onarılması amacı ile vücudun salgıladığı bazı kimyasal faktörler; yeni damar oluşumu ve dokuda kanlanma artışını sağlamaktadır. ESWT tedavisi, şok dalga üretici cihaz ile penis üzerine uygulanır ve herhangi bir anestezi uygulaması gerektirmez.

3-İşlemden Beklenen Faydalar: Vücut dışından düşük yoğunluklu şok dalga uygulanması (ESWT), erektil disfonksiyon (ED) tedavisinde alternatif bir seçenek olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu tedavi yönteminin bazı potansiyel faydaları şunlar olabilir:

 1. Kan akışının artması: ESWT, penis dokusunda mikro travma yaratır ve buna bağlı olarak kan damarlarında iyileşme sürecini tetikler. Bu, penise daha fazla kan akışını teşvik edebilir ve ereksiyon kalitesinde artış sağlayabilir.
 2. Doku iyileşmesini teşvik etme: ESWT, peniste yeni damar oluşumunu ve doku rejenerasyonunu destekleyebilir. Bu da penis dokusunun sağlığını ve işlevini artırabilir.
 3. Sinir yenilenmesini teşvik etme: ESWT, sinir uçlarının yeniden büyümesini ve yenilenmesini teşvik edebilir. Bu, sinir tabanlı erektil disfonksiyonda iyileşmeyi destekleyebilir.
 4. Yan etkilerin minimal olması: ESWT invaziv (girişimsel) olmayan bir tedavi yöntemidir ve genellikle minimal yan etkilere sahiptir. İşlem sırasında hafif bir rahatsızlık veya uyuşukluk hissi hissedilebilir, ancak genellikle iyi tolere edilir.

4-İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar; Muhtemel Fayda ve Riskler: Erektil disfonksiyon (ED) tedavisinde vücut dışından düşük yoğunluklu şok dalga uygulanması (ESWT) tedavisi uygulanmaması durumunda aşağıdaki sonuçlarla karşılaşılabilir:

 1. Ereksiyon sorunları devam edebilir: ESWT, erektil disfonksiyonun bazı nedenlerine yönelik bir tedavi yöntemidir. Tedavi uygulanmaması durumunda, ereksiyon sorunları devam edebilir ve cinsel aktivitelerde güçlükler yaşanabilir.
 2. Psikolojik etkiler: ED, birçok erkekte özgüven eksikliği, stres, kaygı ve ilişki sorunlarına yol açabilir. ESWT tedavisi uygulanmaması, bu psikolojik etkilerin devam etmesine neden olabilir.
 3. İlaçlara olan bağımlılık: ED tedavisinde kullanılan oral ilaçlar, bazı hastalar için etkili olabilir. Ancak bu ilaçların sürekli kullanılması gerekebilir ve bazı yan etkileri olabilir. ESWT gibi diğer tedavi seçenekleri değerlendirilmezse, ilaçlara olan bağımlılık devam edebilir.
 4. Alternatif tedavi seçeneklerinin eksikliği: ESWT, ED tedavisi için bir seçenek olmasının yanı sıra, diğer tedavi yöntemleriyle birlikte de kullanılabilir. ESWT uygulanmaması durumunda, alternatif tedavi seçeneklerinin eksikliğiyle karşılaşılabilir.

5-Diğer Tanı ve Tedavi Seçenekleri, Bu Seçeneklerin Getireceği Fayda ve Riskler İle Hastanın Sağlığı Üzerindeki Muhtemel Etkileri: Erektil disfonksiyon (ED) tedavisinde vücut dışından düşük yoğunluklu şok dalga uygulanması (ESWT) tedavisi alternatif olarak aşağıdaki seçenekler değerlendirilebilir:

 1. Oral ilaçlar: ED tedavisinde en sık kullanılan tedavi seçeneği, fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri olarak adlandırılan oral ilaçlardır. Bu ilaçlar, ereksiyonun sağlanmasına yardımcı olabilir ve genellikle etkili bir seçenek olarak kabul edilir. Sildenafil, tadalafil, vardenafil gibi ilaçlar bu kategoriye örnektir.
 2. Penis enjeksiyonları: ED tedavisinde kullanılan bir diğer seçenek, penisin içine ilaç enjekte etmek suretiyle ereksiyonu sağlamaktır. Alprostadil gibi ilaçlar, penis içine enjekte edildiğinde ereksiyonu destekleyebilir. Bu tedavi seçeneği, diğer tedavilere cevap vermeyen veya oral ilaçları kullanamayan hastalar için bir alternatif olabilir.
 3. Vakum cihazları: Vakum cihazları, penis üzerine yerleştirilen bir silindir ve bu silindirin üzerinde oluşturulan vakum ile ereksiyon sağlamayı amaçlar. Vakum cihazları, kanın penise akışını artırarak ereksiyonu destekleyebilir. Bu yöntem, ilaç tedavisi veya diğer invaziv prosedürler için uygun olmayan hastalara da uygulanabilir.
 4. Cerrahi tedavi: Erektil disfonksiyonun bazı nedenlerine bağlı olarak, cerrahi müdahale gerekebilir. Penil protez cerrahisi, penisin içine yerleştirilen bir protez ile ereksiyonun sağlanmasını amaçlar. Bu seçenek, diğer tedavi seçeneklerinin başarısız olduğu veya uygulanamadığı durumlarda düşünülebilir.

6-İşlemin Riskleri-Komplikasyonları: Vücut dışından düşük yoğunluklu şok dalga uygulanması (ESWT) tedavisi, genellikle güvenli ve minimal risklerle ilişkilendirilir. Bununla birlikte, bazı potansiyel riskler ve komplikasyonlar şunlar olabilir:

 1. Hafif ağrı veya rahatsızlık: ESWT işlemi sırasında veya sonrasında hafif bir ağrı veya rahatsızlık hissi hissedilebilir. Bu genellikle geçicidir ve işlem sonrası dönemde azalır.
 2. Cilt tahrişi: ESWT uygulanan bölgede hafif cilt tahrişi veya kızarıklık görülebilir. Bu genellikle geçicidir ve zamanla düzelir.
 3. Yara enfeksiyonu: Nadir durumlarda, ESWT işlemi sonrasında enfeksiyon riski olabilir. Bu nedenle, hijyenik önlemlerin takip edilmesi ve doktorun önerilerine uyulması önemlidir.
 4. Hematom veya kanama: ESWT uygulandığı bölgede nadir durumlarda hematom (kan birikmesi) veya kanama oluşabilir. Bunlar genellikle hafif ve kendiliğinden düzelir, ancak şiddetli durumlarda tıbbi müdahale gerekebilir.
 5. Cinsel işlevde geçici değişiklikler: ESWT tedavisi sonrasında bazı hastalarda geçici olarak ereksiyon sertliğinde veya cinsel istekte değişiklikler olabilir. Bu genellikle tedavinin etkisiyle ilişkilidir ve zamanla normale döner.

7-Tıbbi Müdahalenin – Girişimin Kim Tarafından, Nerede, Ne Şekilde ve Nasıl Yapılacağı ile Tahmini Süresi: Üroloji uzmanı tarafından ameliyathanede ~20 dakikada anestezisiz yapılacaktır. Cihazın tedavi probu jel ile kayganlaştırıldıktan sonra, şok dalgaları penis üzerine farklı bölgelere uygulanır. Bu bölgeler; penisin kök ve uç bölgelerinde yer alan 5 farklı anatomik lokalizasyondur. Beş farklı anatomik bölgenin her birine, yaklaşık 3-4 dakika süre ile 500 şok dalgası aktarılması sağlanır. Böylelikle her tedavi seansı yaklaşık 20 dakika sürmektedir. Yakınması hafif ve orta derecede olanlarda 6 seans; daha ağır yakınması olanlara ise 12 seans tedavi planlanır. ESWT tedavisi sonrası, erektil disfonksiyonlu hastaların %70-80’inde başarı sağlandığı bildirilmiştir. Ek olarak, ESWT tedavisinin hafif ve orta derecede erektil disfonksiyon yakınması olan hastalarda daha etkili olduğu bildirilmiştir.

8-Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Vücut dışından düşük yoğunluklu şok dalga uygulanması (ESWT) tedavisi, erektil disfonksiyon (ED) için ilaç kullanımını gerektirmez. ESWT, fiziksel bir tedavi yöntemidir ve ilaç kullanımıyla bağlantılı değildir. Bu nedenle, ESWT tedavisinde kullanılan ilaçların önemli özelliklerinden bahsetmek mümkün değildir.

9-Sağlığınız İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri: Vücut dışından düşük yoğunluklu şok dalga uygulanması (ESWT) tedavisi öncesinde ve sonrasında hastaların dikkat etmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

Öncesinde:

 1. Doktorla görüşme: ESWT tedavisi öncesinde, bir üroloji uzmanı veya cinsel sağlık uzmanıyla görüşmek önemlidir. Doktor, hastanın durumunu değerlendirecek, tedaviye uygunluğunu belirleyecek ve tedavi süreci hakkında bilgi verecektir.
 2. İlaç kullanımı: ESWT tedavisi öncesinde, hastanın kullandığı ilaçlar hakkında doktora bilgi vermek önemlidir. Bazı ilaçlar, ESWT tedavisiyle etkileşime girebilir veya kanama riskini artırabilir. Doktor, ilaç kullanımı konusunda önerilerde bulunacaktır.
 3. Beslenme ve sıvı alımı: ESWT tedavisi öncesinde, sağlıklı bir beslenme düzeni takip etmek ve yeterli miktarda su içmek önemlidir. Sağlıklı beslenme ve hidrasyon, tedavi sürecine olumlu katkıda bulunabilir.
 4. Stres yönetimi: ESWT tedavisi öncesinde stresi azaltmak önemlidir. Stres, tedavinin etkinliğini etkileyebilir. Rahatlama teknikleri, egzersiz veya terapi gibi yöntemlerle stres yönetimi sağlanabilir.

Sonrasında:

 1. Doktorun talimatlarını takip etme: ESWT tedavisi sonrasında, doktorun verdiği talimatları dikkatlice takip etmek önemlidir. Bu talimatlar, aktivite kısıtlamaları, cilt bakımı, ağrı yönetimi veya herhangi bir olumsuz semptomun takibi gibi konuları içerebilir.
 2. Aktivite ve egzersiz: ESWT tedavisi sonrasında, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Doktorun önerilerine göre, hafif egzersizler yapmak ve düzenli olarak aktif kalmak faydalı olabilir.
 3. Semptomları izleme: ESWT tedavisi sonrasında, herhangi bir olumsuz semptom veya yan etki fark ederseniz doktorunuza başvurmanız önemlidir. Ağrı, enfeksiyon belirtileri, şiddetli morarma veya kanama gibi semptomlar önemli olabilir.
 4. Takip randevuları: ESWT tedavisi sonrasında, doktorun önerdiği takip randevularına katılmak önemlidir. Bu takip randevuları, tedavinin etkinliğini değerlendirmek ve gerektiğinde tedavi planını güncellemek için yapılır.

10-Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşılabilir: Tedavi/ameliyat uygulanmasını kabul etmemek serbest iradenizle vereceğiniz bir karardır. Sağlık mevzuatı gereği her bireyin hastane ve hekim seçme özgürlüğü vardır. Gerektiğinde aynı konuda, hastanemiz veya diğer hastanelerdeki uzmanlarından tıbbi yardım alabilirsiniz. Acil durumlarda size en yakın bir sağlık kuruluşunda ya da acil çağrı merkezi (telefon: 112) aracılığıyla tıbbi yardıma ulaşmanız mümkündür.

Gökçe Dündar avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat