Ulusal Yayınlar

  1. Gestasyonel diyabetes mellitusu olan hamile kadınlarda seksüel fonksiyon değerlendirilmesi Korğalı E, Dündar GAndroloji Bülteni. 2014 Haziran 
  2. Laparoskopik Lenfosel Tedavisi (Laparoscopic Lymphocele Fenestration) Gokcen K, Dundar G.  Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics 2016;9(3):89-93.
  3. Bellini Kanal Karsinomu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Dundar G, Korgali E. Bulletin of Urooncology 2016;15:170-173. DOI: 10.4274/uob.693
  4. Kronik Prostatit/Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Dundar G, Korgali E. J Female Funct Urol 2015; 5: 23-30. DOI: 10.4274/kiud.25744
  5. Üreter Travmaları Dundar G, Gultekin EY. Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics 2017;10(4):270-7
  6. Mesane Kanserli Hastalarda Double J Stent Yerleştirme ve Perkütan Nefrostomi Drenaj Yöntemlerinin Metakron Üst Üriner Sistem Ürotelyal Hücreli Karsinom Gelişimi Açısından Karşılaştırılması: Retrospektif Klinik Çalışma Ekici Ö, Gül A, Zengin S, Dündar G, Avcı S, Kılıç M. Journal of Reconstructive Urology 2022. DOI: 10.5336/urology.2022-88011

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat