Retrograd İntrarenal Cerrahi

Retrograd İntrarenal Cerrahi (RİRC),

Retrograde Intrarenal Surgery (RIRS)

Retrograd intrarenal cerrahi genel anestezi altında yapılır. Yaklaşık 100 cm uzunluğunda, bir ışık kaynağına sahip, sıvı yardımıyla fiberoptik sistemle görüntü sağlanan ince bir enstrümanla (üreterorenoskop) üretra (idrar kanalı)’dan geçirilir. Mesaneden sonra, genellikle böbrekler ve mesane arasındaki bağlantıyı sağlayan yola (üreter) yerleştirilen ince plastik boru içerisinden üreterorenoskop ilerletilir. Böbrek içinde yerleşmiş olan taşı kırmak için böbreğe ulaşılır.Böbrek taşı üreterorenoskopun içinden geçebilen, lazer güç kaynakları kullanılarak kırılır.Kırılan taş parçaları küçükse yerinde bırakılarak hastanın bunları kendi kendine düşürmesi beklenir. Operasyon bitiminde üreter kateteri veya double-J katater (bir ucu böbrekte diğer ucu mesanede olan yumuşak plastik ince bir boru) üretere yerleştirilir. Mesaneye de foley kateter takılır ve ertesi gün çekilir. Operasyon bitiminde yerleştirilen double-J katater ise ortalama 3 hafta sonra çok kısa süren bir işlem ile çıkartılır.

Aşağıdaki video size uygulanması planlanan retrograd intrarenal cerrahi operasyonu hakkında fikir sahibi olmanız için hazırlanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat