European Board of Urology (EBU)

EBU sınavın amacı, adayın EBU Sınav Komitesi tarafından tanınan asgari bilgi seviyesini gösterip göstermediğini değerlendirmek… İki aşamadan oluşan bu sınavın ilk aşamasında yazılı sınav yapılmaktadır. Yazılı sınavdan başarılı olanlar, üroloji konusunda otörler tarafından sözlü sınava alınmaktadır. Bu sınava üroloji uzmanlık eğitiminin son yılındaki araştırma görevlisi doktorlar (asistan hekimler) ya da üroloji uzmanlığını almış hekimler girebilmektedir. Asistanlığımın son yılında İstanbul’da girdiğim yazılı sınavın (online written examination) ardından henüz uzmanlığa başlamadan, 3 Haziran 2017 tarihinde Anlara’da girdiğim, 3 vaka üzerinden yapılan sözlü sınavda (oral examination) da başarılı olunca EBU diplomasını, FEBU ünvanını almaya hak kazandım. Bu sınav bu yıl ilk defa Türkiye’de yapıldı. Ürolojik Cerrahi Derneği – Türk Üroloji Derneği ortak yeterlilik kuruluna ve emeği geçen tüm hocalarıma bir kez daha teşekkür ediyorum.

Artık: Gökçe Dündar, MD, FEBU

Prof. Dr. Tufan TARCAN ile...
Prof. Dr. Tufan TARCAN ile…
WhatsApp chat