Ulusal Bildiriler

 1. Berrak Hücreli Renal Hücreli Karsinomlu Olgularda Von Hippel ­Lindau Tümör Baskılayıcı Gen Metilasyonu Bulgularımız Korğalı E, Dündar G, Taştan SD, Ayan S, Tutar Y, Gökçe G, Gültekin EY. 11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, 2013.
 2. Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan Prostat Biyopsilerinde Uygulanılan Lokal Anestezi Yöntemlerinin Visual Analog Skala (VAS) ile Karşılaştırılması Cengiz KB, Korğalı E, Dündar G, Ayan S, Gökçe G, Gültekin EY. 11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, 2013.
 3. Micro Perkütan, Makro Hematom Korgalı E, Asdemir A, Dündar G, Saygın H, Efe FM, Gökçe G, Ayan S, Gültekin EY. 3. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2014.
 4. İki Santimetreden Küçük Böbrek Taşlarında Ekstrakorporal Şok Dalga Litotripsi (ESWL), Retrograd İntrarenal Cerrahi (RİRC) ve Micro Perkütan (mPCNL) Tedavilerinin Değerlendirilmesi Saygın H, Gökçe G, Korgalı E, Efe FM, Dündar G, Gültekin EY, Ayan S. 3. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2014.
 5. Laparoskopik Retroperitoneal Paraaortik Paraganglioma Eksizyonu Gökçen K, Gökçe G, Dündar G, Asdemir A, Korğalı E, Gültekin EY. 24. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 2015. Video URL: https://youtu.be/0gWFJPs3KL8 
 6. Pediatrik Renal Taşların Endoskopik Cerrahi Yöntemlerle Tedavisi: Klinik Deneyimimiz Gökhan G, Dündar G, Asdemir A, Korğalı E, Kaygusuz K, Gültekin EY. 24. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 2015.
 7. Prostat Kanseri İçin Potansiyel Erken Tanı Belirteçleri Mikro RNA’ların PSA ile Korele Kullanımının Pozitif Biyopsileri Ortaya Çıkarabilmedeki Durumu Asdemir A, Daştan SD, Korğali E, Gültekin EY, Ayan S, Gökçe G, Asdemir TY, Çiçek R, Gökçen K, Dündar G. 12. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, 2015.
 8. Laparoskopik Retroperitoneal Paraaortik Paraganglioma Eksizyonu Gökçen K, Gökçe G, Dündar G, Asdemir A, Korğalı E, Gültekin EY. 12. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, 2015. Video URL: https://youtu.be/0gWFJPs3KL8
 9. Laparoskopik Paravertebral Schwannom Eksizyonu Gökçen K, Dündar G, Gökçe G, Korğalı E, Gültekin EY, Cengiz KB. 12. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, 2015. Video URL: https://youtu.be/dN6QV-wIIrw
 10. Pediatrik Renal Taşların Endoskopik Cerrahi Yöntemlerle Tedavisi: Klinik Deneyimimiz Gökçe G, Dündar G, Asdemir A, Korğalı E, Gökçen K, Kaygusuz K, Gültekin EY. 13. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, 2015.
 11. Microperc Versus Miniperc for Treatment of Renal Stones Smaller Than 2 cm in Pediatric Patients Dündar G, Gökçe G, Gökçen K, Korğalı E, Asdemir A, Kaygusuz K. 4. Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2016.
 12. Laparoskopik Paravertebral Schwannom Eksizyonu Gökçen K, Dündar G, Gökçe G, Korğalı E, Gültekin EY. 4. Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2016. Video URL: https://youtu.be/juRJVeCio_8
 13. Meş Erezyonunun Endoskopik Olarak Lazerle Tedavisi Korğalı E, Dündar G. 4Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2016. Video URL: https://youtu.be/i8HIUXBa64M 
 14. Kolon Tümöründe Nadir Bir Metastaz;Testis Metastazı Atabey M, Bostancı ME, Özel Mİ, Mollaoğlu MC, Dündar G, Alakuş H, Karadayı K. 20Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2016.
 15. Hastanemiz Üroloji Kliniğindeki 1 Yıllık Laparoskopik Cerrahi Deneyimimiz: 105 Olgu – 1 Year Laparoscopic Surgery Experience in Urology Clinic of Our Hospital: 105 Cases Gökçen K, Çiçek R, Gökçe G, Dündar G, Korğalı E, Gülbahar H, Gültekin EY. 25Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, 2016.
 16. Laparoskopik Urakus Kisti Eksizyonu – Laparoscopic Excision of Urachal Cyst Gökçen K, Gökçe G, Dündar G, Çiçek R, Gültekin EY. 25Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, 2016. Video URL: https://youtu.be/5zKhcfO_ueQ 
 17. Laparoskopik Dev Sürrenalektomi – Laparoscopic Giant Adrenalectomy Gökçen K, Dündar G, Gökçe G, Gültekin EY. 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, 2016. Video URL: https://youtu.be/Nqkk_aDIzJs 
 18. Hastanemiz Üroloji Kliniğindeki 1 Yıllık Laparoskopik Cerrahi Deneyimimiz: 105 Olgu Gökçen K, Çiçek R, Gökçe G, Dündar G, Korgalı E, Gülbahar H, Gültekin EY. 3.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2016.
 19. Laparoskopik Dev Sürrenalektomi Gökçen K, Dündar G, Gökçe G, Gültekin EY. 3Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2016. Video URL: https://youtu.be/Nqkk_aDIzJs
 20. Laparoskopik Urakus Kisti Eksizyonu Gökçen K, Gökçe G, Dündar G, Çiçek R, Gültekin EY. 3Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2016. Video URL: https://youtu.be/5zKhcfO_ueQ
 21. Testis Kanserinin Öngörüsünde Hematolojik Parametrelerin Rolü Gökçen K, Dündar G, Gülbahar H, Gökçe G, Gültekin EY. 5Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı, Antalya, 2016.
 22. Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Nefrostomi Traktına Lokal Anestezik Ajan İnfiltrasyonunun Ağrı Kontrolüne Etkisi Dündar G, Gökçen K, Gökçe G, Gültekin EY. 12Endoüroloji Kongresi, Kapadokya, 2017.
 23. Laparoskopik Dismembered Piyeloplasti ile Kombine Port Girişli Fleksible Renoskopik Litotripsi Gökçen K, Gökçe G, Dündar G, Çiçek R, Gülbahar H, Gültekin EY. 12Endoüroloji Kongresi, Kapadokya, 2017. Video URL: https://youtu.be/l5XfOHPAvMQ 
 24. Pelvik Böbrekte Laparoskopi Yardımlı Perkütan Nefrolitotomi Gökçen K, Dündar G, Kıraç E, Gökçe G, Gültekin EY. 5Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2018. Video URL: https://youtu.be/mYJ4jx4xKMM
 25. Hypermethylation of Death-associated Protein Kinase (DAPK) Gene in Clear Cell Renal Cell Carcinoma (CCRCC) Daştan T, Kitapçı E, Pektaş AN, Dündar G, Daştan SD, Türkoğlu Ş. IV. Internatıonal Academic Research Congress, Alanya, 2018.
 26. Laparoskopik Paraüretral Kitle Eksizyonu Gökçen K, Dündar G, Gökçe G, Çiçek R, Kıraç E, Gültekin EY. 27. Ulusal Üroloji Kongresi, Kıbrıs, 2018. 
 27. Laparoskopik Paraüretral Kitle Eksizyonu Gökçen K, Dündar G, Çiçek R, Ergin İE, Gökçe G, Gültekin EY.  4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2018. 
 28. Laparoskopik Sürrenalektomi Gökçen K, Dündar G, Gökçe G, Çiçek R, Kıraç E, Gültekin EY. 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2018.
 29. Diode Lazer Prostatektomi: Bu Yarışta Nerede? Erol A, Gökçen K, Akyıldız H, Dündar G. 6Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2018. Video URL: https://youtu.be/HQLetvrmnf8
 30. SARS-CoV-2 Virüs Enfeksiyonu (COVID-19) ve Medikal Tedavisi Testiküler Fonksiyonları Bozar Mı? Gül A, Zengin S, Dündar G, Öztürk M. 14. Ulusal Androloji Kongresi, Online, 2021
 31. Adrenal Anjiomyolipomu Taklit Eden Miyelolipom: Laparoskopik Adrenalektomi Erkan A, Dündar G.  Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Üroloji Günleri, İstanbul, 2021.
 32. Aile Hekimlerinin Ürolojik Hastalıklara Yaklaşımının Değerlendirilmesi: Anket
  Çalışması Erkan A, Uysal E, Dündar G.  Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Üroloji Günleri, İstanbul, 2021.
 33. Covid 19 Pandemisi Cerrahi Klinikleri Nasıl Etkiledi? Dündar G, Gül A.  15. Endoüroloji Kongresi, Girne, 2022.
 34. Covid 19 Pandemisinin Büyük Bir Hastanenin Üroloji Kliniğine Etkileri Dündar G, Erkan A.  15. Endoüroloji Kongresi, Girne, 2022.
 35. Transrektal Yapılan Prostat Biyopsisinde Klinik Anlamlı Prostat Kanseri Tespiti İçin Malign Kor Uzunluklarının Önemi Dündar G, Erkan A. 6. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2022.
 36. Prostat Kanseri Saptanmasında Hemogram Parametreleri, Konvansiyonel Belirteçlere Üstün Müdür? Dündar G, Erkan A. 6. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2022.
 37. Monosit-Lenfosit Oranı, Prostat Kanserinin Başka Bir Göstergesi Olabilir Mi? Dündar G, Erkan A. 24. Ulusal Kanser Kongresi, Çevrimiçi, 2022.
 38. Prostat Kanseri Saptanmasında Hemogram Parametreleri, Konvansiyonel Belirteçlere Üstün Müdür? Dündar G, Erkan A. 24. Ulusal Kanser Kongresi, Çevrimiçi, 2022.
 39. Transrektal Yapılan Prostat Biyopsisinde Klinik Anlamlı Prostat Kanseri Tespiti İçin Malign Kor Uzunluklarının Önemi Dündar G, Erkan A. 24. Ulusal Kanser Kongresi, Çevrimiçi, 2022.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat